plik doc

Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa


Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. 1. Podstawowe pojęcia związane z zawodem: pielęgnowanie (pomoc, rodzaje pomocy, profilaktyka, fazy profilaktyki) pielęgniarka (rola zawodowa, funkcje zawodowe, paradygmat) odbiorca usług, pielęgniarstwo (zawód, profesja) 2. Holizm w pielęgniarstwie. Zasady pielęgnowania holistycznego. 3. Historia zawodu. Pielęgnowanie w okresie przednowoczesnym. 4. Okres n...

plik doc

Pytania testowe na egzamin na uprawnienia w geodez


Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego.       Proszę opisać w kolejności jakie prace geodezyjne należy wykonać, aby inwestor mógł wprowadzić na budowę rezydencji wykonawcę prac budowlanych oraz jakie dokumenty geodezyjne powinien geodeta przekazać inwestorowi?       Przystosowanie istniejących map do określonych zadań gospodarczych wymaga oceny ich aktualności i jakości...

plik doc

Pytania na Egzamin z Termodynamiki

Pytania na Egzamin z Termodynamiki
PYTANIA Z PODSTAW TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ NA EGZAMIN ! 'N'       Co to jest stan termodynamiczny?       W jaki sposób określa się w termodynamice ilość substancji?       Co to jest umowny metr sześcienny?       Jakie są związki między ilościami substancji wyrażonymi w różnych jednostkach?       Co to jest Zerowa Zasada Termodynamiki?       Co to jest te...

plik doc

Podstawy Transmisji Danych - pytania na egzamin

Podstawy Transmisji Danych (PTD) - pytania na egzamin dla USM 2006/2007
SUM  SKISR  PTD Spis zagadnień ułatwiających przygotowanie do egzaminu 2006/2007       Elementy systemu transmisji danych (wyjaśnić rolę poszczególnych bloków)       Charakterystyka pasma podstawowego       Widmo okresowego przebiegu prostokątnego:       Częstotliwości prążków widma             kształt obwiedni wid...

Ostatnie wyszukiwania