plik doc

Choroby wewnętrzne - badanie podmiotowe i przedmiotowe

Materiały z kliniki: * Choroby wewnętrzne: badanie podmiotowe i przedmiotowe * Kardiologia * Pulmonologia * Endokrynologia * Hematologia
INTERNA Klinika T: Choroby wewnętrzne ? badanie podmiotowe i przedmiotowe 10.10.2007 Prof. Dr hab. Bogna Wierusz Wysocka Choroby wewnętrzne kardiologia pulmonologia gastroenterologia hematologia nefrologia diabetologia endokrynologia Rozpoznanie choroby wywiad ? badanie podmiotowe (ok. 80%) badanie pacjenta ? badanie pr...

plik docx

proces

proces pielęgnacji

         Magdalena Piątek

Pielęgniarstwo II rok

Pielęgnowanie chorego z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc

Przewlekła obturcyjna choroba płuc to s...

plik doc

proces interna POCHP

proces pielęgnowania pacjenta z zaostrzeniem POCHP
Pacjent C.A. lat 62 w trybie nagłym trafił na Oddział Chorób Wewnętrznych 29.08.2012 r. z powodu zaostrzenia się POCHP. Wykonano podstawowe badania krwi, zdjęcie przeglądowe płuc oraz spirometrię. Chory ma częste duszności, kaszel z ropną wydzieliną z oskrzeli. Duszności utrudniają mu poruszanie się i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, dlatego pomaga mu w tym personel pielęgniarski. Pacjent ma założony cewnik do pęcherza moczowego, z kt...

plik doc

interna

edukacja pacjenta
Szpital…………………………. ………………………………… Oddział………………………... ……………………………….... DOKUMENTACJA EDUKACJI PACJENTA I JEGO RODZINY Inicjały pacjenta………………………………………………………………… Wiek pacjenta…………………………………………………………………… Rozpoznanie lekarskie…………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………… Imię i nazwisko studenta przeprowadzającego edukację………………………… Rok studiów……………………………………………………………………… Semestr……………...

plik docx

astma edukacja

wskazówki dotyczące edukacji pacjenta z astmą oskrzelową, wskazówki dietetyczne, sprawnościowe itp

Ad. 1. Pacjent powinien być czynnie zaangażowany w leczenie astmy tak, aby można było zapobiec występowaniu problemów, aby mógł prowadzić aktywne życie. Zadaniem personelu medycznego jest nauczyć pacjenta w jaki sposób powinien on unikać czynników ryzyka, jak prawidłowo należy przyjmować leki, jakie są różnic...

plik doc

Fizjoterapia w innych specjalnościach

testy wstępne
Fizjoterapia w innych specjalnościach       Objaw Homana badamy na:                   (dotyczy zapalenia żył głębokich)       ramieniu       przedramieniu       udzie       podudziu       Podstawową zaletą cykloergometru w zastosowaniu go podczas przeprowadzenia testów wysiłkowych jest:       zjawisko „hand-grip”...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,