plik odt

Edukacja w perspektywie rozwoju człowiekaTemat: Edukacja w perspektywie horyzontalnej według kryterium kręgów środowiskowych.
Istota edukacji w perspektywie horyzontalnej.
Formy i instytucje wychowania.
Czynniki wpływające na przebieg procesu uspołecznienia jednostki:
a) środowisko rodzinne
b) środowisko szkolne
c) społeczność lokalna i grupy rówieśnicze
Środowisko społeczne
- to zespół czynników taki...

plik doc

edukacja globalna

edukacja globalna innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne
GLOBALIZACJA       Jest to tworzenie się „jednego świata” czy jednego społeczeństwa na skutek sukcesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur. 3 wymiary GLOBALIZACJI - oznacza tworzenie jednego wspólnego społeczeństwa, - wiąże się z rozwojem stosunków społecznych o zasięgu ogólnoświatowym, - oznacza tworzenie wielu powiązań i sieci zależności...

plik docx

paciorkowce

paciorkowce

Praca samokształceniowa z zakresu opieki położniczej

Rola położnej w zapobieganiu, wczesnym wykrywaniu, opiece i leczeniu chorób zakaźnych w ciąży,  mogących powodować wewnątrzmaciczne zakażenie płodu.  (Zakażenia bakteryjne - Streptococcus agalactiae-GBS-paciorko...

plik docx

hospitalizacja

praca na temat wychowanie w perspektywie hospitalizacji.

Wychowanie w perspektywie hospitalizacji.

Jak wiemy zwiększa się liczba pacjentów w wieku starszym, a wraz z wiekiem stopniowo pogarsza się ich stan zdrowia. Sytuacja ta stwarza często konieczność hospitalizacji osoby starszej w celu za...

plik doc

Pedagogika społeczna ćwiczenia 1 i 2

ćwiczenia 1 i 2
Pedagogika społeczna, ćwiczenia 1 i 2 OBSZAR ZAGADNIEŃ Pedagogika społeczna ? przedmiot, zakres, zadania, geneza Prezentacja poglądów wybranego przedstawiciela pedagogiki społecznej w Polsce (H.Radlińska, R.Wroczyński, A.Kamiński) Wyjaśnienie pojęć: środowisko naturalne, środowisko wychowawcze, środowisko społeczne, siły ludzkie, siły społeczne Typologia podstawowych środowisk społecznych - ich pojęcie i funkcje w perspektywie zadań pedagogiki społeczn...

plik doc

zarządzanie zasobami ludzkimi

..
Zarządzanie zasobami ludzkimi Rola i znaczenie zasobów ludzkich w organizacji -Uwarunkowania historyczne -Wpływ gospodarki rynkowej -Procesy zachodzące w sektorze opieki zdrowotnej Organizacja ?ucząca się? jako nowe zjawisko w kulturze przedsiębiorstw Gospodarowanie zasobami ludzkimi Działanie organizacji nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej R.W. Griffin, 2000 r. Zarządzanie zasobami ludzkimi -Było - trudną...

plik doc

socjologia podstawy WSH

socjologia podstawy WSH zagadnienia
            Socjologia a inne nauki społeczne Socjologia to nauka o społeczeństwie, instytucjach, grupach społecznych. Dzielimy ją na socjologię ogólną i socjologię szczegółową. W socjologii buduje się teorię, konstruuje odpowiednie hipotezy, a ich prawdziwość weryfikuje się za pomocą danych empirycznych.       Perspektywa i wyobraźnia socjologiczna CWright Mills (1959) użył wyrażenia „wyobraźnia socjol...

plik doc

czas i przestrzeń u newtona

poglady Newtona na czas i przestrzeń, zawarte w \"Scholium\"
POGLĄDY IZAAKA NEWTONA NA CZAS I PRZESTRZEŃ NA PODSTAWIE ?SCHOLIUM? W ?Scholium? Izaak Newton skupia się na pojęciach czasu i przestrzeni. W definiowaniu tych terminów posługuje się ich empirycznymi przejawami, stanowiącymi w pewien sposób również elementy składowe zarówno czasu, jak i przestrzeni, bez których pojęcia te byłyby w ogóle niewytłumaczalne ? ruchem i miejscem. Każde z powyższych zagadnień zostało rozważone w dwóch...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,