plik doc

Pedagogika wczesnoszkolna

Zagadnienia z ćwiczeń z pedagogiki wczesnoszkolnej
Program- zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać, aby założony proces przebiegła w sposób zaplanowany. Funkcje programu: - Nie zniewala nauczyciele i dzieci - Stanowi źródło twórczej inspiracji wielokierunkowej aktywności poznawczej, społecznej, działaniowej itp. nauczyciela i dzieci - Staje się ramową propozycją rozwijania wielokierunkowej aktywności nauczyciela i dzieci - Nauczy...

plik doc

konspekt zajęć

zajęcia z języka polskiego
                        Data …………………. KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Prowadzący: Kamila Snopek, Ksenia Fajkus Ilość godzin lekcyjnych: 1 godz. (45 min.) Ośrodek tematyczny: Moja mama Temat dzienny: Zawody naszych mam.             Wprowadzenie pisanej i drukowanej litery „m, M” – jak mama Edukacja(e): Polonistyczna, plastyczna. Cele ogólne: - Wprowadzenie pisanej...

plik pdf

cialdini

książka
Raobert Cialdini WYWIERANIE WPŁYWU NA LUDZI Teoria i praktyka SERIA PSYCHOLOGlJ SPOŁECZNEJ Przekład Bogdan Wojciszke GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk, 2000 tytuł oryginału: INFLUENCE. SCIENCE AND PRACTICE Copyright (c) 1993 by HarperCollins CollegePublishers, Inc. Copyright (c) for the Polish edition by Gdańskie Wydaw nictwo Psychologiczne Gdańsk 2000 Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani jej część nie może być przedrukowy vi ana ani w żaden inny sposób reprodukow...

plik doc

Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające

prace pomocnicze,krótka zrzutka wiadomości teoretycznych
1. METODY NAUCZANIA Metoda nauczania - sposób postępowania nauczyciela z uczniami w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Inaczej mówiąc jest to wypróbowany układ czynności nauczyciela i uczniów realizowany świadomie w celu spowodowania złożonych zmian w osobowości. Wyróżniamy metody: *Metody oparte na słowie: 1. Opowiadanie - polega na zaznajomieniu uczniów z jakimiś rzeczami, zjawiskami w formie ich słownego opisu. Wykorzystywane...

plik doc

Dydaktyka ,pielęgniarstwo I mgr uzupełniające

jeszcze raz, to samo, spis wiadomosci
1. METODY NAUCZANIA Metoda nauczania - sposób postępowania nauczyciela z uczniami w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Inaczej mówiąc jest to wypróbowany układ czynności nauczyciela i uczniów realizowany świadomie w celu spowodowania złożonych zmian w osobowości. Wyróżniamy metody: *Metody oparte na słowie: 1. Opowiadanie - polega na zaznajomieniu uczniów z jakimiś rzeczami, zjawiskami w formie ich słownego opisu. Wykorzystywane jest w najmłodszych...

plik doc

STRUKTURA SPOŁECZNA

notatki sporządzone z tekstu
STRUKTURA SPOŁECZNA – Stanisław Ossowski „O strukturze społecznej” Pojęcie struktury społecznej jako układu pionowego konkretyzuje się w różnych postaciach. Najbardziej doniosłym społecznie ujęciem społecznej stratyfikacji jest jednak ujęcie dychotomiczne: podział społeczeństwa na dwie główne grupy, na tych, co są u góry, i tych, co na dole. Można wyróżnić trzy zasadnicze aspekty owej dychotomii, odpowiadające trzem kategoriom przywilejów górnej warstwy:...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI
SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI – PODOBIEŃSTWA POLSKA SZWECJA Uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły W Polsce w klasach I-III zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, w Szwecji na dwóch pierwszych poziomach też(z wyjątkiem zajęć artystycznych i sportowych) Tydzień szkolny jest 5-dniowy Wakacje letnie trwają mniej więcej tyle samo Dzień pracy zaczyna się zazwyczaj o godzinie 8.00 Szkoły są zintegrowane z zerówką Prawa i obowiązki ucznia Programy...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI ? RÓŻNICE

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI ? RÓŻNICE
SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI – RÓŻNICE POLSKA SZWECJA Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, Rok szkolny rozpoczyna się po koniec sierpnia, Ocena opisowa w klasach I-III i oceny w skali 1-6 w klasach IV-VI, System ocen: zaliczony (10 p.), zaliczony z wyróżnieniem (15 p.), zaliczony ze szczególnym wyróżnieniem (20 p.), Lekcje trwają 45 minut, Lekcje trwają 40 minut, Brak długiej przerwy na obiad, Godzinna przerwa na lunch w...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE
SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE. ____ R. Pachociński, Współczesne systemy edukacyjne, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2000 Polska jest jednym z większych krajów Europy, jednolitym narodowościowo i religijnie. Szkoła podstawowa obejmuje dzieci i młodzież w grupie wiekowej 6-12 lat. Celem szkoły podstawowej jest stworzenie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży w sferze społecznej, intelektualnej, fizycznej i moralnej. Programy szkoły podstawowej SA jednolite dla c...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,