plik doc

edukacja pacjenta ze stomią


Proces pielęgnowania pacjenta i rodziny w środowisku domowym. Opis przypadku.                   Pan J.W. ma 64 lata i obecnie jest na rencie. Jest po zabiegu na klatce piersiowej. Zabieg operacyjny dotyczył usunięcia guzka w prawym płucu około 8 miesięcy temu. Z tego powodu niekiedy odczuwa ból w okolicy rany pooperacyjnej. Od 4 lat choruje na POCHP .Przed zabiegiem palił papierosy około paczki(20 sztuk) dziennie obecnie ograniczył pale...

plik doc

edukacja pacjenta


Proces pielęgnowania pacjenta i rodziny w środowisku domowym. Opis przypadku.                   Pan J.W. ma 64 lata i obecnie jest na rencie. Jest po zabiegu na klatce piersiowej. Zabieg operacyjny dotyczył usunięcia guzka w prawym płucu około 8 miesięcy temu. Z tego powodu niekiedy odczuwa ból w okolicy rany pooperacyjnej. Od 4 lat choruje na POCHP .Przed zabiegiem palił papierosy około paczki(20 sztuk) dziennie obecnie ograniczył pale...

plik docx

1. Wsparcie i edukacja rodzin pacjentów (w tym dzieci) leczonych na oddziale intensywnej terapii

Esej z Pielęgniasrtwa w zagrożeniu życia. Edukacja rodzin pacjentów

WSPARCIE RODZIN PACJENTÓW (W TYM DZIECI) LECZONYCH NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII

 Oddział Intensywnej Terapii jest specyficzną jednostką ze względu na stan pacjentów tam przebywających. Większość z chorych jest w stanie nieprzytomności, bądź w stanie krytycznym. Dlatego też personel pracujący tam powinien...

plik docx

astma edukacja

wskazówki dotyczące edukacji pacjenta z astmą oskrzelową, wskazówki dietetyczne, sprawnościowe itp

Ad. 1. Pacjent powinien być czynnie zaangażowany w leczenie astmy tak, aby można było zapobiec występowaniu problemów, aby mógł prowadzić aktywne życie. Zadaniem personelu medycznego jest nauczyć pacjenta w jaki sposób powinien on unikać czynników ryzyka, jak prawidłowo należy przyjmować leki, jakie są różnic...

plik doc

edukacja pacjenta

dydaktyka konspekt
Placówka szkolenia; Kraków 22 maj 2010 r. Centrum Edukacji Diabetologicznej czas trwania : 55 min. Szpital Zakonu Bonifratrów Ul. Trynitarska 11 Kraków Uczestnik : Pacjent Centrum Edukacji Diabetologicznej Konspekt spotkania edukacyjnego...

plik odt

edukacja WZW

wzw c
      W społeczeństwie polskim wiedza na temat wirusowego zapalenie wątroby typu C jest nadal bardzo niska, liczba osób chorych i nosicieli ciągle wzrasta, więc edukacja pacjentów jest bardzo potrzebna. WZW C nazwany jest cichym zabójcą, bo niewiedza społeczeństwa utrzymuje go przy życiu. Otrzymanie wiadomości że, jest się zakażonym wirusem C może spowodować duże zmiany w życiu pacjenta i jego rodziny. W tej pracy zajmę się przedstawieniem wskazówek d...

plik doc

interna

edukacja pacjenta
Szpital…………………………. ………………………………… Oddział………………………... ……………………………….... DOKUMENTACJA EDUKACJI PACJENTA I JEGO RODZINY Inicjały pacjenta………………………………………………………………… Wiek pacjenta…………………………………………………………………… Rozpoznanie lekarskie…………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………… Imię i nazwisko studenta przeprowadzającego edukację………………………… Rok studiów……………………………………………………………………… Semestr……………...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,