plik docx

Geneza powstanie Komisji Edukacji Narodowej


Na przełomie XVIII i XVII w. stan szkolnictwa w Polsce był nadal zły. Szczególnie niepokoił w porównaniu z osiągnięciami niektórych krajów Europy stały upadek szkół ludowych. Po reformach pijara Stanisława Konarskiego, dalszego poważnego wyłomu w tradycyjnym szkolnictwie dokonał nowy król Rzeczypospolitej Stanisław August Poniatowski. Złożona przez niego w 1765 roku Szkoła Rycerska była...

plik doc

Dydaktyka

Zawiera opis przedmiotu glottodydaktyki, pojęcia układ glottodydaktyczny i obiekty tego układu; oraz zasady ogólnodydaktyczne
I Przedmiot glottodydaktyki. Układ glottodydaktyczny. Obiekty tego układu. Glottodydaktyka stosowana = badania i informacje stosowane Glottodydaktyka czysta       = badania i informacje podstawowe Układ glottodydaktyczny                         N – nauczyciel,...

plik rtf

Szkoła Rycerska.

Opis bardzo ogólny.
Szkoła Rycerska - Akademia Szlacheckiego Korpusu Kadetów. - bardzo ogólnie. Założona 15 marca 1765 roku w Warszaiw eprzez króla Stanislawa Augusta Poniatowskiego. > nauka trwała 4 lata, dawała wykształcenie ogólne > nacisk na naukę języków obcych > następne dwa lata: to przygotowanie do zawodu wojskowego ( przedmiot: inzynieria wojskowa) i do służby cywilnej (prawo) > wykstzałcenie dopełniała nauka fechtunków ( sztuka władania szablą, szpadą, jazda konna, tańce ) >...

plik pdf

Znajdź błędy w CV

konkurs CV
CURRICULUM VITAE DANE OSOBISTE: Imię i nazwisko: Anna Nowak Adres: 45-273 Poznań, ul. Jana Nowaka 5/6 Nr tel.: 500 349 879 Data urodzenia: 19.03.1983 r. E-mail: niunia5@wp.pl WYKSZTAŁCENIE: 2004-2007 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu kierunek: Bezpieczeństwo narodowe specjalność: Bezpieczeństwo Publiczne X Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 1998-2002 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 2004-2005: Truskawa Sp. z o.o. Stanowisko: pracownik do zbierania truskawek Straż Grani...

plik doc

Biblioteka Załuskich

Biblioteka Załuskich
Biblioteka Załuskich Kultura oświecenia w służbie narodu Edukacja Edukacja w Polsce wymagała wielu zmian. Szkoły uczyły rzeczy zbędnych, nieprzydatnych w życiu. Kształtowały także u swoich wychowanków fanatyzm religijny, niechęć do obcych, konserwatyzm. Aby polepszyć standardy szkolnictwa powołano do istnienia Komisję Edukacji Narodowej. Była to instytucja świecka, całkowicie oddzielona od Kościoła. Wprowadzono naukę ojczystego języka, nauk przyrodniczych, hist...

plik doc

Charakterystyka działalności Komeńskiego


      Działalność Jana Amosa Komeńskiego ściśle związana jest z dążeniem do przywrócenia niepodległości narodowi czeskiemu, utrzymania jego kultury i rozwoju języka ojczystego. Ten czeski teolog, pedagog i filozof był pierwszym pisarzem w Europie nowożytnej, który całe życie poświęcił zagadnieniom wychowawczym. Urodzony w latach 1592-1670, a więc działalność jego przypada na wiek XVII. Jest on często określany przez historyków wychowania mianem ojca pedagogiki nowożytnej....

plik doc

Szkolnictwo w czasach saskich /w XVIII w.

Rodzaje szkół, nauczanie i obyczaje szkolne za panowania Augusta II i później
WYCHOWANIE SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASACH SASKICH (XVIII w.) Na podstawie fragmentów „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicza. Edukacja i obyczaje panujące w szkołach. Chłopców, którzy skończyli 7 lat oddawano do szkół parafialnych przy katedrach. Dziewczynki były uczone w domu przez damy czytania, dziergania i języków obcych. Na wsiach dzieci również uczono w domu z powodu braku dost...

plik doc

"Zbrodnia i kara"

Notatka o tym utworze.
Petersburg ukazany jest w powieści ?Zbrodnia i kara? jako miasto biedy i wylęgarnia przestępczości. Na ulicach, będących w większości mrocznymi, cuchnącymi zaułkami, spotyka się głównie pijaków, prostytutki i kryminalistów. Budynki są brudne i ma pół zrujnowane, nieczystości wylewa się bezpośrednio do rynsztoków, wszędzie walają się śmieci, gruz, oderwany tynk i cement używany przez robotników do prowizorycznych napraw. Mieszkania przedstawionych bohaterów to małe,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,