plik doc

podstawy pielęgniarstwa

wykład
PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA Pielęgnowanie wg V. Henderson to asystowanie człowiekowi choremu lub zdrowemu w podejmowaniu tych wszystkich aktywności, które mają znaczenie dla zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia spokojnej śmierci, a które mógłby wykonywać sam, gdyby miał potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę. Pomoc winna być świadczona w taki sposób, aby człowiek mógł uzyskać niezależność tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Proces pielęgnowania wg J. Górajek...

plik odt

CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO ? DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNO ? OPIEKUŃ

CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO ? DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNO ? OPIEKUŃCZE I ZAPOBIEGAWCZE
Jadwiga Czyżycka Pielęgniarstwo N/stacjonarne, tok A CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO – DZIAŁANIE PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE I ZAPOBIEGAWCZE Nazwą '' choroba wieku dziecięcego'' okresla się różne choroby zakaźne, które przeważnie występują u dzieci i są bardzo zaraźliwe. Choroba wieku dziecięcego prowadzą do uodpornienia organizmu (patrz zwiększenie odporności organizmu) na wirusy...

plik docx

Psychologia


ŻRÓDŁA MOTYWACJI

- potrzeby

- zadania

MODEL MOTYWACJI WEDŁUG TEORII POTRZEB

POTRZEBA     DĄŻENIE

(brak)     (dążenie do zaspokojenia potrzeby)

DĄŻENIE     DZIAŁANIA

(dążenie do zaspokojenia potrzeby)   (zachowanie nakierowania na cel)

OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA - zjawisko, gdy ktoś nie dopuszcza do świadomości niektórych sygnałów i bodźców, niekiedy bardzo groźnych.

plik doc

Wychowanie wg. koncepcji...

behawiorystyczna, pedagogiczna, psychospołeczna i humanistyczna
Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej, psychospołecznej, humanistycznej i pedagogicznej. Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej Istnieje co najmniej kilka odmian koncepcji behawiorystycznej. Na ogół mówi się o skrajnej lub umiarkowanej jej wersji. Przy czym wszystkie możliwe odmiany tej koncepcji łączy przekonanie, że każdy człowiek jest istotą zewnątrzsterowną, tzn. że jego zachowanie zależy w szczególno...

plik docx

rózne

fw

  1.  Naczelnym celem jest kształtowanie człowieka w taki sposób, by mógł  samodzielnie pracować na rzecz wspólnego dobra.
  2.  -Prowadzi ona do przezwyciężenia określonej zasady systemowej, czyli stylu życia

plik docx

fw

fw

  1.  Naczelnym celem jest kształtowanie człowieka w taki sposób, by mógł  samodzielnie pracować na rzecz wspólnego dobra.
  2.  -Prowadzi ona do przezwyciężenia określonej zasady systemowej, czyli stylu życia

plik docx

Ergonomia i bhp- zagadnienia

Ergonomia jest nauka zajmującą sie ludźmi w procesie pracy...

Ergonomia jest nauka zajmującą Se ludźmi w procesie pracy. Celem tej nauki jest optymalizacja pracy poprzez coraz lepsze projektowanie czynności roboczych, maszyn i urządzeń, stanowisk pracy oraz materialnych warunków pracy. Jej podst. celem jest polepszenie warunkow pracy, wypoczynku poprzez dostosowanie urządzeń technicznych do jego...

plik odt

bibliografia pedagogika twórczości

bibliografia na zaj pedagogika twórczosci
WYDAWNICTWA ZWARTE Kolorem czerwonym oznaczono literaturę podstawową.       Pedagogika twórczości / Krzysztof Szmidt. – Gdańsk: Wyd. GWP, 2007. Zawiera rozdziały: Pedagogika twórczości, jej cele i dziedziny. Pojęcie twórczości, jego dzieje i aspekty. Teorie twórczości. Twórczość dzieci i młodzieży. Metody badań. Zasady i metody dydaktyki twórczości pedagogiki twórczości. Wybrane programy wychowania do twórczości    ...

plik doc

zarzadzanie

start działanosci gospodarczej
Jak rozpocząć działalność gospodarczą? Faza wstępna       Stworzenie pomysłu Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakim rodzajem działalności gospodarczej chcemy zająć się, co chcemy produkować, jakie świadczyć usługi. Zależy to od rozeznania lokalnego rynku gospodarczego, od własnej intuicji i inicjatywy.       Wybór formy organizacyjno-prawnej Aby rozpocząć działalność gospodarczą nie trzeba od razu zakładać wielkiego pr...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,