plik doc

Pilegnowanie niepełnosprawnych

Ogóllnie
PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ĆWICZENIA Literatura podstawowa: Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja, PZWL, Warszawa 2005. Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.): Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Impuls, Kraków 2005. Karwat J. D. (red.): Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Wyd. Liber, Lublin 2002, tom I i II Kawczyńska-Butrym Z.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość,...

plik doc

Pilegnowanie niepełnosprawnych

Ogóllnie
PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ĆWICZENIA Literatura podstawowa: Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja, PZWL, Warszawa 2005. Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.): Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Impuls, Kraków 2005. Karwat J. D. (red.): Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Wyd. Liber, Lublin 2002, tom I i II Kawczyńska-Butrym Z.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość,...

plik rtf

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Notatka z przedmiotu \"Biblioteki specjalne\"
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 1. Informacje o instytucji. 2. Historia placówki. 3. Założycielka. 4. Biblioteka Tyflologiczna.       A) Tyflologia       B) Biblioteka Tyflologiczna w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach 1.Informacje o instytucji. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach funkcjonuje od 11 maja 1911 r. Siedziba jednostki mieści się w Laskach, ul. Brzozowa 75 05...

plik doc

tyfloped.

tyfloped.
TYFLOPEDAGOGIKA ONZ uznaje za ślepotę: A zupełny brak wzroku B ostrość wzroku nie przekraczająca 1/20 normalnej ostrości widzenia w lepszym oku przy zastosowaniu szkieł korekcyjnych C ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w 20◦ kąta prostego Zasady rewalidacji niewidomych Istotą rehabilitacji niewidomych jest przygotowanie ich do samodzielnego życia, a warunkiem tego jest wszechstronny rozwój umysłowy, moralny, społeczny itp. Rehabilitacja musi iść w dwóch kie...

plik doc

tyflopedagogika praca socjalna

jedne z zajec
TYFLOPEDAGOGIKA Tyflopedagogika (z gr. typhlos - niewidomy) to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych) oraz poradniach specjalistycznych. W Polsce jako pierwsza podjęła systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych Maria Grzegorzewska. Tyflopedagogika obejmuje swoimi badaniami:...

plik doc

niewidomi

niewidomi
JAKIE SĄ CELE ORAZ ZADANIA REHABILITACJI W ODNIESIENIU DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SENSORYCZNIE- OSOBY Z USZKODZENIEM WZROKU Anna Węgrzyn Pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna Rok II grupa I "Nie ma kaleki, jest człowiek"...

plik doc

REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- TADEUSZ MAJEWSKI

KSIĄŻKA
TADEUSZ MAJEWSKI REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARSZAWA 1995 Książka wydana w Zakładzie Badań Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (d. CNBSI) kierowanym przez dra Jerzego Mikulskiego, 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 tel. 619-16-10, fax 619-35-59 (C) Copyright by Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt okładki: Anna Świerczyńska Redaktor książki: Barbara Szczepankowska Książka wydana z pomocą finan...

plik doc

Rehabilitacja społeczna, notatki

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych ,Rehabilitacja zawodowa ,Rehabilitacja społeczna,Światowy program na rzecz osób niepełnosprawnych.PODSTAWY PRAWNE REHABILITACJI
REHABILITACJA Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności: organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych edukacyjnych, i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakośc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,