plik doc

edukacja w Niemczech


Edukacja w Niemczech: różni się w poszczególnych krajach związkowych, ponieważ zachowują one niezależność w tej kwestii od władzy centralnej decyzje w sprawach dotyczących edukacji w poszczególnych landach podejmują odpowiednie ministerstwa oświaty i wychowania obowiązek szkolny obowiązuje od ukończenia szóstego do ukończenia osiemnastego roku życia (trwa 12 lat) szkoły publiczne są bezpłatne W Niemczech wyróżniamy: szkoły prywatne (Privatschulen) - szkoły, które nie znajd...

plik doc

edukacja bogata i jej nastepstwa-Nalaskowski


KONCEPCJA EDUKACJI UBOGIEJ, KONSERWATYWNEGO POSTĘPU ALEKSANDRA NALASKOWSKIEGO Edukacja bogata i jej następstwa Przedstawienie sylwetki Aleksandra Nalaskowskiego. Szkoła pełna bogactwa- wg A. Nalaskowskiego. Konsekwencje bogatej edukacji. Aleksander Nalaskowski urodził się 1957 r. Od młodych lat matka uczyła go języka angielskiego, co w późniejszych latach owocowało. Jako dziecko zamieszkiwał miejscowość, w której osiedlili się Cyganie, wśród których miał wielu kolegów,...

plik doc

edukacja międzykulturowa


? Każdy inny ? Wszyscy równi? ? rzecz o edukacji międzykulturowej Jako istoty ludzkie wszyscy różnimy się od siebie na wiele sposobów, można wyróżnić takie czynniki jak : wiek, płeć, cechy fizyczne, typ seksualności, charakter, zainteresowania, poziom stopy życiowej, wiary. Różnice te wydają się bardziej wyraziste w odniesieniu do osób z innego kraju, ale czujemy się także różni od osób we własnym kraju, mimo że ich kultura czy styl życia nieznacznie różnią się od naszego. W p...

plik doc

edukacja ekologiczna

wykłady i zagadnienia z edukacji ekologicznej
Edukacja ? jest procesem uczenia się, zdobywania wiedzy, wychowania, kształtowania umiejętności Edukacja ma wymiar praktyczny, nadrzędny jest rozwój. Edukacja instytucjonalna jest zawsze programem zewnętrznym. Edukacja ma 3 cele: - nauczanie (wiążą się wszystkie procesy, które sprzyjają pobieraniu, transportowaniu wiedzy) - kształcenie - wychowanie ? kształcenie osobowości człowieka poprzez kształtowanie postaw Postawa jest to związek z...

plik doc

stres edukacja zdrowotna


Stres oraz jego wp?yw na organizm cz?owieka. SPIS TRE?CI: 1. Wst?p Stres z perspektywy czasu Przyczyny stresu (stresory) Psychologiczne techniki redukcji stresu Stres pozytywny ? w czym stres pomaga cz?owiekowi? Choroby zwi?zane ze stresem Stres a uk?ad odporno?ciowy Reakcje na stres Jak leczy? stres? Wychowanie bezstresowe Podsumowanie Bibliografia...

Ostatnie wyszukiwania