plik docx

Idee pedagogiczne w dobie odrodzenia i humanizmu w Europie i Polsce.

W XIII i XIV w. Europa zaczęła dojrzewać do zmian systemu szkolnictwa i edukacji. Wiązało się to z upowszechnieniem się nowej koncepcji człowieka i świata, z przemianami ekonomicznymi i politycznymi z coraz szerszym dostępem do oryginalnej literatury starożytnej. Rosła odwaga myślenia i wypowiadania się wśród ludzi pióra i nauki. Europa wchodziła w okres rozwoju kultury i cywilizacji zwanym renesansem. Termin renesans ( odrodzenie) ma szerokie granice przestrzenne i czasowe....

plik docx

WDS rok 1 egzamin

Zagadnienia na egzamin z WDS-u 1 rok socjologii

1. Wiedza potoczna i wiedza naukowa.

Każdy człowiek rozporządza pewną wiedzą o tym jak jest skonstruowany świat społeczny go otaczający

- Na świat społeczny patrzymy z perspektywy małego wycinka rzeczywistości, z jakim mamy bezpośrednio do czynienia

plik doc

demokratyczne państwo prawa

informacje o demokratycznym państwie prawa
KAMIL SOKOŁOWSKI                                     TORUŃ 2012r. POLITOLOGIA II r. DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWA.       Dzisiejsza konstytucja RP w art. 2 ,,Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997...

plik doc

Badanie neurologiczne

Badanie neurologiczne
BADANIE NEUROLOGICZNE 1. wywiad       aktualne dolegliwości (początek, dynamika, dolegliwości towarzyszące, poprzedzające, czas trwania, częstość, czynniki wyzwalające, nasilające, łagodzące)       stan psychiczny - nastrój, zaburzenia pamięci, trudności w porozumiewaniu się, urazy głowy, kręgosłupa, nerwy czaszkowe (zaburzenia widzenia, słuchu), czynności ruchowe (niedowład, osłabienie, drżenie, trudności w poruszaniu się), funkcje c...

plik doc

teoria wychowania

wyklady, rok 2 sem 3
Odpowiedzi na pytania z Teorii Wychowania 2.Różnice między wiedzą potoczną a namysłem(wiedzą)naukową. Wyjaśnij jedno z pojęć… Wiedza potoczna a wiedza naukowa.       Każdy człowiek rozporządza pewną wiedzą o tym jak jest skonstruowany świat społeczny go otaczający       Na świat społeczny patrzymy z perspektywy małego wycinka rzeczywistości, z jakim mamy bezpośrednio do czynienia       W...

plik doc

antropologia kulturowa

Kultura masowa, Ekologizm, Nauka dla mas, Moralność i etyka, Estetyka, Pamięć, Religia i sacrum.
Dzisiejsza, zwłaszcza ta „modna” humanistyka, a już szczególnie współczesny świat, zatarł demarkacyjną granicę, jaka zawsze rozdzielała sferę kultury pojmowanej tutaj sensu largo, jak sferę czysto ludzką, od sfery natury; w której człowiek psychofizycznie po trosze  również jest zanurzony, ale, który również -jako jedyny- szczególnie od niej się odróżnia. Uznałem stąd za słuszne, aby pod...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,