plik doc

dziennik praktyk

dziennik praktyk
Nazwa Szkoły Kierunek ___________________________________________________________________________________ Specjalność ________________________________________________________________________________ DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko ______________________ Nr albumu             Pieczęć szkoły ______________________ Podpis             Przebieg praktyk W...

plik pdf

BHP, opracowanie pytań do egzaminu

Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia pracy, opracowanie pytan do egzaminu
1. Szkolenia BHP Zagadnienie związane ze szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Sporządzone ściśle według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp - Dziennik Ustaw Nr 180 poz.1860, oraz z 2005r Nr 116, poz.972 z późniejszymi zmianami. a. Obowiązkowi szkolenia w zakresie bhp podlegają: 1. 2. 3. 4. 5. pracodawcy osoby kierujące pracownikami (ki...

plik doc

Relatywizm językowy

Pojęcie relatywizmu językowego.
Relatywizm kulturowy - pogląd głoszący, iż żadna praktyka kulturowa nie jest dobra ani zła sama w sobie, ale musi być oceniona w kontekście w jakim funkcjonuje. Takie spojrzenie doprowadziło obserwatorów do powstrzymania się od ocen oraz sądów wartościujących obce praktyki z punktu widzenia własnej kultury. Relatywizm kulturowy odrzuca więc możliwość wartościowania obcej kultury przez pryzmat własnych wartości, prowadząc do większego obiektywizmu w postrzegan...

plik doc

. ?PIECYK? WATA, JAKO PRZYKŁAD NADREALISTYCZNEGO ECRITURE AUTOMATIQUE.

. ?PIECYK? WATA, JAKO PRZYKŁAD NADREALISTYCZNEGO ECRITURE AUTOMATIQUE (XX-lecie międzywojenne).
9. PIECYK ALEKSANDRA WATA JAKO PRZYKŁAD NADREALISTYCZNEGO ECRITURE AUTOMATIQUE. ÉCRITURE AUTOMATIQUE ? [ekritür otomatik] teoria pisania automatycznego stworzona przez André Bretona, czołowego przedstawiciela nadrealizmu. Zapis ten polega na tworzeniu przypadkowych zdań i ciągów zdań, z zachowaniem zasad tradycyjnej składni. Termin został wynaleziony w dalszej fazie istnienia tego ruchu, al...

plik doc

Konspekt pracy na temat \'Dziecko cierpiące w świecie dorosłych.\'

Dziecko w świecie dorosłych. Omów różne obrazy dzieciństwa odwołując się do literatury, sztuki i filmu.
Alicja ?.. Temat: Dziecko w świecie dorosłych. Omów różne obrazy dzieciństwa odwołując się do literatury, sztuki i filmu. Temat uszczegółowiony: Dziecko cierpiące w świecie dorosłych. Omów różne obrazy dzieciństwa odwołując się do literatury, sztuki i filmu. I. Literatura podmiotu: 1. Boyle D., Slumdog. Milioner z ulicy, 2008. 2. Carter K., Fot. Dzieck...

plik doc

czesław babicki

notatka zawiera podstawowe informacje o życiu i działalności wybitnego pedagoga Józefa Czesława Babickiego.
Józef Czesław Babicki (ur. 1880, zm. 1952), polski pedagog, teoretyk i praktyk. Pracował w Pruszkowskim Kompleksie Placówek Wychowawczych (1919-1925). Potem rozpoczął pracę w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. W 1926 założył związek zawodowy wychowawców. Zajmował się problematyką wychowania zakładowego dzieci osieroconych, agresji wśród wychowanków oraz depresją anaklityczn...

plik doc

Psychologia społeczna wstęp.

Może się przydac
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. Konwersatoria numer 1. Zagadnienia z psychologi społecznej. 1. Człowiek istota społeczna 2. Konformizm i czynniki określające go 3. Grupa - system interakcji 4. Poznanie społeczne i dystans poznawczy. 5. Procesy emocjonalne i wrażliwość interpersonalna ( efekty miłości) LITERATURA E. Aron son - Człowiek istota społeczna R. Brown - Procesy grupowe dynamika wewnętrzna i metody grupy R.Cialdini - Wywieranie wpł...

plik doc

Teoria litaratury - Głowiński

Omówienie tegoż artykułu.
Tradycja literacka: - Jak Głowiński widzi relację między dziełem a genezą? - Geneza to wewnętrzna własność (bo można ją przeanalizować na podstawie budowy). - Definicja tradycji literatury? - Trzy przypadki: ukształtowane w przeszłości zjawisko staje się powszechnie i traci znamiona historyczności (dziś każdy pisze sylabowcem Kochanowskiego i nie wie o tym). Pewnym utworom czy pisarzom przyznaje się miejsce w historii jako ważnym ogniwom, ale dziś są odbi...

plik doc

Metoda cech stylowych

Notatka o metodzie cech stylowych wraz z przypisami. Przepraszam, ale z roztargnienia nie usunęłam swoich danych...
Paula Biczyk I FP (UM) Korzystając z procedury badawczej jaką jest metoda cech stylowych, w pierwszej kolejności musimy zdecydować się na konkretną definicję stylu, która będzie dla naszej pracy właściwa i przydatna. Jak zauważają Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak i Cezary Piątkowski J. Brzeziński, K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Historyczna stylistyka polszczyzny a...

plik doc

Realizacje metafor z Lakoffa

Tłumaczenie artykułu Lakoffa z The contemporary theory of metaphor
Katarzyna Chudy Realizacja metafor na podstawie The contemporary theory of metaphor G. Lakoffa. Rozważmy obiekty takie jak termometry i wykresy giełdowe, w których wzrost temperatury i cen jest przedstawiony jako bycie u góry, a spadek jako bycie u dołu. Są to wytworzone przez człowieka obiekty zgodnie z metaforą WIĘCEJ TO GÓRA. Zachodzi w nich związek współzależny pomiędzy GÓRĄ i DOŁEM. Takie obiekty o wiele łatwie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,