plik doc

Dziennik praktyk u pedagoga

dziennik praktyki odbytej u pedagoga szkolnego.
ProblematykaSposób realizacjiGodz.PodpisUwagiZapoznanie się z dokumentacją Dokumenty szkoły:1. Ustawa o systemie oświaty,2. Karta NauczycielaDokumenty pedagoga:1.Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,2. Plan pracy pedagoga Szkolnego w Gimnazjum nr 6 3. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego w Gimnazjum nr 6Dokumenty nauczyciela:1. Roz...

plik doc

dziennik praktyk

dziennik praktyk
Nazwa Szkoły Kierunek ___________________________________________________________________________________ Specjalność ________________________________________________________________________________ DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko ______________________ Nr albumu             Pieczęć szkoły ______________________ Podpis             Przebieg praktyk W...

Ostatnie wyszukiwania