plik doc

WOK - Rafał Augustyn

Streszczenie kilku wykładów Rafała Augustyna z wiedzy o kulturze.
Wykład 1) Co to jest tradycja? Co to jest kultura? Wszystko, co jest przekazane nie w genach? Czy istnieje intuicyjne poczucie Boga? Zdaniem Rolanda tak ? ?uczucie oceaniczne?, zdaniem Freuda nie, chociaż akurat sam Freud bawił się mistyką i kabałą. Szacki ? tradycja rozumiana: Czynnościowo ? utrwalanie wzorów zachowań (jak?) Przedmiotowo ? analiza, co jest tradycją (co?) Podmiotowo ? prywatny stosunek (co dl...

plik doc

100 lat samotności - streszczenie

strezczenie lektury
Márquez Gabriel Garcia "Sto lat samotności" Sto lat samotności Gabriela Garcíi Márqueza. Opublikowana po hiszpańsku w roku 1967, a po polsku w roku 1974. Stanowi ona szczytowe osiągnięcie realizmu magicznego. Książka jest uważana powszechnie za arcydzieło. Metaforycznie opisuje ona całą historię Kolumbii. Obejmuje 100 lat życia w małym miasteczku Macondo, którego realia oparte były, jak napisał sam Marquez, na autentycznych doświadczeniach autora. Streszczen...

plik doc

koncepcje psychologiczne człowieka J.Kozielecki


Józef Kozielecki "Koncepcje Psychologiczne Człowieka" - dokładne streszczenie tej książki, przydatne dla kandydatów na uczelnie wyższe o profilu psychologicznym Temat Józef Kozielecki "Koncepcje Psychologiczne Człowieka" - dokładne streszczenie tej książki, przydatne dla kandydatów na uczelnie wyższe o profilu psychologicznym WSTĘP W porównaniu z osiągnięciami w fizyce, matematyce itp. osiągnięcia w psychologii są bardzo małe. Do dziś źródłem inspiracji są np. dialogi Platona. Trzeba...

plik doc

wykłady z fizjologii

wykłady z fizjologii człowieka z jednej z AM
Fizjologia na podstawie wykładów Upgrade 2000/2001 Wskazówki:       Kolejność wykładów została zmieniona w stosunku do roku 2000/2001, aby tworzyły jakąś całość (mniej lub bardziej logiczną.)       Zaniechano podziału na kolejne wykłady, zastąpiono go podziałem na tematy.       W rodziale Regulacja krążenia, większość pozostawiono po staremu (tzn. z roku 1998/1999), a w podrozdziale „st...

plik doc

Czynność gruczołów dokrewnych

Czynność gruczołów dokrewnych
Streszczenie Układ wewnątrzwydzielniczy człowieka składa się z gruczołów dokrewnych, które wydzielają substancje zwane hormonami. Nazwa hormon pochodzi z języka greckiego co oznacza- „pobudzam”. Wydzielina tych gruczołów przedostaje się bezpośrednio do krwi, a następnie wraz z nią, jest transportowana do narządów docelowych. Czynność ich jest regulowana przez podwzgórze, które stanowi niewielki obszar w podstawie przedniej części mózgu. Je...

plik pdf

ecmo

zastosowanie ecmo
PERFUZJA ECMO jako metoda ratowania nie tylko noworodków, ale i dorosłych z niewydolnością krążenia i/lub oddychania ECMO – a successful way to support an acutely failing heart/lungs. A chance everyone should be given Marcin Borowicz1, Ewa Urbańska2, Roman Przybylski3, Jacek Wojarski3, Adam Grzybowski2, Tomasz Szary1, Grzegorz Włoczka1, Janusz H. Skalski4, Marian Zembala3 1Zespół Perfuzji, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Te...

plik pdf

Pielęgniarstwo XXI wieku

pielęgniarstwo
Innowacje i wyzwania w edukacji pielęgniarskiej dla praktyki klinicznej – synonim dobrej praktyki Innovations and challenges in the education of nurses for clinical practice – synonym of good practice Divna Kekus1, Milijana Matijevic2, Zvonko Dimoski1, Dragana Terzic Markovic1, Ivana Nesic2 , Majda Pajnkihar3 1 2 High Health School of Professional Studies in Belgrade Clinic of Neurology, Clinical Center of Serbia, Beograd 3 Institute of Nursing , University of Maribor, Sl...

plik pdf

pielęgniarstwo

piel
Innowacje i wyzwania w edukacji pielęgniarskiej dla praktyki klinicznej – synonim dobrej praktyki Innovations and challenges in the education of nurses for clinical practice – synonym of good practice Divna Kekus1, Milijana Matijevic2, Zvonko Dimoski1, Dragana Terzic Markovic1, Ivana Nesic2 , Majda Pajnkihar3 1 2 High Health School of Professional Studies in Belgrade Clinic of Neurology, Clinical Center of Serbia, Beograd 3 Institute of Nursing , University of Maribor, Slovenia AU...

plik pdf

Standard opieki pooperacyjnej po cięciu cesarskim

Celem cięcia cesarskiego jest operacyjne zakończenie ciąży lub porodu, gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalny przebieg stwarza znaczące niebezpieczeństwo dla matki i dziecka. Jest najczęściej wykonywaną procedurą opera- cyjną w położnictwie. Wskazania do wykonania tego za- biegu obecnie dzieli się na wskazania prewencyjne, profi- laktyczne lub elektywne [5]. Po porodzie rozpoczyna się okres połogu trwający 6–8 tygodni, w którym następuje cofanie się zmian spo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,