plik doc

Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego


Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego ? karta praw dziecka w szpitalu Celem jest m.in. zapewnienie dziecku hospitalizowanemu najwyższej jakości opieki pielęgniarskiej Zadania: działania pielęgnacyjne działania diagnostyczno-lecznicze działania edukacyjne Osiąga się to spełniając warunki: Hospitalizacja dziecka ma miejsce tylko w oddziałach pediatrycznych Szpital/oddział musi spełniać warunki niezbędne do leczenia i rozwoju dziecka Personel pielęgniarski we w...

plik docx

Proces pielęgnowanida pediatria

Proces pielęgnowania pediatria

Data

Ocena stanu bio psycho społecznego

plik docx

Pediatria

Proces pediatria

Data

Ocena stanu bio psycho społecznego

plik rtf

rotawirusy

rotawirusy
Rotawirusy (łac. rota = koło) – grupa wirusów należących do rodziny reowirusów (Reoviridae), będącą najczęstszą przyczynąbiegunki wśród niemowląt i dzieci.[1] Prawie każde dziecko na świecie w wieku 5 lat, przeszło co najmniej jedną infekcję spowodowaną przez rotawirusy.[2] Ludzki organizm wytwarza odporność po każdej infekcji wywołanej tą grupą wirusów, dlatego zakażenia rotawirusowe są rzadkie u dorosłych.[3] Wyróżnia się pięć głównych grup tego wirusa: A, B, C, D, oraz E z cze...

plik doc

Zalety karmienia piersią

Zalety karmienia piersią
Agnieszka Dombrowska gr. II B Temat: Zalety karmienia piersią Karmienie piersią to postępowanie optymalne i niezastąpione w świetle współczesnej wiedzy medycznej, uznane za „złoty standard” żywienia niemowląt. Mleko kobiece jest wyjątkową substancją, idealnie dostosowaną do potrzeb żywieniowych niemowlęcia. Jest nie tylko substancją odżywczą- stanowi żywność funkcjonalną. Karmienie piersią wspiera prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i poznawczy dziecka. Zmniej...

plik doc

Zasady postępowania i opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem


Zasady postępowania i opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem (zdrowym, chorym) Podczas sprawowania opieki pielęgniarka musi przestrzegać wielu zasad. Pozwalają one na świadczenie usług profesjonalnych na wysokim poziomie. Np. zasady aseptyki pozwalają na uniknięcie powikłań i niebezpieczeństw dla zdrowia i życia pacjenta. Zasady postępowania ze względu na ich charakter dzielimy na ogólne i szczegółowe. Zasady ogólne obowiązują bez względu na stan pacjenta oraz miejsce świadczenia op...

plik doc

zakażenia szpitalne


Zakażenia szpitalne       Zakażenia szpitalne z jednej strony są jednym z podstawowych wykładników jakości opieki medycznej, a z drugiej grupą powikłań o poważnych skutkach dla zdrowia i życia pacjentów. Określane są mianem współczesnych chorób zakaźnych o zasięgu ogólnoświatowym nawet w najbardziej rozwiniętych krajach. Aktualnie traktowane jako problem globalny, stanowią jedno z największych zagrożeń dla hospitalizowanego człowieka i nierozerwalnie wiążą się z funkcjono...

plik doc

Zakażenia


Zakażenia szpitalne       Zakażenia szpitalne z jednej strony są jednym z podstawowych wykładników jakości opieki medycznej, a z drugiej grupą powikłań o poważnych skutkach dla zdrowia i życia pacjentów. Określane są mianem współczesnych chorób zakaźnych o zasięgu ogólnoświatowym nawet w najbardziej rozwiniętych krajach. Aktualnie traktowane jako problem globalny, stanowią jedno z największych zagrożeń dla hospitalizowanego człowieka i nierozerwalnie wiążą się z funkcjono...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,