plik docx

Agresja dzieci w wieku przedszkolnym

Zamieszczam referat na temat Agresji dzieci w wieku przedszkolnym. Przyda się wam na lekcje psychologii. Pozdrawiam

Agresja dzieci w wieku przedszkolnym

Coraz większy niepokój budzi przemoc i okrucieństwo, rosnąca liczba przestępstw, brutalność, działań skierowanych przeciwko drugiemu człowiekowi lub większej liczby osób.

Osoby agresywne stwarzają dla otoczenia zagrożenia wynikające czy to z uszkodzenia ciała wywołanego pobiciem, czy też okaleczenia „psychicz...

plik doc

stany zagrożenia życia u dzieci

stany zagrożenia życia u dzieci
Stan zagrożenia życia u dzieci Definicja: niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak układ oddechowy, układ krążenia, układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy). Niewydolność powyższych układów szybko prowadzi do zatrzymania czynności serca i trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli stanu śmierci. Przyczyny doprowadzające do stanu zagrożenia życia: 1. Czynniki szkodliwe działające w życiu płodowym prowadzące do zaburzeń i niedojrzało...

plik doc

choroby wieku dziecięcego

choroby wieku dziecięcego krótkie charakterystyki
Niewydolność oddechowa Choroby dróg oddechowych u dzieci ( Rozwój płuc, diagnostyka chorób płuc, badania przedmiotowe, badania laboratoryjne )       Rozwój płuc       w okresie prenatalnym :       zawiązek płuca powstaje z uchyłka prajelita między 22 a 26 dniem życia płodowego       drzewo oskrzelowe rozwija się między 5 a 16 tygodniem ciąży przez pączkowanie i tworzen...

plik doc

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym
Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym.       Aktywność ruchowa i jej znaczenie. Obecne pokolenia żyją w dobie postępu cywilizacyjnego. Dokonuje się wielu odkryć naukowych. Dotyczą one przemysłu oraz medycyny, badań genetycznych i astronomii. Maszyny zastępujące człowieka dają mu więcej czasu wolnego, ale zmianom pozytywnym towarzyszą również zjawiska niepokojące. Należą do nich niewątpliwie skażenie środo...

plik doc

kształtowanie u dzieci systemu wartości

kształtowanie u dzieci systemu wartości
Kształtowanie u dzieci systemu wartości „Nauczenie wartości to najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia dziecka.” Linda i Richard Eyre Wartości to przedmioty i przekonania, determinujące względnie podobne przeżycia psychiczne i działania jednostek. W rozumieniu kulturowym wartości to powszechnie pożądane w społeczeństwie przedmioty o symbolicznym charakterze oraz powszechnie akceptowane sądy egzystencjonalno-normatywne. Natomiast...

plik doc

DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI E Gruszczyk Kolczyńska streszczenie
WSTĘP Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. Jest to źródło doświadczeń logicznych i matematycznych. Rozwiązywanie zadań to pokonywanie trudności. Jest to integralna część procesu uczenia się matematyki. Specyficzne trudności, które mają dzieci z obniżoną sprawnością manualną, np. graf, tabelka, zapis działania itp. Towarzyszą im napięcia emocjonalne, które odbija...

plik docx

Choroby krtani u dzieci

1. POSTACIE i PRZYCZYNY CHOROBY Wyróżniamy 2 główne postaci zapalenia krtani: Ostre zapalenie krtani u dzieci Przewlekłe zapalenie krtani 2. ZAPALENIE KRTANI U DZIECI Zanim przyjedzie pogotowie. Ostre zapalenie nagłośni u dziecka (epiglottitis acuta)

1. POSTACIE i PRZYCZYNY CHOROBY

plik docx

Choroby krtani u dzieci

1. POSTACIE i PRZYCZYNY CHOROBY Wyróżniamy 2 główne postaci zapalenia krtani: Ostre zapalenie krtani u dzieci Przewlekłe zapalenie krtani 2. ZAPALENIE KRTANI U DZIECI Zanim przyjedzie pogotowie. Ostre zapalenie nagłośni u dziecka (epiglottitis acuta)

1. POSTACIE i PRZYCZYNY CHOROBY

plik doc

choroby dróg oddechowych u dzieci

choroby układu oddechowego u dzieci
Niewydolność oddechowa Choroby dróg oddechowych u dzieci ( Rozwój płuc, diagnostyka chorób płuc, badania przedmiotowe, badania laboratoryjne )       Rozwój płuc       w okresie prenatalnym :       zawiązek płuca powstaje z uchyłka prajelita między 22 a 26 dniem życia płodowego       drzewo oskrzelowe rozwija się między 5 a 16 tygodniem ciąży przez pączkowanie i tworzenie roz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,