plik txt

dydaktyka ogólna

natka na temat P.J.Galpierina
PIOTR JAKOWLEWICZ GALPIERIN 1902–88, ros. psycholog i pedagog; prof. uniw. w Moskwie; oprac. teorię etapowego kształtowania pojęć i rozwoju myślenia, która stała się podstawą eksperymentów pedagogicznych.  teoria etapowego kształtowania czynności umysłowych: 1) etap tworzenia schematu orientacyjnej postawy czynności (system wskazówek i opisów przedmiotu pomocny w czynności) 2) etap kształtowania czynności materialnych (uczniowie wykonują czynność; są...

plik doc

dydaktyka ogólna

skrót informacji z dydaktyki ogólnej
Przedmiot dydaktyki- całokształt procesu kształcenia czyli nauczania i uczenia się; zadania dydaktyki-analiza rozwoju myśli dydaktycznych i wyciągania z niej wniosków dla teraźniejszości i przyszłości ?formatowanie prognoz edukacyjnych we wszystkich zakresach ?ustalenie celów i zakresu treści nauczania oraz wskazanie zasad ?analiza aktualnej rzeczywistości dydaktycznej ?tworzenie nowych racjonalnych i efektowniejszych systemów dydaktycznych ?dostarc...

plik doc

dydaktyka ogólna - ściągi

Dydaktyka ogólna - ściągi (II rok,pedagogika pracy..)
Dydaktyka jest nauką o nauczaniu i uczeniu się, jej przedmiot stanowi nauczanie i uczenie się. Nauką o kształceniu. Dydaktyka to nauka o celach, treściach, metodach i środkach i organizacji. CHARAKTERYSTYKA TEORII KSZTAŁCENIA WILOSTRONNEGO Twórcą kształcenia wielostronnego jest W. Okoń – to złożony proces rozwoju człowieka dokonujący się pod wpływem kształcenia. Opiera się na trzech funkcjach osobowości człowieka: 1. poznawanie sieb...

plik doc

Dydaktyka ogólna. Boczar. Odpowiedzi

odpowiedzi u Boczara na pytania z egzaminu
      Co sądził nt. szkoły alternatywnej Nalaskowski i jakie negatywne zmiany niosła? Nalaskowski nie jest przeciwnikiem poszukiwań i nie jest przeciwnikiem alternatyw. Uważa, że takie zmiany mogą być ryzykowne. Jego zdaniem szkoła powinna odnosić się do tradycji narodu. Negatywne zmiany, fragmentaryzacja wiedzy, brak szacunku dla nauczyciela, brak przymusu do nauki, rozszerzający się analfabetyzm, ahistoryczność, niewiedza, brak...

Ostatnie wyszukiwania