plik pdf

Leki w resuscytacji

LEKI STOSOWANE W RESUSCYTACJI
LEKI I SPRZĘT STOSOWANE W RESUSCYTACJI 1. DROGI PODAWANIA LEKÓW Wstrzyknięcie = iniekcja, jest to wprowadzenie leku z ominięciem przewodu pokarmowego 1.1. Cel wstrzyknięć: a) cele diagnostyczne  pobranie krwi do badań  wykonanie testu diagnostycznego (np. próba uczuleniowa)  podanie środka cieniującego b) cele terapeutyczne:  podanie leku, surowicy, szczepionki  uzupełnienie płynów i elektrolitów  żywienie pozajelitowe  podanie krwi i preparatów krwiopo...

plik doc

samokształcenie z prawa

praca opisuje odpowiedzialnosc w dzialaniach pielegnacyjnych i zagadnienia farmakoterapii
Zasady podawania leków (z uwzględnieniem przeciwwskazań) przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarza - samodzielność i odpowiedzialność w zawodzie pielęgniarki.       Zawód pielęgniarki jest bardzo cenioną profesją, jednak wiążącą się z ogromną odpowiedzialnością za podopiecznego. Pielęgniarka musi wykazać się dużą wiedzą medyczną i jednocześnie znajomością przepisów prawnych reguluj...

plik docx

Rozkładanie i podawanie leków doustnych

krótka praca ogólnie o rozkładaniu i podawaniu leków doustnych.

Rozkładanie i podawanie leków doustnych dla pacjentów.

Kompetencje pielęgniarki w zakresie podawania leków reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997r. Leki należy podawać na pisemne zlecenie lekarza, w którym powinny zostać uj...

plik odt

dostęp naczyniowy tętniczy i żylny


PIELĘGNOWANIE CHOREGO Z DOSTĘPEM NACZYNIOWYM ŻYLNYM I TĘTNICZYM Dostęp żylny można uzyskać na wiele sposobów.Najbardziej rozpowszechnioną techniką jest przezskórne nakłucie naczynia żylnego za pomocą plastikowej kaniuli na metalowej igle.Żyły centralne najczęściej kaniuluje się z zastosowaniem techniki Seldingera, natomiast podczas resuscytacji alternatywną metodą jest chirurgiczne uwidocznienie Zyły i wprowadzenie kaniuli...

plik doc

zagadnienia na egzamin z pielęgniarstwa internistycznego

do egzaminu
Problemy pielęgnacyjne pacjenta w ostrej niewydolności nerek Suche błony śluzowe, skóra plastyczna- cechy odwodnienia - uzupełnienie objętości krążącej krwi 500-1000ml płynów infuzyjnych - monitorowanie godzinowej diurezy - kontrola ośrodkowego ciśnienia żylnego - leki moczopędne za zlecenie lekarza Uczucie Bólu brzucha Obrzęki pochodzenia nerkowego- twarzy, rąk Cel opieki: brak obrzęków, brak zakażenia skóry Działania pielęgniarskie: - ułożenie chorego w pozycji sie...

plik doc

trucizny i ich rodzaje

Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć. Substancje uchodzące za szkodliwe.....
Trucizny i ich rodzaje Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć. Substancje uchodzące za szkodliwe wywołują okr...

plik doc

trucizny i ich rodzaje

Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć. Substancje uchodzące...
Trucizny i ich rodzaje Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć. Substancje uchodzące za szkodliwe wywołują określone efekty...

plik docx

podawanie insuliny

podawanie insuliny, grogi podania

Temat: Podawanie insuliny, edukacja pacjentki, różne techniki podawania, sprzęt, dawkowanie.

Wstrzyknięcia podskórne insuliny

Nadaje się tutaj każde miejsce obfite w luźną tkankę podskórną, pozbawione większych naczyń krwionośnych, znamion, blizn, nacieków po poprzednich wstrzyknięciach. D...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,