plik doc

drogi podawania leków

konspekt na zajęcia praktyczne
KONSPEKT DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Pielęgniarstwo Rok studiów: drugi Przedmiot: Pracownia umiejętności Czas trwania zajęć: 120 minut Osoba prowadząca: Temat zajęć: Drogi podawania leków, wykonanie inhalacji. Cele kształcenia Cel ogólny Merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego podawania leków różnymi drogami oraz wykonania inhalacji. Cele szczegółowe  ...

plik doc

drogi podawania leków, wykonanie inhalacji

Konspekt do zajęć praktycznych na pracowni umiejętności
KONSPEKT DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Pielęgniarstwo Rok studiów: drugi Przedmiot: Pracownia umiejętności Czas trwania zajęć: 120 minut Osoba prowadząca: Temat zajęć: Drogi podawania leków, wykonanie inhalacji. Cele kształcenia Cel ogólny Merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego podawania leków różnymi drogami oraz wykonania inhalacji....

plik doc

konspekt do zajęć praktycznych

konspekt do zajęć praktycznych w pracowni umiejętności
KONSPEKT DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Pielęgniarstwo Rok studiów: drugi Przedmiot: Pracownia umiejętności Czas trwania zajęć: 120 minut Osoba prowadząca: Temat zajęć: Drogi podawania leków, wykonanie inhalacji. Cele kształcenia Cel ogólny Merytoryczne i praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego podawania leków różnymi drogami oraz wykonania inhalacji....

plik odt

drogi podawania leków

procedura podawania leków przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
PROCEDURY PODAWANIA LEKÓW, Drogi podawania leków w czasie resuscytacji Do żył centralnych Najczęściej wykorzystuje się żyły szyjne wewnętrzne i podobojczykowe,Technika ta wymaga większej wprawy i korzysta się z niej zwłaszcza wtedy, gdy upośledzona perfuzja obwodowa bardzo utrudnia wprowadzenie cewnika do żył obwodowych, Podany tą drogą lek dociera na miejsce szybciej i w większym stężeniu,Należy pamiętać, że dostęp podo...

plik doc

Zasady podawania leków (z uwzględnieniem przeciwwskazań) przez pielęgn

WNIOSKI Podczas podawania leku przez pielęgniarkę lub położną, osoba uprawniona nie może wykraczać poza swoje kwalifikacje i umiejętności musi przestrzegać zasad podawania leku. Niezbędna jest oczywiście obszerna wiedza na temat spektrum działania leku, skutkach ubocznych, przeciwwskazaniach do stosowania, postępowanie po wystąpieniu objawów niepożądanych oraz objawach przedawkowania. Podczas podawania leku pacjentowi pielęgniarka musi być niezwykle dokładna, skupiona. Pielęgniarka lu...

plik pdf

Farmakoterapia

Notatka zawiera leki stosowane w ratownictwie medycznym a także drogi podawania leków
FARMAKOTERAPIA W STANACH NAGŁYCH WG WYTYCZNYCH EUROPEJSKIEJ RADY DS. RESUSCYTACJI 2005 1 W stanach nagłych – ostrych stanach zagroŜenia Ŝycia – najistotniejsze znaczenie ma zapewnienie podstawowych czynności Ŝyciowych wg zasady ABC oraz niedopuszczenie do pogorszenia stanu zdrowia poprzez natychmiastowe leczenie objawowe i przyczynowe powstałych zaburzeń. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest miejscem, gdzi...

plik odt

dawkowanie w ratownictwie

stosowanie leków w ratownictwie
Adrenalina Postać: amp 1 mg/1 ml Wskazania: resuscytacja (asystolia, migotanie komór), wstrząs anafilaktyczny, astma oskrzelowa, bradykardia przy braku poprawy po atropinie, dopaminie i przezskórnej stymulacji. Działanie uboczne: tachykardia, zaburzenia rytmu, obkurczenie naczyń krwionośnych nerek i krezkowych, wzrost ciśnienia wypełnienia lewej komory, zwiększenie zużycia tlenu przez m. sercowy Sposób podawania: dożylnie, dooskrzelowo, domięśniowo Dawko...

plik odt

proces pielęgnowania

proces pielęgnowania
Zalecenia dla kolejnego dyżuru:       obserwowanie u dziecka występowania ulewania pokarmu, szczególnie po posiłku,       kontynuowanie diety antyrefluksowej.       kontrola masy ciała, temperatury,diurezy, ilości i jakości stolców,       kontynuacja podawania leków według zlecania lekarskiego,       pielęgnacja skóry       stosowanie drenażu ułożeniowego, częsta zmian...

plik doc

konspekt pediatria

konspekt
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU TEMAT EDUKACJI Edukacja rodziców - opiekunów oraz dzieci z nowo rozpoznaną Cukrzycą Typu I Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne / studia stacjonarne/ NOWY SĄCZ 2011 Prowadzący: Studentka Odbiorca: Dzieci w wieku 7-12 z rodzicami na oddziale pediatrycznym im.J.Dietla w Krynicy - Zdrój z nowo rozpoznana cukrzycą typu I Przewidywany czas zajęć: 25 min       Cele ogólne: &nbs...

plik doc

konspekt pediatria

konspekt
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU TEMAT EDUKACJI Edukacja rodziców - opiekunów oraz dzieci z nowo rozpoznaną Cukrzycą Typu I Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne / studia stacjonarne/ NOWY SĄCZ 2011 Prowadzący: Studentka Odbiorca: Dzieci w wieku 7-12 z rodzicami na oddziale pediatrycznym im.J.Dietla w Krynicy - Zdrój z nowo rozpoznana cukrzycą typu I Przewidywany czas zajęć: 25 min       Cele ogólne: &nbs...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,