plik doc

Przyżądowe udrażnianie dróg oddechowych

Przyczyny niedrożności dróg oddechowych, metody ich udrażniania, Intubacja
Praca samokształceniowa z przedmiotu : Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia. Temat pracy: Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych. Kieruek: pielęgniarstwo Studia stacjonarne I° Rok: III 2010/2011 Udrożnienie dróg oddechowych jest jednym z podstawowych elementów resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Można tej czynności dokonać w sposób bezprzyrządowy, poprzez odgięcie głowy do tyłu czy w...

plik doc

Program profilaktyki dla rodziców dziecka chorującego na drogi oddech

Program profilaktyki dla rodziców dziecka, które często choruje na infekcje dróg oddechowych.
Jakie elementy powinny być uwzględnione przy opracowywaniu programu profilaktyki dla rodziców dziecka, które często choruje na infekcje dróg oddechowych? Program profilaktyki dla rodziców dziecka, które często choruje na infekcje dróg oddechowych jest bardzo ważny. Rodzice takiego dziecka musza posiadać niezbędne wiadomości na temat schorzenia, które wystepuje u dziecka. Informacji takiej powinien...

plik doc

Astma oskrzelowa

Astma jest przewlekłym procesem zapalnym dróg oddechowych, w którym biorą udział liczne komórki, a przede wszystkim : mastocyty ( komórki tuczne ), eozynofile i limfocyty T. U osób podatnych zapalenie to powoduje nawracające epizody świszczącego oddechu, duszności, ucisku w klatce piersiowej i kaszlu, szczególnie w nocy ( 200 – 300 ) i lub wcześnie rano. Objawom tym towarzyszy ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które jest przynajmniej częściowo odwracalne samoistni...

plik doc

układ oddechowy

krótki opis układu oddechowego
Praca z Biomedycznych podstaw rozwoju na temat: ?Układ oddechowy? Do przemian fizykochemicznych, zachodzących w organizmie, jest niezbędny tlen, którego głównym źródłem jest powietrze atmosferyczne, pobierane przez układ oddechowy. Powietrze wchodzi przez nozdrza przednie do jamy nosowej (cavum nasi), podzielonej przegrodą nosa (septum nasi) i przepływa przez szereg przestrzeni, ograniczonych małżowinami nosowymi (conchae nasales). Małżowiny są pokryte boga...

plik doc

farmakologiczne leczenie zatruć

farmakologiczne leczenie zatruć
FARMAKOLOGICZNE LECZENIE ZATRUĆ – dotyczy to : grzybów, śr. ochrony roślin, metale ciężkie, rozpuszczalniki, tlenek węgla, alkohole, leki psychotropowe, nasenne, pbólowe, środki czystości. Najczęściej drogą per os rzadziej oddechową. Postępowanie w zatruciach - możemy je podzielić na :       swoiste – czyli usunięcie z organizmu trucizny i zastosowanie swoistych odtrutek ( pierwsza pomoc usunąc truciznę lub jej zobojętnienie i osłabien...

plik doc

Ciała Obce - LARYNGOLOGIA

NAJCZĘSTSZE CIAŁA OBCE WYSTĘPUJĄCE U DZIECI WG.DANYCH SZPITALNYCH REJESTRÓW
Laryngologia Ciała obce Ciała obce w nosie       Objawy:       niedrożność nosa       krwawienie       jednostronny ropny wyciek z nosa       Leczenie:       usunięcie poprzez wydmuchanie nosa       mechaniczne usunięcie haczykiem w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym Gardło - ciała obce zaklino...

plik doc

pediatria- ch.zakaźne


NAJCZĘSTSZE CHOROBY ZAKAŹNE U DZIECI PODZIAŁ WG ETIOLOGII: 1/ Zakażenia bakteryjne G( + ) , G( - ) a/ zakażenia wywołane przez bakterie wydzielające egzotoksyny b/ zakażenia wywołane przez krętki c/ choroby wywołane przez mycoplazma d/ choroby wywołane przez chlamydie e/ bruceloza f/ riketsjozy - choroba kociego pazura g/ listeriozy h/ promienice 2/ Zakażenia wirusowe 3/ Choroby pasożytnicze 4/ Zakażenia grzybicze 5/ Gruźlica NAJCZĘSTSZE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE I Zakaże...

plik doc

PODAJ DEFINICJĘ ALERGENU I WYMIEŃ ALERGENY WZIEWNE.doc


PODAJ DEFINICJĘ ALERGENU I WYMIEŃ ALERGENY WZIEWNE. ALERGEN- antygen zdolny do wywołania reakcji alergicznej. Wyróżniamy alergeny : Pokarmowe - ( np. mleko, jaja , mięso, ryby, owoce cytrusowe, produkty zbożowe, czekolada, orzechy) Iniekcyjne – (np. jady owadów, niektóre leki ) Kontaktowe – (np. nikiel, chrom, formalina, lateks, barwniki, środki piorące, kosmetyki ) Wziewne – (np. kurz, roztocza, pyłki roślin, grzyby i pleśnie ,sierść zwierząt, pióra. Alergeny wziewne to takie, któr...

plik doc

Pielęgniarstwo ratunkowe

algorytm nzk
Algorytm w NZK - Migotanie komór (VF)/ Częstoskurcz komorowy (VT) bez tętna Sprawdź bezpieczeństwo własne ↓ Sprawdź stan przytomności ↓ Jeśli brak reakcji to udrożnij drogi oddechowe ↓ Oceń oddech - przez 10 sekund ↓ Jeśli brak oddechu to oceń tętno (oznaki życia) - przez 10 sekund ↓ Jeśli brak oznak życia podejmij RKO 30:2 (PMS - 100/min., oddech ratowniczy - 10/min.) do momentu podłączenia defibrylatora/monitora ↓ Oceń rytm za pomocą łyżek defibrylatora lub e...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,