plik doc

patologia- drgawki u dorosłych

samokształcenie: na podstawie aktualnej literatury opisać drgawki u dorosłych
Przedmiot: Patologia Student: Dagmara Lech Kierunek: Pielęgniarstwo Rok: II Tryb: Stacjonarny Przyczyny i następstwa drgawek       Drgawki, inaczej konwulsje są to zjawiska wywołane nieprawidłowymi wyładowaniami bioelektrycznymi w pewnych obszarach mózgu. Objawiają się one seriami krótkich i naprzemiennych skurczów mięśni ciała. Mogą być one ograniczone do grupy mięśni, twarzy, kończyn, ale t...

plik docx

Padaczka drgawki PEDIATRIA

Pielęgniarstwo Układ nerwowy Padaczka i drgawki gorączkowe

PEDIATRIA UKŁAD NERWOWY

Padaczką określa się przewlekły zespół chorobowy, o różnej etiologii, w którym dochodzi do nawracających napadów na skutek nadmiernych wyładowań bioelektrycznych neuronów ośrodkowego...

plik doc

preces piel interna

Pacjent M.J. lat 47, I dobie pobytu w szpitalu. Został przyjęty na oddział w trybie nagłym. M.J. Trawił do oddziału z objawami hipoglikemii (bladość powłok skórnych, zlewne poty, pobudliwość, drgawki oraz szybkie tętno). Poziom glukozy we krwi wynosił 60mg%(pomiar wykonano za pomocą glukometru). Po zjedzeniu obfitego posiłku poziom glukozy wyniósł 425 mg% U pacjenta rozpoznano cukrzycę.
Pacjent M.J. lat 47, I dobie pobytu w szpitalu. Został przyjęty na oddział w trybie nagłym. M.J. Tr...

plik doc

preces piel interna

Pacjent M.J. lat 53, I dobie pobytu w szpitalu. Został przyjęty na oddział w trybie nagłym. M.J. Trawił do oddziału z objawami hipoglikemii (bladość powłok skórnych, zlewne poty, pobudliwość, drgawki oraz szybkie tętno). Poziom glukozy we krwi wynosił
Pacjent M.J. lat 47, I dobie pobytu w szpitalu. Został przyjęty na oddział w trybie nagłym. M.J. Trawił do oddziału z objawami hipoglikemii (bladość powłok skórnych, zlewne poty, pobudliwość, drgawki oraz szybkie tętno). Poziom glukozy we...

plik pdf

Stany nagłe u dzieci

Krup, bakteryjne zapalenie tchawicy, zapalenie nagłośni, urazy, wstrząs, ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, dziecko nieprzytomne, drgawki, dziecko molestowane
Stany nagłe u dzieci z punktu widzenia medycyny ratunkowej Stany nagłe u dzieci zaburzenia oddechowe zatrucia pokarmowe urazy zaburzenia świadomości dziecko molestowane Laryngotracheobronchitis = krup ostra infekcja wirusowa górnych i/lub dolnych dróg oddechowych sezonowość: jesień, zima częściej u chłopców wiek 6 miesięc...

plik docx

łacina z oddziału dzięcego

anemia wtórna- Anaemia secundaria biegunka- Diarrhoea choroba reumatyczna- Morbus rheumaticus częstoskurcz napadowy- Tachycardia paroxysmaliś drgawki- Convulsiones guz j amy brzusznej - Tumor abdominalis kłębkowe zapalenie nerek- Glomerulonephritis

anemia wtórna- Anaemia secundaria

biegunka- Diarrhoea

...

plik doc

Ocena stanu psychicznego

z psychiatri ciekawe notatki tu jest naprawde wiele
Ocena stanu psychicznego Jest podstawowym narzędziem oceny zaburzeń psychicznych. Pełni taką samą rolę jak badanie fizykalne w innych dziedzinach medycyny Jest niezbędnym narzędziem do postawienia diagnozy pielęgniarskiej Do oceny stanu psychicznego niezbędna jest wiedza na temat : objawów stanu psychicznego pojęć z zakresu psychopatologii różnicowania objawów psychopatologicznych zmienności objawów psychicz...

plik odt

padaczka u dzieci

padaczka u dzieci
STAN PADACZKOWY i padaczka Najczęstsza etiologia stanu padaczkowego w różnych grupach wiekowych Noworodek       Encefalopatia niedotlenieniowo – niedokrwienna       Zakażenia       Wrodzone wady metaboliczne ( np. nieketotyczna hiperglicynemia )       Udar lub krwawienia dokomorowe       Wady wrodzone       Drgawki pirydoksynozależne Dziecko       Z...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,