plik doc

zespół Downa


PEDAGOGIKA SPECJALNA ? WYKŁAD TEMAT: ZESPÓŁ DOWNA W 1866r. JOHN LANGDON DOWN po raz pierwszy opisał zespół specyficznych zaburzeń, których podłoże ma charakter genetyczny i polega na anomalii chromosomowej. Istnieją trzy postacie Zespołu Downa: trisomia zwykła 21 pary chromosomów postać mozaikowata postać translokacyjna TRISOMIA ZWYKŁA 21 PARY CHROMOSOMÓW- jest to ta postać zespołu Downa z którą spotykamy najczęściej bowiem 90-95% przypadków. Mechanizmem jest dodatkowy...

plik docx

rola i zadania nauczyciela w pracy z dzieckiem z zesp downa


Zespół Downa (dawniej nazywany mongolizmem) to objaw zaburzenia genetycznego, czyli swoista odmienność biologiczna człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkowy chromosom, zwykle występujący przy 21 parze chromosomów (trisomia). Ten dodatkowy chromosom, istniejący w każdej komórce, modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę spośró...

plik doc

Zespół Downa


Dziecko z Zespołem Downa Co to jest zespół Downa ? Zapewne, tak jak większość ludzi, nie interesowaliście się zbytnio tym, co oznacza zespół Downa zanim wasze dziecko nie przyszło na świat. Zespół Downa zasadniczo oznacza, że wasze dziecko posiada jeden dodatkowy chromosom w każdej z jego milionów komórek. Zamiast 46 chromosomów, ma ich 47. Co roku w USA rodzi się ponad sześć tysięcy dzieci z zespołem Downa oraz tysiące dzieci dotkniętych tym zespołem w innych krajach. Przypadłość ta...

plik docx

Zespół Downa

Charakterystyka zespołu Downa, przedstawienie cech klinicznych typowych dla tej choroby.

Na podstawie wielu badań zestawiono zespół cech klinicznych, charakterystycznych dla zespołu Downa: Części ciała: Cechy kliniczne

  • głowa- okrągła, mała, zdeformowana, spłaszczona w części potylicznej, skrócona w wymiarze przednio-tylnym
  • twarz - okrągła i płaska
  • nos...

Ostatnie wyszukiwania