plik doc

Kształcenie ustawiczne dorosłych

Kształcenie dorosłych w nowej rzeczywistości polskiej
Kształcenie dorosłych w nowej rzeczywistości polskiej Rozwój oświaty dorosłych datuje się na XIX, a zwłaszcza na XX wiek. Za inspirację posłużyły ruchy społeczne związane z ideałami Oświecenia, koncentrujące się na kształceniu prostego ludu. Jednakże pierwsze przejawy tego zjawiska można było zaobserwować już w XVIII wieku, kiedy to uniwersytety zaczęły organizować tzw. Wykłady publiczne. Były one kierow...

plik doc

Konspekt pracy na temat \'Dziecko cierpiące w świecie dorosłych.\'

Dziecko w świecie dorosłych. Omów różne obrazy dzieciństwa odwołując się do literatury, sztuki i filmu.
Alicja ?.. Temat: Dziecko w świecie dorosłych. Omów różne obrazy dzieciństwa odwołując się do literatury, sztuki i filmu. Temat uszczegółowiony: Dziecko cierpiące w świecie dorosłych. Omów różne obrazy dzieciństwa odwołując się do literatury, sztuki i filmu. I. Literatura podmiotu: 1. Boyle D., Slumdog. Milioner z ulicy, 2008. 2. Carter K., Fot. Dzieck...

plik doc

badanie fizykalne-różnice w badaniu doroslego i dziecka

różnice w badaniu fizykalnym dziecka i osoby dorosłej
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Paulina Rydlewska Grupa X RÓŻNICE W BADANIU FIZYKALNYM DZIECKA I OSOBY DOROSŁEJ       1. Podstawowe różnice w wywiadzie:       uzyskac inormacje o wszelkich objawach i dolegliwościach budzących niepokój rodzica,       szczególnie ważny jest wywiad dotyczący narodzin, jeśli obecnie występują zaburzenia neurologiczne lub zabur...

plik doc

dorosły w roli ucznia

pedagogika, andragogika
Dorosły w roli ucznia- specyfika kształcenia dorosłych, rozwój oświaty dorosłych. We współczesnym świecie edukacja dorosłych zajmuje szczególne miejsce. Obejmuje ona różne etapy w życiu człowieka, nie tylko okres produkcyjny i okres stabilizacji, ale także okres przedemerytalny czy emerytalny. Każdy z tych okresów charakteryzuje się odmiennymi potrzebami oraz problemami oświatowymi, społecznymi. Kształcenie dorosłych staje się obecnie popularną formą aktywno...

plik doc

Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych

Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych
Samokształcenie, a edukacja permanentna dorosłych Edukacja permanentna dorosłych jest procesem trudnym i skomplikowanym. Jak bardzo będzie to proces złożony, zależy od wielu czynników: psychofizycznych, motywacji, zainteresowań, uzdolnień, wpływu środowiska i innych. Samodzielne zdobywanie wiedzy i sprawności stanowi podstawę kształcenia ustawicznego, ponieważ to kształcenie rozciąga się poza etap szkolny, obejmujący często począt...

Ostatnie wyszukiwania