plik doc

Ludzie bezdomni - opracowanie

Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni o autorze + opracowanie
LUDZIE BEZDOMNI Stefan Żeromski ? nota biograficzna Autor Ludzi bezdomnych urodził się 14 października 1864 r. w Strawczynie (Kieleckie), zmarł 20 listopada 1925 r. w Warszawie. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Wychowany w tradycjach patriotycznych niejednokrotnie podejmował ważne treści narodowe w swoich utworach epickich (powieściach, nowelach i opowiadaniach), dramatach i publicystyce. Dzieciństwo spędził we...

plik odt

Świadomość

Słów kilka o świadomości...
ŚWIADOMOŚĆ: Jest to jeden z aspektów umysłu ludzkiego, których nie można bezpośrednio dotknąć ani zaobserwować. ZNACZENIA POJĘCIA ŚWIADOMOŚĆ:       ZMYSŁOWA ŚWIADOMOŚĆ OTOCZENIA – zdajemy sobie sprawę z tego co jest wokół       ŚWIADOMOŚĆ JAKO SELEKTYWNOŚĆ UWAGI – jestśmy świadomi czegoś jeśli skupimy na tym swoją uwagę. np. normalnie nie zwracamy uwagi na to, że cały czas oddychami, jednak kiedy skupimy się na tej czynności z...

plik pdf

Endometrioza

endometrioza
Endometrioza artykuł Justyny Hofman-Wiśniewskiej Klinika ffx" 2 (luty) 2000 W imieniu portalu www.endoendo.pl dziękujemy Pani Justynie Hofman Wiśniewskiej za zgodę na publikację artykułu w naszym serwisie. Endometrioza to inaczej zewnętrzna gruczolistośd macicy. Polega na powstawaniu małych, owalnych, torbielkowatych guzełków z komórek błony śluzowej wyściełającej macicę (endometrium). Charakterystyczną cechą tych guzków są niewielkie odbarwione blizny. Zmiany te tworzą się...

plik doc

Zgoda Sandomierska od dorota

Zgoda sandomierska i konfederacja warszawska
Zgoda sandomierska i konfederacja warszawska Reformacja szlachecka rozwinęła się w Polsce nieco później niż w Niemczech, Szwajcarii, Francji czy Niderlandach. Zaczęła się ona w momencie, kiedy w krajach tych istniały już skonsolidowane kościoły protestanckie z własną organizacją i odrębnym systemem dogmatycznym, prowadzące ostrą walkę z sobą. Szybko okazało się, jak bardzo utopijna jest koncepcja stworzenia jednolitego kościoła protestancki...

plik doc

świadomość narodowa społeczeństwa polskiego w II poł. XIX wieku

świadomość narodowa w Polsce II poł XIX wieku
Przekształcenie świadomości narodowej w II poł. XIX w. Przełomowym wydarzeniem w dziejach narodu polskiego w II połowie XIX w. było Powstanie Styczniowe. Dzięki powstaniu chłopi w Królestwie otrzymali ziemię, formalnie z rąk caratu, ale na warunkach podyktowanych przez Rząd Narodowy. Warunkach korzystniejszych niż gdziekolwiek w Europie Środkowej i Wschodniej. Walki ożywiły nastroje narodowe w pozostałych zaborach, a także na ziemiach włączon...

plik odt

Domniemanie

Definicja słowa Domniemanie
DOMNIEMANIE – jest to taki sposób myślenia i rozumowania, który nakazuje przyjąć założenie, że skoro istnieje punkt A to koniecznie związany jest z nim punkt B. A zatem publikacja aktu prawnego est wystarczającym powodem, aby stwierdzić, że wszyscy obywatele z publikowanym prawem się zapoznali.

plik doc

Utrwalanie wiadomości w procesie nauczania i uczenia się u ucznia ni

Utrwalanie wiadomości w procesie nauczania i uczenia się u ucznia niepełnosprawnego intelektualnie
„ Utrwalanie wiadomości w procesie nauczania i uczenia się u ucznia niepełnosprawnego intelektualnie” Według Zaczyńskiego – „jak nie utrwalamy, to zapominamy”. Zdobycie przez uczniów rzetelnych wiadomości na drodze dokładnej obserwacji i wnikliwego uogólniania faktów nie gwarantuje jeszcze tego, że wiadomości te będą trwałe. Stąd szczególnym zadaniem naucz...

plik doc

Uświadomienie w pierwszej połowie wieku przedszkolnego

Referat (23 strony) na temat rozwoju funkcji uświadomienie w pierwszej połowie wieku przedszkolnego. Oceniony na bdb.
Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Pedagogika socjalno-opiekuńcza *** *** Pod promotorstwem prof.*** *** Rozwój funkcji uświadomienia w okresie pierwszej połowy wieku przedszkolnego Spis treści WSTĘP Tematem mojego referatu jest rozwój funkcji jaką jest uświadomienie w okresie pierwszej połowy wieku przedsz...

plik docx

bezdomność

Bezdomność

Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1991 r. Zajmuje się ochroną godności bezdomnych, niesieniem pomocy w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb życiowych, a gdy to możliwe - pomocą w powrocie do życia w społeczeństwie.

Prowadzi także starania o przekształcenie systemu pomocy społecznej w zakresie ochrony bezdomnych. Publikuje opracowania, organizuje szkolenia i konsultacje...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,