plik doc

Krztusiec - ogólne informacje

ogólne informacje
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego wydział: Nauk o Zdrowiu kierunek: 1SUM położnictwo Krztusiec (Koklusz) Ewa Karoluk Poznań 2007r. Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną, występującą wyłącznie u ludzi, a w szczególności u dzieci, która przebiega w postaci ostrego nieżytu górnych dróg oddechowych i charakterystycznego kaszlu występującego w kolejnych typowych okresach. Krztusiec jest wynikiem zakażenia Gram-ujemną pałeczką Bordatella pertussis. Zakażen...

plik doc

wykłady z biochemii

wykłady z przedmiotu biochemia
Wykład I. Białka osocza. Rola białek osocza: transportowa - albumina (przenosi wiele substancji, transporter drugiego rzutu), - ceruloplazmina - Cu(2+) - hemopeksyna (hem) - haptoglobina (Hb) - transferyna (Fe3+) - prealbumina (np. T4) - globulina wiążąca tyroksynę (T4) - transkortyna (hormony kory nadnerczy) - transkobalamina (wit. B12) układ krzepnięcia - fibrynogen - plazminogen - antytrombina III immunoglobuliny - IgG...

plik doc

1. Nadciśnienie tętnicze krwi – charakterystyka jednostki chorobowej

Fizjologiczne mechanizmy regulujące ciśnienie krwi,Epidemiologia i etiologia nadciśnienia tętniczego krwi,Powikłania narządowe w przebiegu nadciśnienia tętniczego,Diagnostyka,Leczenie
      Nadciśnienie tętnicze krwi – charakterystyka jednostki chorobowej na podstawie dostępnej literatury 1.1. Fizjologiczne mechanizmy regulujące ciśnienie krwi       Mechanizmy regulujące ciśnienie tętnicze krwi są niezmiernie złożone. Prawidłowe zabezpieczenie w krew tkanek...

plik rtf

leki patologia noworodka

Leki najczęściej stosowane na oddziale patologii noworodka opis
Leki z Patologii Noworodka ERKA: Metronidazol- wykazuje działanie pierwotniakobójcze i bakteriobójcze wobec drobnoustrojów beztlenowych Polfilin- lek do stosowania dożylnego. jest przeznaczony do stosowania u osób cierpiących z powodu występujących u nich zaburzeń obwodowego krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego (wywołanych miażdżycą, cukrzycą lub stanami zapalnymi), niedokrwień kończyn dolnych, angiopatii cukrzycowych, pro...

plik odt

odleżyny- profilaktyka i leczenie

Odleżyna (decubitus) jest to ograniczona martwica tkanek, powstałych w wyniu zaburzeń ukrwienia spowodowanych długotrwałym lub powtarzającym się uciskiem wywieranym na ciało chorego, a w wyniku tego na naczynia żylne i tętnicze. Stan ten może dotyczyć wszystkich warstw ciała od naskórka, całej grubości skóry, tkanki podskórnej, mięśni aż do kości. W otoczeniu odleżyny toczy się zwykle proces zapalny, czesto występują zachyłki z wydzieliną ropną sięgające nieraz na znaczną odległość. Przysparza t...

plik pdf

Rehabilitacja

II rok.(rehabilitacja w chorobach ukł. nerwowego).Dzieki uprzejmości prowadzącego.
Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego Jarosław Dybko UKŁAD NERWOWY – CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU Udar mózgu (ang. stroke) – jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. UKŁAD NERWOWY – CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU Udar niedokrwienny mózgu - udar spowodowany gwałtownym zatrzyman...

plik pdf

niewydolność serca, interna

niewydolność serca
Przewlekła niewydolność serca (HF) Epidemiologia HF Średnia wieku 74 lata (Europa) 10 mln z HF + 10 mln z dysfunkcją LK (Europa) 0,5 mln z HF (Polska) 5 letnia śmiertelność z HF 45-50% Roczna śmiertelność w ciężkiej HF 50% Definicja Stan, w którym w wyniku nieprawidłowej pracy serca nie jest ono w stanie zapewnić odpowiedniego przepływu krwi koniecznego do zachowania prawidłowego metabolizmu tkankowego Objawy (spoczynkowe, wysiłkowe) + obiektywne dowody dysfunkcj...

plik pdf

przekrwieni

przekrwienie niedokrwieni
R. Koktysz WSHE Warszawa 2007 PRZEKRWIENIE R. Koktysz WSHE Warszawa 2007 • jest to zwiększenie ilości krwi znajdującej się w tkankach. – 1. – 2. – 3. przekrwienie tętnicze (czynne) przekrwienie żylne (bierne) przekrwienie tętniczo – żylne (mieszane) Przekrwienie czynne R. Koktysz WSHE Warszawa 2007 • Fizjologiczne – czynnościowe • Porażenne – neurowegetatywne • Odruchowe 1 Przekrwienie bierne Inaczej nazywane zastojem żylnym • uogólnione • miejscowe R....

plik doc

Guzy mózgu

opis guzów mózgu - podział, obajwy
guz mózgu ? wewnątrzczaszkowe procesy ekspansywno ? uciskowe EPIDEMIOLOGIA: ? ETIOLOGIA: ? nowotwory - guzy pierwotne - guzy przerzutowe : ? płuca ? gruczoł tarczowy ? sutek ? czerniak ? nadnerczak ? prostata (rzadko) ? układ kostny ? ropnie ? ziarniniaki ? krwiaki ? pasożyty PATOGENEZA: ? guzy powodują miejscowy ucisk na struktury wewnątrzczaszkowe, a wraz ze zwiększaniem objętości guza pojawia się zespół wzmo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,