plik doc

Dobro i zło

wypracowanie
DOBRO I ZŁO Od początku świata, od momentu poczęcia pierwszego człowieka na świecie istniało dobro i zło. Każdy człowiek w swoim życiu przechodził chwile, które zmuszają go do opowiedzienia się po którejś ze stron. Wybór jest często sprawą osobistą i dlatego stanowi zazwyczaj ogromny problem. Należy zauważyć, że również literatura od wieków stawiała swych bohaterów w sytuacjach wyboru. Chcąc zrozumieć postawy i postępowanie bohaterów poszczególnych epok literackich trzeba n...

plik doc

zło w świecie

Zło a Boża dobroć i wszechmoc, dlaczego zło, jakie ma uzasadnienie?
ZŁO ISTNIEJĄCE W ŚWIECIE MOŻNA POGODZIC Z MĄDROŚCIĄ, DOBROCIĄ I WSZECHMOCĄ BOŻĄ. NIE POCHODZI ONO OD BOGA WPROST I JEST PRZEZ NIEGO TOLEROWANE DLA POWAŻNYCH RACJI. Koncepcje filozoficzne dotyczące zła w świecie w dużej mierze zależały od koncepcji Boga. Początkowo mamy do czynienia niemal wyłącznie z próbami wyjaśnienia istnienia zła w odniesieniu do chrześcijańskiego przekonania o Bogu wszechmocnym, dobrym i mąd...

plik doc

Problem zła Machiavelli

Niezbyt głęboka analiza problemu czynienia zła dla \"większego\" dobra wg. Machiavellego.
Czy można czynić dobro idąc ze złem pod rękę? Niccol? di Bernardo dei Machiavelli człowiek niezwykłej mądrości, obdarzony rzadkim zmysłem obserwacji i trafnej oceny rzeczywistości. Zapisał się w annałach historii filozofii jako twórca jednej z najbardziej kontrowersyjnych teorii filozofii polityki od czasów Cycerona. Cała jego genialna myśl zawarta jest w jednym dziele pt. ?Książę?. Traktat ten...

plik doc

Filozofia STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, PONOWOCZESNOŚĆ

NA CZYM POLEGA SZCZĘŚCIE CZŁOWIEKA WEDŁUG FILOZOFÓW STAROŻYTNYCH?;JAKI JEST SENS ŻYCIA CZŁOWIEKA WEDŁUG FILOZOFÓW STAROŻYTNYCH?; DOBRO I WYBÓR DOBRA; itp.
STAROŻYTNOŚĆ NA CZYM POLEGA SZCZĘŚCIE CZŁOWIEKA WEDŁUG FILOZOFÓW STAROŻYTNYCH? Sokrates Istotą człowieka jest dusza i szczęście. Człowiek jest duszą, powinien doskonalić siebie, dbać o duszę. Być szczęśliwym to poznanie własnej duszy. Droga do szczęścia: - poznaj samego siebie - poznanie siebie to poznanie własnej duszy. Nie ob...

plik doc

ochrona własnosci intelektualnej

Temat: Omów pojęcie utworu w prawie autorskim. Przedmiotem prawa autorskiego jest "utwór" rozumiany jako dobro niematerialne. Tak pojmowany utwór, należy odróżnić od przedmiotu materialnego (tzw. „corpus mechanicum”) na jakim został utrwalony i za pomocą którego można się z nim zapoznać. W stosunku do przedmiotu materialnego na którym utrwalono utwór znajdą zastosowanie ogólne przepisy prawa cywilnego. Natomiast do "utworu" rozumianego jako dobro niematerialne zastosowanie znajdą głównie prze...

plik doc

ochrona własnosci intelektualnej

Temat: Omów pojęcie utworu w prawie autorskim. Przedmiotem prawa autorskiego jest "utwór" rozumiany jako dobro niematerialne. Tak pojmowany utwór, należy odróżnić od przedmiotu materialnego (tzw. „corpus mechanicum”) na jakim został utrwalony i za pomocą którego można się z nim zapoznać. W stosunku do przedmiotu materialnego na którym utrwalono utwór znajdą zastosowanie ogólne przepisy prawa cywilnego. Natomiast do "utworu" rozumianego jako dobro niematerialne zastosowanie znajdą głównie prze...

plik doc

Altruizm

Zachowania ludzkie, ukierunkowane na realizację celów pozaosobistych, to takie, których podmiot zabiega przede wszystkim o dobro innych ludzi lub pragnie uchronić ich przed tym, mogłoby temu dobru nie służyć. Zachowania takie noszą nazwę prospołecznych. Jedną z form takich zachowań jest właśnie zachowanie altruistyczne. Zalicza się do nich nade wszystko bezinteresowne zachowania na rzecz innych ludzi. Tak, więc jednostka, postępująca altruistycznie, nie oczekuje w zasadzie żadnej gratyfikacji, w...

plik docx

DZIEDZINY WYCHOWANIA

Człowiek, jako osoba, ze swej natury jest nastawiony na dobro. Praca nad sobą wymaga samoświadomości i samokontroli oraz sprawności woli, które prowadzą do samostanowienia osiąganego przez samo – posiadanie i samo – panowanie, wymaga uznania określonych hierarchii wartości za bardziej pożądaną niż inne, korygowania w szczegółach tej hierarchii pod wpływem wieku, doświadczenia, pogłębionego zrozumienia własnej sytuacji życiowej w świetle coraz lepiej rozpoznawanych wartości osobowych.

...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,