plik doc

Dietetyka, dietetyka kobiety ciężarnej, dieta cukrzyków

Notatki z całego semestru gotowe do wydruku na egzamin z dietetyki Dodatkowo dieta kobiety ciężarnej i cukrzyków
DIETETYKA – nauka o żywieniu. Twórca dietetyki – Lavoisier (XIX w) DZIAŁY DIETETYKI       fizjologia żywienia – rola składników odżywczych, normy żywieniowe       ekonomika i planowanie żywienia       organizacja żywienia zbiorowego       technologia sporządzania potraw i posiłków       epidem...

plik doc

Dietetyka

Materiały dla studentów piel pomost PWSZ w Nysie materiały nieco poprawione i edytowane do postaci łatwej w czytaniu ;)
KLASYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA DIET - PODSTAWY KLASYFIKACJI DIET Słowo dieta oznacza specjalny sposób żywienia uwzględniający ilość i jakość spożywanych pokarmów. Dieta ma na celu dostarczenie niezbędnych ustrojowi składników pokarmowych z jednoczesnym dostosowaniem ich podaży do możliwości trawienia, wchłaniania i metabolizowania przez zmieniony chorobowo organizm....

plik docx

Dietetyka - pomoc

Pomoc z dietetyki

PODZIAŁ BIAŁEK ZE WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ

białka proste i złożone; globularne i włókienkowe; strukturalne, enzymy, ochronne, cz. Krzep. Krwi, transportowe, biorące udział w skurczu lub ruchu, hormony, białka błon komórkowych...

plik odt

Dietetyka - niedożywienie, żywienie pozajelitowe i dojelitowe

Dietetyka - niedożywienie, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, rola żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób

Rafał XXX Pielęgniarstwo 1 rok
1.Niedożywienie i jego następstwa
Podłożem wszystkich zaburzeń odżywiania są nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz dodatkowo stres. Nikły procent stanowią dziedziczne zaburzenia genetyczne i dotyczą one głównie otyłości. S
tereotyp, jaki funkcjonuje...

Ostatnie wyszukiwania