plik doc

Diagnozy łacińskie - pielęgniarstwo pediatryczne

Diagnozy łacińskie
DIAGNOZY APHTAE - afty, pleśniawki ALERGIA - alergia, uczulenie ALERGIA CUTENEA (CUTIS) - alergia skórna ALERGIA NASALI S - alergiczny nieżyt nosa ANAEMIA - anemia, niedokrwistość ANAEMIA APLASTICA - niedokrwistość aplastyczna ANAEMIA HAEMOLYTICA - niedokrwistość hemolityczna ANAEMIA E DENUTRITIONE - niedokrwistość niedoborowa, z niedożywienia ANAEMIA SIDEROPENICA - niedokrwistość z niedoboru żelaza ANGINA - angina, zapalenie migdałków i gardła ANGINA FOLLICULA...

plik doc

Rysunek psychologiczny jako źródło diagnozy


Rysunek jako źródło diagnozy w pracy z dzieckiem Twórczość artystyczna, a przede wszystkim rysunek towarzyszy człowiekowi od wczesnego dzieciństwa. Poprzez rysowanie dziecko usprawnia się manualnie, rozwija koordynację wzrokowo ? ruchową, poznaje kolory, wzbogaca swoje spostrzeżenia, poznaje lepiej świat. Może on jednak pozwolić rodzicowi, a przede wszystkim nauczycielowi zdiagnozować problemy dziecka i ocenić jego stan psychofizyczny, poznać uczucia, konflikty, pragnienia. Skutecz...

plik doc

podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej


Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej Pojęcie diagnoza najczęściej używane było w medycynie. Pierwsze próby zdefiniowanie tego terminu pochodzą od lekarzy np. diagnoza w naukach medycznych to ustalenie jednostki chorobowej ze względu na istniejące objawy. Poznanie diagnostyczne, (droga dochodzenia do diagnozy opiera się na doświadczeniu i rozumowaniu, wielostronny opis cech i objawów badanego zjawiska zgromadzony przez doświadczenie, w rozumieniu zbierania danych w drodze obserwacj...

plik docx

Diagnozy łacińskie w pediatrii

Najczęstsze choroby wystepujace u dzieci, w łacinie :)

Diagnozy łac. Pediatri

Anaemia                                        niedokrwostość

Anorexia                                        brak łakinienia

Ascaris lumbricoides                   glista ludzk...

plik doc

Diagnozy łacińskie - pediatria

Diagnozy łacińskie na pediatrię
ROZPOZNANIA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ADHD - Zespół nadpobudliwości u dzieci AIDS - Zespół nabytych niedoborów odpornościowych ANEMIA - Niedokrwistość ANENCEPHALIA - Wrodzony brak mózgu APPENDICITIS - Zapalenie wyrostka robaczkowego ASD - Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej ASCARIOSIS - Glistnica ASPHYXIA - Zamartwica ASTHMA BRONCHIALE - Dychawica oskrzelowa ATROPHIA CEREBRII - Zanik mózgu AZS - Atopowe zapalenie skóry BPD -...

plik doc

kwestionariusz do diagnozy pedagogicznej

Materiały od wykładowcy zawierające kwestionariusz potrzebny do stworzenia diagnozy pedagogicznej dziecka niedostosowanego społecznie
ZAŁĄCZNIK 1 KWESTIONARIUSZ „SYTUACJA SPOŁECZNO-PRAWNA NIELETNIEGO" (SSPN) SYTUACJA SPOŁECZNO-PRAWNA NIELETNIEGO (SSPN) Kwestionariusz składa się z dziesięciu części tworzących całość diagnostyczną. Dotyczyć może nieletnich, wobec których stosowane są sądowe środki korekcyjne lub wobec których stosowanie takich środków jest planowane, gdy na skutek bieżą...

Ostatnie wyszukiwania