plik doc

Diagnoza pedagogiczna, resocjalizacyjna, penitencjarna.

Notatka wyjaśniająca podstawowe pojęcia jak; diagnoza, diagnostyka w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej.
Pojęcia: diagnostyka, diagnozowanie, diagnoza. Diagnostyka ? pojęcie określające dyscyplinę naukową, której przedmiotem są czynności rozpoznawania i różnicowania poddanych ocenie zjawisk i stanów rzeczy, co wiąże się z tworzeniem podstaw metodologii postępowania diagnostycznego, czyli wypracowaniem metod, technik i narzędzi zbierania informacji i ich analizy, reg...

plik doc

diagnoza pedagogiczna

diagnoza pedagogiczna
      Magdalena Majdańska IISPS Pip gr.a STUDIUM PRZYPADKU -DZIECKO Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA- NIEŚMIAŁOŚĆ 1.Identyfikacja problemu Karol rozpoczynając naukę w szkole podstawowej, pomimo tego, że z większością kolegów uczęszczał do przedszkola przejawiał ogromną nieśmiałość i bojaźliwość. Unikał większych zbiorowisk, rozmawiał z kolegami półsłówkami, niechętnie uczestniczył w zabawach zbiorowych i nie wykazywał nigdy inicjatywy. W bezpośrednich rozmo...

plik doc

Diagnoza pedagogiczna i analiza dokumentów

Koncentracja na uczniu wywołuje głębokie zainteresowanie jego rozwojem i podnosi rangę diagnozy pedagogicznej. Podstawową właściwością wychowania i kształcenia jest poznanie psychiki dziecka - każdego dziecka indywidualnie. Stąd potrzeba diagnozy, czyli rozpoznania aktualnego stanu psychicznego dziecka i nakreślenie jego tendencji rozwojowych na podstawie znajomości tendencji ogólnych.
Diagnostyka pedagogiczna i analiza dokumentów We współczesnym świecie mocno rozwinięta jest szkoła human...

plik doc

przykładowa diagnoza pedagogiczna

Praca zawiera przykładową diagnozę pedagogiczną stworzoną przeze mnie na potrzeby zaliczenia pedagogiki resocjalizacyjnej. Mam nadzieję, że komuś pomoże w tworzeniu podobnych diagnoz, gdyż ta została oceniona na 5 ;)
Julii Górskiej Kwestionariusz „Sytuacja społeczno-prawna nieletniego” (SSPN) - analiza wyników Część I Ogólna sytuacja społeczno-bytowa Julia Górska urodziła się 22.09.1995r. w szpitalu w Lwówku Śląskim. Obecnie wraz z rodzicami mieszka w Jeleniej Górze. Ojciec Julii n...

Ostatnie wyszukiwania