plik docx

Diagnostyka pedagogiczna

materiały na egzamin diagnostyka peda. w+ ćw

Diagnostyka pedagogiczna

1. Sytuacje:

a) Sytuacja przeciążenia

- gdy trudność zadania jest na granicy sił fizycznych lub umysłowych, ale ich nie przekracza

   b) Sytuacja utrudnienia 

- gdy...

plik doc

diagnostyka prenatalna

diagnostyka prenatalna
DIAGNOSTYKA PRENATALNA- ma na celu ocenę prawidłowego rozwoju anatomicznego i fizjologicznego płodu, w tym wykrywania wad rozwojowych i chorób genetycznie uwarunkowanych. 8% ciąż- ryzyko wystąpienia chorób genetycznych. 50% wad rozwojowych jest uwarunkowana wieloczynnikowo, 7,5% jednogenowo, 6,5% aberracje chromosomalne. Techniki badań prenatalnych są inwazyjne (biopsja kosmówki, amniopunkcja, kordocenteza, fetoskopia). Nieinwazyjne: USG, badanie dopplerowskie stosowa...

plik doc

Diagnostyka rentgenowska

diagnostyka
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ? ANATOMIA RENTGENOWSKA DR N. MED. ADAM KOSIŃSKI WYKŁAD 24.10.09 Prusiński, - ?Anatomia radiologiczna?. Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) -zapoczątkował promieniowania X Pierwsze zdjęcie przy użyciu rentgena ? zdjęcie ręki żony odkrywcy ? w grudniu 1895 r. Właściwości promieniowania X: -są promieniowaniem elektromagnetycznym, -są przenikliwe, -rozchodzą się prostoliniowo z prędkością światła, -natężenie promieniowania spada z kw...

plik doc

Diagnostyka chorób nerek

Diagnostyka chorób nerek
Diagnostyka chorób nerek. Badania laboratoryjne wykorzystywane w diagnostyce chorób nerek 1. Badanie ogólne moczu. 2. Pomiar wskaźników wydolności nerek- badania biochemiczne. 3. Oznaczenie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej. 4. Oznaczenie parametrów gospodarki kwasowo-zasadowej. 5. Badanie morfologii krwi. 6. Oznaczenie wskaźników stanu zapalnego. 7. Badania oceniające czynność wątroby, gospodarkę białkową i lipidową. Badanie ogólne moczu. Jest po...

plik odt

radiodiagnostyka

notatki z radiologii - pielęgniarstwo
RADIODIAGNOSTYKA Rola radiologii w medycynie Całokształt obrazu chorobowego otrzymuje lekarz po zestawieniu wszystkich badań własnych i pomocniczych. Badanie radiologiczne jest jedną z metod rozpoznawczych. Jest ono bezsprzecznie metodą pomocniczą podobnie jak badanie anatomopatologiczne i badanie bakteriologiczne. W imię dobra chorego wszystkie specjalności w medycynie wspierają się wzajemnie, oddają pierwszeństwo tej, która w danym momencie ma...

plik doc

Diagnostyka pedagogiczna

podstawy diagnostyki pedagogicznej
DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA - Diagnostyka pedagogiczna jako metodologia diagnozy – szerokoprofilowe ujęcie terminu diagnoza - Teoretyczny i praktyczny charakter badań pedagogicznych , procedura diagnostyczna w pedagogice empirycznej -Teoretyczny i praktyczny charakter badań pedagogicznych - etyczne problemy diagnostyki , kontakt interpersonalny pedagogiki (psychologiczne odniesienie diagnozy) DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA JAKO METODOLOGIA Diagnoza spec...

plik doc

Diagnostyka pedagogiczna

podstawy diagnostyki pedagogicznej
DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA - Diagnostyka pedagogiczna jako metodologia diagnozy – szerokoprofilowe ujęcie terminu diagnoza - Teoretyczny i praktyczny charakter badań pedagogicznych , procedura diagnostyczna w pedagogice empirycznej -Teoretyczny i praktyczny charakter badań pedagogicznych - etyczne problemy diagnostyki , kontakt interpersonalny pedagogiki (psychologiczne odniesienie diagnozy) DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA JAKO METODOLOGIA Diagnoza spec...

plik doc

Diagnostyka pedagogiczna

podstawy diagnostyki pedagogicznej
DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA - Diagnostyka pedagogiczna jako metodologia diagnozy – szerokoprofilowe ujęcie terminu diagnoza - Teoretyczny i praktyczny charakter badań pedagogicznych , procedura diagnostyczna w pedagogice empirycznej -Teoretyczny i praktyczny charakter badań pedagogicznych - etyczne problemy diagnostyki , kontakt interpersonalny pedagogiki (psychologiczne odniesienie diagnozy) DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA JAKO METODOLOGIA Diagnoza spec...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,