plik doc

Diagnostyka w położnictwie i ginekologii (DPG)

Materiały dzięki uprzejmości dr hab. B. Dębniaka :)
Metody diagnostyczne w perinatologii i ginekologii ? Komentarz Uwaga. Rozdać wszystkim słuchaczom Perinatologia (12 godzin) Metody diagnostyczne w I trymestrze ciąży. Rozpoznanie ciąży. (objawy kliniczne, markery biochemiczne, USG przezpochwowe ?-2 godz.). Objawy kliniczne: nudności, wymioty, odmienne samopoczucie, niechęć do określonych pokarmów, częste oddawanie moczu, które jest spowodowane działaniem progesteronu. U...

plik doc

diagnostyka społeczna


Diagnostyka społeczna, podobnie jak lekarska, stosowana jest dla rozpoznania przyczyny niezadawalających stanów jednostki ludzkiej, jej niedostosowania społecznego, zaburzeń w zachowaniu się, wykolejeń, degradacji społecznej. Renata Woźniak Pojęcie i typy diagnozy Diagnostyka społeczna, podobnie jak lekarska, stosowana jest dla rozpoznania przyczyny niezadawalających stanów jednostki ludzkiej, jej niedostosowania społecznego, zaburzeń w zachowaniu się, wykolejeń, degradacji społec...

plik doc

Diagnostyka-główne pojecia

Najważniejsze pojęcia związane z diagnostyką.
1. Źródła oporu: -lęk -wstyd -poczucie winy 2. Sygnały oporu: Przedłużające się milczenie (może oznaczać, iż osoba badana przeżywa emocje, które uniemożliwiają jej udzielenie odpowiedni) Zmiana tematu rozmowy Intelektualizacja (badany w odpowiedziach odnosi się do ogólnych zasad nie zaś do własnych przeżyć) Racjonalizacja( usprawiedliwianie przeżywanych emocji) Bezosobowa forma przedstawiania...

plik doc

DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPOŁECZNEJ

inf
DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPOŁECZNEJ We wszelkiej działalności praktycznej dobra diagnoza jest podstawą racjonalnego działania. W zorganizowanej działalności edukacyjnej (wychowawczej, opiekuńczej itd.) diagnoza może znaleźć zastosowanie w trzech zakresach: 1) bezpośrednio w procesie edukacji; 2) w poradnictwie pedagogicznym, w doradztwie i ekspertyzach; 3) w działalności organizatorskiej, np. w kierowaniu zespołami ludzkimi. Pedagogikę można nazwać teorią projektowania czynnoś...

Ostatnie wyszukiwania