plik doc

JOHN DEWEY - TWÓRCA NOWEGO KIERUNKU W PEDAGOGICE I SZKOŁA PRACY


John Dewey ? Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy. John Dewey urodził się 20 października 1859 r. w miejscowości Burlington w Stanach Zjednoczonych Ameryki, umarł zaś w 1952 r. w Nowym Yorku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na uniwersytecie w Vermont, gdzie szczególnie interesował się filozofią oraz zagadnieniami ewolucjonizmu. Po dwóch latach John Dewey wstąpił na uniwersytet w Baltimore celem dalszego specjalizowania się w dziedzinie filozofii i p...

plik doc

Herbart, Dewey i Korczak

Systemy wychowania wg.: Johann Herbart, Jon Dewey i Janusz Korczak
System wychowania tradycyjnego Johanna Herbarta Nazywa się go ojcem naukowej pedagogiki. Uważany jest za głównego przedstawiciela tradycyjnego systemu pedagogicznego. Jako pierwszy skonstruował naukowy system pedagogiczny oparty na etyce i psychologii. Etyka miała wyznaczać cele wychowania zaś psychologia drogi i środki wiodące do tego celu. Najwyższym celem wychowania miało być ukształtowanie silnych moralnie charakterów,...

plik doc

Dewey Szkoła a społeczeństwo

opracowanie książki
J. Dewey Szkołą a społeczeństwo 1.Szkoła a rozwój społeczny Szkołę najczęściej rozpatrujemy jako teren stosunków między nauczycielem a uczniem , lub między nauczycielem a rodzicami .Interesujemy się jednym, znanym nam dzieckiem, jego postępami rozwojem fizycznym, postępami w czytaniu , pisaniu ,liczeniu itp. I tylko na podstawie tego wydajemy opinię o szkole. Nowe ruchy pedagogiczne należy rozpatrywać ze społecznego punktu widzenia, by nie zostały one odebrane jako wym...

plik docx

John Dewey - Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy

John Dewey jako twórca szkoły pracy

John Dewey Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy

John Dewey urodził się 20 października 1859 r. w miejscowości Burlington w Stanach Zjednoczonych Ameryki, umarł zaś w 1952 r. w Nowym Yorku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na uniwersytecie w Vermont, gdzie szczególnie interesował się filozofią oraz zagadnieniami ewolucjonizmu. Po dwóch latach John Dewey wstąpił na uniwersytet w Baltimore celem dalszego spe...

Ostatnie wyszukiwania