plik doc

depresja ciążowa

depresja poporodowa
Depresja ciężarnych Każda zmiana życiowa, zarówno pozytywna (np. przeprowadzka do nowego mieszkania, ślub, wyjazd na wakacje, narodziny długo oczekiwanego dziecka), jak i negatywna (utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, rozstanie) może wiązać się z dużym obciążeniem emocjonalnym.  W skali zdarzeń życiowych, określającej wielkość stresu, zwanej Skalą Ponownego Przystosowania Społecznego (Social Readjustment Rating Scale – SRRS), wśród innych stresorów umieszczono także...

plik odt

depresja

praca zbun
Depresja towarzyszy ludziom na całym świecie od bardzo dawna. Już w średniowieczu wielcy uczeni pisali o niej, Hipokrates określił depresję bardzo prosto , jako smutek i przygnębienie ,nazwał j melancholią. Jest to bardzo trafne określenie i doskonale określa samopoczucie w tej chorobie. Depresja jest to stan cechujący się głównie pogorszeniem nastroju,zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań. Depresja to choroba znana od tysięcy lat natomiast nie zawsze znana i...

plik doc

depresja poporodowa

krótka, zwięzła notatka o depresji poporodowej
Alicja Zybała II rok położnictwa Depresja poporodowa. Depresja poporodowa jest to zespół problemów natury emocjonalnej związanych z urodzeniem dziecka, trwający powyżej dwóch tygodni. Najczęściej spowodowany jest on zmianami hormonalnymi, które zachodzą w organizmie kobiety po porodzie. Depresja poporodowa objawia się obniżeniem nastroju, często maskowanym nasiloną nerwowością, brakiem zadowolenia z życia codziennego, zaburzeniami...

plik docx

depresja poporodowa

zaliczenie podstaw rozwoju biopsychicznego; pedagogika ogólna, rokI

Depresja poporodowa

Depresja to choroba tak wyniszczająca, że nie wykryta i nie leczona jest często powodem niepotrzebnego cierpienia milionów ludzi na całym świecie. Zaburzenie to jest zdradliwe i często trudno jest dostrzec z...

plik odt

Depresja - stan zagrożenia w psychiatrii


      Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2010, depresja stanie się się drugą, po chorobie niedokrwiennej serca przyczyna niepełnosprawności i zgonów na świecie.       Depresja to stan psychiczny określany jako nastrój depresyjny charakteryzujący się uczuciem smutku, rozpaczy i zniechęcenia.       Podstawowe objawy depresji to:       obniżenie nastroju,       utrata zainteresowań oraz zadowolenia z akty...

plik txt

Depresja poporodowa

Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju.
Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju, charakteryzuj¹ce siê wystêpowaniem objawów epizodu depresyjnego w ci¹gu trzech miesiêcy po porodzie, trwaj¹ce od dwóch do szeœciu miesiêcy. Poniewa¿ takie objawy jak bezsennoœæ, ubytek masy cia³a oraz zmniejszenie popêdu seksualnego s¹ naturalnymi objawami wystêpuj¹cymi w ci¹gu kilku miesiêcy po porodzie, aby stwierdziæ wyst¹pienie depresji poporodowej musz¹ wyst¹piæ charakterystyczne objawy, takie jak:...

plik txt

Depresja

Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju.
Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju, charakteryzuj¹ce siê wystêpowaniem objawów epizodu depresyjnego w ci¹gu trzech miesiêcy po porodzie, trwaj¹ce od dwóch do szeœciu miesiêcy. Poniewa¿ takie objawy jak bezsennoœæ, ubytek masy cia³a oraz zmniejszenie popêdu seksualnego s¹ naturalnymi objawami wystêpuj¹cymi w ci¹gu kilku miesiêcy po porodzie, aby stwierdziæ wyst¹pienie depresji poporodowej musz¹ wyst¹piæ charakterystyczne objawy, takie jak:...

plik doc

depresja

depresja
DEPRESJA     Depresja należy do chorób afektywnych, czyli jest to choroba, która dotyczy głównie sfery uczuć. Badania epidemiologiczne prowadzone na całym świecie dowodzą, że w ciągu całego życia na depresję choruje ok. 17% populacji ogólnej. Szczyt zachorowań na depresję przypada pomiędzy 35 a 55 rokiem życia. Częściej chorują kobiety. Depresję należy leczyć, ponieważ może być chorobą śmiertelną. Dane statystyczne wskazują, że około 15% osób cierpiących na depresję endo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,