plik pdf

Reklama - definicje

definicje reklamy cechy cele
1.1. Definicje, cechy, cele W dzisiejszym świecie reklama jest zjawiskiem wszechobecnym. Rozwija się wraz z gospodarką, mediami, kulturą, wciąż dopasowując się do wymagań aktualnych konsumentów, do których jest kierowana. Każdy ma na jej temat jakieś zdanie, każdy jest odbiorcą przekazu reklamowego. Etymologii słowa ‘reklama’ należy szukać w źródłosłowie łacińskim, gdzie czasownik reclamo oznacza ‘krzyczeć do kogoś, głośno sprzeciwiać się, odbrzmiewać echem,...

plik doc

Psychologia - definicje

243 definicje
PSYCHOLOGIA Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając w obliczu sprzecznych rad w odniesieniu do decyzji o wielkiej wadze. Konstrukt to sposób, w jaki ludzie spostrzegają, pojmują i interpretują świat społeczny. Różnice indy...

plik pdf

reklama - definicje

reklama
1.1. Definicje, cechy, cele W dzisiejszym świecie reklama jest zjawiskiem wszechobecnym. Rozwija się wraz z gospodarką, mediami, kulturą, wciąż dopasowując się do wymagań aktualnych konsumentów, do których jest kierowana. Każdy ma na jej temat jakieś zdanie, każdy jest odbiorcą przekazu reklamowego. Etymologii słowa ‘reklama’ należy szukać w źródłosłowie łacińskim, gdzie czasownik reclamo oznacza ‘krzyczeć do kogoś, głośno sprzeciwiać się, odbrzmiewać echem, odbijać się’1. Defini...

plik docx

psychologia kliniczna

definicje psychologi, osobowość, zaburzenia nastroju, społeczność terapeutyczna, nerwica natręctw, kompetencje psychologa,koncepcja zdrowia A. Maslowa,

Przedstaw zakres kompetencji i działalności psychologa klinicznego

- wiedza profesjonalna, fachowe przygotowanie teoretyczne i metodologiczne

plik doc

podstawowe pojęcia z informatyki

krótkie, podstawowe definicje z informatyki
DEFINICJE Z INFORMATYKI Adres IP Niepowtarzalna kombinacja liczb oddzielonych kropkami, przypisana każdemu komputerowi w Internecie i odpowiadająca jego nazwie domenowej. ActiveX Standard firmy Microsoft budowania programów z bloków, zwanych obiektami. Umożliwia uruchamianie programów na stronach WWW. Adres poczty elektronicznej (email address) Indywidualny adres internetowy, na który wysyła się pocztę elektroniczną. Ma postać utworzo...

plik docx

teoria wychowania

Definicje wychowania wg Stefana Kunowskiego,Podejścia do wychowania, Wychowanie wg koncepcji psychologicznych i pedagogicznych w ujęciu Mieczysława Łobockiego, Podstawowe kategorie teologiczne, Źródła celów wychowania, Funkcje celów, ideałów i wzorców...

Teoria wychowania

plik doc

teoretyczne podstawy wychowania - podstawowe pojęcia

wychowanie - podstawowe pojęcia i definicje
Pojęcie wychowania - definicje I definicja Antoniny Guryckiej: Wychowanie to dynamiczny złożony układ oddziaływań społecznych , instytucjonalnych , interpersonalnych pośrednich i bezpośrednich , wywołujących zmiany w osobowości człowieka tym oddziaływaniom poddawanego. ( !!!) Definicja wg Romany Miller Wychowanie stanowi interwencję w dialektyczny stosunek człowieka i świata , regulując ich wzajemne stosunki za pomocą twórczego współdziałania...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,