plik rtf

FILOZOFIA

Dualizm duszy i ciała. Stosunek do ciała i zmysłów wg. filozofów starożytnych. Ideał mędrca wg filozofów starożytnych. Wymiar materialny człowieka Brak dualizmu u Epikura. Pojmowanie dobra jako przeyjemności. Czy hedonizm, materializm i dążenie do pr
5. Dualizm duszy i ciała. SOKRATES Dualizm człowika u Sokratesa to człowiek rozdarty miedzy dusze a ciało. Nie ma jedności charakteru istnieje podwójność. Występuje konflikt między dusza a cialem. Tylko dusza jest człowieczeństwem. Ciało...

plik doc

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZD


BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZDROWIE Potoczne twierdzenie: ?jesteś tym, co jesz? wcale nie jest dalekie od prawdy. Ludzkie ciało zbudowane jest z komórek potrzebujących do życia i wzrostu składników odżywczych, których źródłem jest spożywany pokarm. Dlatego to, jak wyglądamy oraz jakie jest nasze samopoczucie i zdrowie, zależy od codziennej diety. I CEL ODŻYWIANIA SIĘ Jedną z najbardziej znamiennych cech każdego żywego organizmu, a więc i organizmu...

plik docx

Geriatria - Opracowane pytania

Opracowane pytania

  1.  Zdefiniuj pojęcie starość i starzenie się.

Starość- okres późnej dorosłości, następuje po latach najaktywniejszej działalności zawodowej i społecznej. [1]s.26

Starość to końcowa faza życia następująca po młodości oraz dojrzałości. Jednak nie jest ona początkiem końca, jedynie nowym etapem, w którym...

plik pdf

platon

wszystko o platonie
PLATON Platon: uczeń Sokratesa, dokonał najwyższych osiągnięć, koncepcja człowieka Platona była zbliżona do Sokratesa; założenie metafizyczne: dualizm świata i człowieka ISTOTA CZŁOWIEKA: Według Platona istotą człowieka jest dusz; dualizm duszy i ciała, ale Platon radykalizuje ten dualizm- radykalny dualizm- człowiek jest dusza władającą ciałem Platon uważa, że dusza jest nieświadomym „ja” człowieka Myślenie czyste= myślenie pojęciowe Dusza- jest substancją natury duchow...

plik docx

mechanika techniczna

moje notatki z mechaniki technicznej

punkt materialny model ciała o tak małych wymiarach w porównaniu z wymiarami obszaru, w którym ciało porusza się, że można pominąć zmiany położenia tego ciała wywołane przez obrót i traktować to ciało jako punkt geometryczny, któremu przypisujemy przy tym pewną skończoną ilość materii.

ciało doskonale sztywn...

plik doc

socjologia i psychologia

socjologia i psychologia
WYKŁAD 1 Psychologia-osobowość człowieka, wszystko co jest charakterystyczne dla jego działania. Socjologia-człowiek z szerszej perspektywy; wpływ czynników zewnętrznych na człowieka np. kultura, inni ludzie. Psychologia ma długie dzieje ale krótką historię (100-letnią). Jest to naukowe badanie zachowania człowieka, szuka odpowiedzi na pytania: jaka jest jego natura? jak to wpływa na jego zachowanie?. Jako nauka wywodzi się z filozofii, czerpie informacje z antro...

plik doc

cechy smierci

cechy smierci ludzi
?niepewne cechy śmierci?: Brak tętna i tonów serca; Brak oddechów; Zanik odruchów; Bierne ułożenie ciała; Rozszerzenie źrenic; Bladość powłok ciała; Oziębienie kończyn. Wczesne zmiany pośmiertne: Zalicza się te, które wykształcają się w ciągu pierwszych 12 godzin. Dlatego też przepisy regulują iż sekcję zwłok można przeprowadzić dopiero po upływie 12h od stwierdzenia śmierci klinicznej. Należą tu: Bladość zwłok; Wysychanie pośmiertne;...

plik pdf

wytrzymałość


WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW MECHANIKA CIAŁA ODKSZTAŁCALNEGO Podstawą wytrzymałości materiałów są prawa statyki oraz wnioski wypływające z doświadczenia. Pomostem łączącym mechanikę ciał sztywnych z wytrzymałością jest wspomniana już zasada zesztywnienia. Pojęcie „wytrzymałość materiałów” m ożna traktować jako cechę, właściwość ciał stałych, polegającą na przeciwstawianiu się niszczącemu działaniu sił. Zadania „wytrzymałość materiałów” jako przedmiotu opisującego zachowanie się ciał odkształc...

plik odt

Pielegniarstwo psychiatryczne

pielegniartswo psychiatryczne , pojęcie zdrowia psychicznego
POJĘCIE -ZDROWIE PSYCHICZNE Brak naukowego potwierdzenia przysłowia ,, zdrowa psychika w zdrowym ciele” Występują dwie strony : strona psychiczna i strona somatyczna . Istnieje podporządkowanie strony psychicznej do strony somatycznej. Strona psychiczna jest zależna od strony somatycznej Strona somatyczna ( ludzkie ciało) jest elementem najlepiej znanym elementem . Ludzkie ciało jest doskonale poznane przez naukowców dokładnie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,