plik doc

Barber - Dzihad kontra Mc Świat

Streszczenie książki Benjamina Barbera \"Dżihad kontra Mc Świat\"
( dla autora ?Dżihad? to siły prowincjonalnych fanatyzmów, zaś ?McŚwiat? to siły uniwersalizujących rynków ) Obie tendencje: Dżihad i McŚwiat, są przeciwieństwami, ale działają jednocześnie i napędzają się wzajemnie. Religijni fanatycy i neonaziści noszą adidasy, wyrażają swe idee muzyką rockową i knują spiski w Internecie. Co więcej, oba zjawiska mogą, będąc w konflikcie, działać na rzecz tego samego celu: zniszczenia d...

plik doc

boks

Krav Maga - izraelski system walki
KRAV MAGA AKCJE       Ćwiczą 4 osoby, 2 mają tarcze, obrońca wjeżdża w przód z kopem w krocze na napastnika który naciera powoli z poduchą, następnie po kopnięciu uderza na poduchę same ręce ciosy proste, młoty, łokcie, po 1min wchodzi w nogi i przewraca na materac tego co trzyma poduchę, następnie kilka uderzeń szybkich w parterze i jak najszybciej wstaje a w tym czasie leci drugi z poduchą kopiąc tego co wstaje kopem w głowę ale tamten...

plik docx

Wczesna dorosłość

Wczesna dorosłość pojmowana jest jako czas emocjonalnego i materialnego usamodzielnienia się – poprzez opuszczenie domu rodzinnego, podjęcie pracy zawodowej i założenie rodziny, a zadania, jakie przypadają na tę fazę życia, to – zdaniem Havighursta – wybór małżonka, uczenie się życia z nim, założenie rodziny, wychowywanie dzieci, prowadzenie domu, rozpoczynanie pracy zawodowej i obowiązków obywatelskich, znalezienie odpowiadającej sobie grupy społecznej. Młody człowiek występuje we wszystkich ty...

plik doc

OCENA.doc


OCENA Wpływ oceny szkolnej na początki życia w społeczeństwie i jej konsekwencje na dalszy rozwój. Ocena definiowana jest jako „sąd wartościujący, wszelka wypowiedz wyrażająca dodatnie lub ujemne ustosunkowanie się wypowiadającego do kogoś lub czegoś; oceny są uwarunkowane psychologicznie i społecznie zmieniają się historycznie zgodnie ze zmianami systemów wartości, do których należą” B. Petrozolin- Skowrońska (red.); Mała Encyklopedia PWN, Warszawa 1996 Ocena może mieć różną formę, m...

plik doc

100 lat samotności - streszczenie

strezczenie lektury
Márquez Gabriel Garcia "Sto lat samotności" Sto lat samotności Gabriela Garcíi Márqueza. Opublikowana po hiszpańsku w roku 1967, a po polsku w roku 1974. Stanowi ona szczytowe osiągnięcie realizmu magicznego. Książka jest uważana powszechnie za arcydzieło. Metaforycznie opisuje ona całą historię Kolumbii. Obejmuje 100 lat życia w małym miasteczku Macondo, którego realia oparte były, jak napisał sam Marquez, na autentycznych doświadczeniach autora. Streszczen...

plik doc

koncepcje psychologiczne człowieka J.Kozielecki


Józef Kozielecki "Koncepcje Psychologiczne Człowieka" - dokładne streszczenie tej książki, przydatne dla kandydatów na uczelnie wyższe o profilu psychologicznym Temat Józef Kozielecki "Koncepcje Psychologiczne Człowieka" - dokładne streszczenie tej książki, przydatne dla kandydatów na uczelnie wyższe o profilu psychologicznym WSTĘP W porównaniu z osiągnięciami w fizyce, matematyce itp. osiągnięcia w psychologii są bardzo małe. Do dziś źródłem inspiracji są np. dialogi Platona. Trzeba...

plik doc

wykłady z fizjologii

wykłady z fizjologii człowieka z jednej z AM
Fizjologia na podstawie wykładów Upgrade 2000/2001 Wskazówki:       Kolejność wykładów została zmieniona w stosunku do roku 2000/2001, aby tworzyły jakąś całość (mniej lub bardziej logiczną.)       Zaniechano podziału na kolejne wykłady, zastąpiono go podziałem na tematy.       W rodziale Regulacja krążenia, większość pozostawiono po staremu (tzn. z roku 1998/1999), a w podrozdziale „st...

plik doc

Czynność gruczołów dokrewnych

Czynność gruczołów dokrewnych
Streszczenie Układ wewnątrzwydzielniczy człowieka składa się z gruczołów dokrewnych, które wydzielają substancje zwane hormonami. Nazwa hormon pochodzi z języka greckiego co oznacza- „pobudzam”. Wydzielina tych gruczołów przedostaje się bezpośrednio do krwi, a następnie wraz z nią, jest transportowana do narządów docelowych. Czynność ich jest regulowana przez podwzgórze, które stanowi niewielki obszar w podstawie przedniej części mózgu. Je...

plik pdf

ecmo

zastosowanie ecmo
PERFUZJA ECMO jako metoda ratowania nie tylko noworodków, ale i dorosłych z niewydolnością krążenia i/lub oddychania ECMO – a successful way to support an acutely failing heart/lungs. A chance everyone should be given Marcin Borowicz1, Ewa Urbańska2, Roman Przybylski3, Jacek Wojarski3, Adam Grzybowski2, Tomasz Szary1, Grzegorz Włoczka1, Janusz H. Skalski4, Marian Zembala3 1Zespół Perfuzji, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Te...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,