plik doc

psychologia rozwojowa

psychologia rozojowa II semestr
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA I OSOBOWOŚCI 20.IX.2009 Czynniki wpływające na rozwój człowieka. zadatki wrodzone ? to z czym się rodzimy oddziaływanie środowiska własna aktywność ? na ile człowiek chcę się rozwijać wychowanie i samowychowanie ? pewne oddziaływania na zachowanie zmienia się np. małe dziecko możemy postawić do kąta a dorosłego już nie Kryteria podziału na okresy rozwojowe. sposób i poziom orientacji w otoczeniu rodzaj głównej...

plik doc

psychiatria

arteterapia
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Ustawodawstwo i konwencje dotyczące piel psychiatrycznego Profilaktyka i promocja zdrowa psychicznego. Pacjenta można takiego przyjąć do szpitala bez jego zgody, gdy zagraża życiu swojemu lub innym. Cechy takiego zachowania to agresja, próby samobójcze, okaleczanie. Agresja gromadzona – szykuje sznur do powieszenia np., gromadzi jakieś przedmioty. Werbalne groźby również kwalifikują do wizyty u psychiatry . Ordynator w ciągu 48...

plik rtf

J.J Rousseau.

Wychowanie naturalistyczne.
J.J. Rousseau - naturalizm - wychowanie naturalistyczne. / wychowanie zgodne z naturą dziecka i rozumem oraz rozwojem dziecka / konieczność wychowania fizycznego / wychowanie ma na celu kształtować człowieka poprzez rozbudzanie jego spontanicznych, indywidualnych i naturalnych sił / wychowanie ma na celu mądrość, siłę, dobroć, umiarkowanie, miłość oraz przyjażń, wszystko to osiągnięte za pomocą rozumu / odrzuca kulturę i cywilizację jako czynniki wpływające...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 2

opracowane odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Wymień czynniki wpływające na przebieg rozwoju osobniczego człowieka‭ ‬-‭ ‬a)czynniki endogenne‭ (‬wewnątrz‭) ‬-‭ ‬genetyczne‭ (‬determinanty rozwoju‭) ‬-‭ ‬paragenetyczne i niegenetyczne‭ (‬stymulatory rozwoju‭) ‬tryb i styl życia b‭) ‬czynniki egzogenne‭ (‬na zewnątrz‭) ‬-‭ ‬biogeograficzne‭ (‬klimat‭) ‬-‭ ‬społeczno‭ –‬ekonomiczne‭ (‬poziom wykształcenia‭)‬ wyjaśnij pojęcia‭ ‬-genom‭ ‬-zespół‭ ‬genów zawarty w pojedynczym‭ (‬haploidalnym‭)...

plik rtf

Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2

wykład pierwszego roku pedagogiki
Czynniki wpływające na rozwój człowieka       czynniki endogenne genetycznie ( determinatory) płeć, konstytucja budowy ciała, rasa, tempo rozwoju biologicznego       czynniki endogenne paragenetyczne (stymulatory) wpływ organizmu matki na rozwój płodu ( tryb życia matki w okresie ciąży, wiek rodziców, liczba przebytych przez matkę ciąż oraz kolejność ciąży).       czynniki egzogenne (modyfik...

plik doc

Zdrowie i choroba - definicja i wyjaśnienie

Wyjaśnienie i definicja zdrowia oraz choroby.
Zdrowie i Choroba - definicja i wyjaśnienie. Od najdawniejszych czasów starano się ustalić wyraźną granice między zdrowiem a chorobą, czyli między zjawiskami fizjologicznymi, tj. prawidłowymi, a patologicznymi-zmienionymi, nieprawidłowymi. Do dziś sprawy tej nie rozstrzygnięto ostatecznie, podobnie jak nie wyjaśniono w pełni podstaw procesów życiowych. Obecnie zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), przez pojęcie zd...

plik docx

Biomedyczne podstawy rozwoju

z wykładu z doktor Woynarowską

Wykład z 4.11.2013

Wiek rozwojowy wiek określany przez wygląd, niekoniecznie adekwatny do wieku kalendarzowego, biologiczny, rzeczywisty poziom zaawansowania w rozwoju

Kryteria:

  1. Wiek morfologiczny wagowy, wzrostowy
  2. Wiek kostny na podstawie wyglądu i budowy kości, oraz postępów kościozrostów

plik docx

Biomedyczne podstawy rozwoju

z wykładu z doktor Woynarowską

Wykład z 4.11.2013

Wiek rozwojowy wiek określany przez wygląd, niekoniecznie adekwatny do wieku kalendarzowego, biologiczny, rzeczywisty poziom zaawansowania w rozwoju

Kryteria:

  1. Wiek morfologiczny wagowy, wzrostowy
  2. Wiek kostny na podstawie wyglądu i budowy kości, oraz postępów kościozrostów
  3. ...

plik pdf

Biologia- układ ruchu

środki ochrony indywidualnej
Narząd ruchu składa się z układu biernego - kostno-stawowego i układu czynnego nerwowo-mięśniowego. Mocne i twarde kości stanowią wewnętrzny szkielet, stanowiący podporę i ochronę dla pozostałych części ciała. W sumie układ kostny człowieka utworzony jest przez 206 pojedynczych kości połączonych różnymi rodzajami stawów. Kości różnią się kształtem i wielkością - i pełnią różne funkcje. Kości, stawy i mięśnie tworzą ściśle związaną ze sobą całość biologiczną i me...

plik doc

definicje (sciagi) z pedagogiki spolecznej

sa to sciagi z wykladow autoryzowanym prof. dr hab H. Cudaka
WYCHOWANIE- można ujmować w znaczeniu wąskim i szerokim. W znaczeniu wąskim rozumiemy świadome i celowe oddziaływanie wychowawcy skierowane na wychowanka w celu kształtowania cech w jego osobowości. W znaczeniu wąskim ped.spol. ma na myśli zorganizowane działania opiekuńczo-wychowawcze, które zawierają cel wychowawczy oraz dużą dozę świadomości oddziaływań wychowawczych skierowanych na osobę, bądź ludzi. W znaczeniu szerokim(wg.E....

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,