plik doc

Biomedyka, zagadnienia

Podstawwe zagdanienia z genetyki
Czynniki regulujące rozwój:       Endogenne genetycznie (determinanty rozwoju)       Endogenne paragenetyczne (stymulatory rozwoju)       Egzogenne (modyfikatory rozwoju)       Tryb i styl życia zależne są od ekspresji genów i uwarunkowań środowiskowych Chromosomy- forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórkowego. Każdy chromosom zawiera pojedynczą cząstkę DNA. Typowy chromosom...

plik rtf

Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2

wykład pierwszego roku pedagogiki
Czynniki wpływające na rozwój człowieka       czynniki endogenne genetycznie ( determinatory) płeć, konstytucja budowy ciała, rasa, tempo rozwoju biologicznego       czynniki endogenne paragenetyczne (stymulatory) wpływ organizmu matki na rozwój płodu ( tryb życia matki w okresie ciąży, wiek rodziców, liczba przebytych przez matkę ciąż oraz kolejność ciąży).       czynniki egzogenne (modyfik...

plik doc

Czynniki paragenetyczne

Czynniki paragenetyczne
Czynniki paragenetyczne- ?ustawiają? metabolizm płodu i kształtują jego cechy w okresie rozwoju śródmacicznego, co zostaje przedłużone przez karmienie mlekiem matki. Czynniki te oraz karmienie mlekiem matki mają wpływ na dalszy rozwój dziecka, ponieważ przebieg rozwoju w następnym okresie jest uzależniony od okresu poprzedniego. Tylko czynniki endogenne genetyczne odgrywają aktywną rolę w czasie całej ontogenezy. Działanie organizmu, w tym procesy rozwoju i przystos...

plik rtf

pielegniarstwo-zdrowie publiczne

zachowania zdrowotne
ZACHOWANIA ZDROWOTNE JAKO FILAR ZDROWIA PUBLICZNEGO. Zachowania Zdrowotne Są to wszelkie zachowania ( nawyki, zwyczaje, postawy, uznawane wartości poprzez jednostki ludzkie i grupy społeczne) w dziedzinie zdrowia (...), to, jaki jest człowiek pod względem wyraża się w jego zachowaniu zdrowotnym: jak podejmuje zdrowie,...

plik docx

Biomedyczne podstawy rozwoju

z wykładu z doktor Woynarowską

Wykład z 4.11.2013

Wiek rozwojowy wiek określany przez wygląd, niekoniecznie adekwatny do wieku kalendarzowego, biologiczny, rzeczywisty poziom zaawansowania w rozwoju

Kryteria:

  1. Wiek morfologiczny wagowy, wzrostowy
  2. Wiek kostny na podstawie wyglądu i budowy kości, oraz postępów kościozrostów

plik docx

Biomedyczne podstawy rozwoju

z wykładu z doktor Woynarowską

Wykład z 4.11.2013

Wiek rozwojowy wiek określany przez wygląd, niekoniecznie adekwatny do wieku kalendarzowego, biologiczny, rzeczywisty poziom zaawansowania w rozwoju

Kryteria:

  1. Wiek morfologiczny wagowy, wzrostowy
  2. Wiek kostny na podstawie wyglądu i budowy kości, oraz postępów kościozrostów
  3. ...

plik docx

rozwój dziecka-praca semestralna

Praca semestralna z pielęgniarstwa pediatrycznego

Wstęp

Rozwój nie jest stanem, lecz procesem obejmującym u człowieka okres 20 lat, czyli jednej czwartej przeciętnej długości życia. Jest to wielowymiarowy, zintegrowany proces biologiczny o cechach jednolitości gatunkowej i zmienno...

plik docx

biomedyczne podstawy rozwoju


BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA 1. Człowiek i przyroda. 2. Człowiek jako istota biologiczna. 3. Pojęcie i czynniki rozwoju fizycznego. 4. Czynniki endogenne. Czynniki genetyczne. Czynniki niegenetyczne. 5. Czynniki egzogenne w życiu płodowym. Choroby matki.  Tryb życia matki w okresie ciąży. Zatrucia związkami chemicznymi. Szkodliwe rodzaje promieniowania. Wady i choroby płodu. 6. Czynniki egzogenne w życi...

plik doc

Biomedyczne podstawy rozwoju

czynniki endogenne
Slajd 1 Czynniki endogenne paragenetyczne Etapy rozwoju osobniczego człowieka (Malinowski 1999) Etap rozwoju wewnątrzłonowego (prenatalny) Zygoty (jaja płodowego) : trwający od zapłodnienia do około 7-10 dnia ciąży, Zarodkowy (embrionalny) : pierwsze 8 tygodni ciąży do chwili utworzenia łożyska, Płodowy (fetalny) : od 9 tygodnia do urodzenia, Etap rozwoju zewnątrz łonowego (postnatalny) Noworodka : do 28 dnia życia, Niemowlęcy : do u...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,