plik doc

Rozmowy terapeutyczne

krótka praca zaliczeniowa z psychologi
Żyjemy w czasach w których coraz częściej pomiędzy chorego człowieka a opiekujące się nim pielęgniarki, położne, lekarzy ,wkracza aparatura medyczna. Odgradzają nas maszyny-zimne, precyzyjne, autokratycznie określające normy, granice zdrowia i choroby, życia i śmierci. I chociaż rozwój nauki to ogromny sukces ludzkości ,a maszyny są dobrodziejstwem, nie zastąpią jednak człowieka. Najdoskonalsza aparatura nie zastąpi uśmiechu ,uścisku dłoni, życ...

plik doc

mikrostruktury

notatki z mikrostruktur społecznych
Ad. 1 POJECIE GRUPY SPOŁECZNEJ Grupa społeczna posiada: wspólne cele współdziałanie poczucie przynależności do grupy komunikacja miedzy czlonakmi grupy GRUPA- powstaje wówczas gdy jest przynajmniej 2 lub 3 osoby, przeważnie o grupie mówimy gdy jest nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 100 wtedy może już się tworzyć pewna koalicja, następuje pewna wymiana poglądów i widoczne są pierwsze charakterystyczne procesy społeczne. Założenia Si...

plik doc

Pedagogika dialogu

PEDAGOGIKA DIALOGU
TEMAT V: PEDAGOGIKA DIALOGU 1. Źródła dialogu (wg J. Rutkowiak). Długa jest wychowawcza tradycja dialogu. Jej prekursorem był Sokrates, który w pozornie prostych rozmowach uczył odróżniania wiedzy pozornej od właściwej. Fundamentem takiej dialogowości jest zasada ludzkiego poszukającego życia, które stanowi ciąg niekończących się pytań i takichże odpowiedzi. W dramatach satyrycznych dialog jest werbalnym i pozawerbalnym sposobem ekspresji paradoksów ludzkiego życia. Źró...

plik doc

Pedagogika dialogu

Pedagogika dialogu
TEMAT V: PEDAGOGIKA DIALOGU 1. Źródła dialogu (wg J. Rutkowiak). Długa jest wychowawcza tradycja dialogu. Jej prekursorem był Sokrates, który w pozornie prostych rozmowach uczył odróżniania wiedzy pozornej od właściwej. Fundamentem takiej dialogowości jest zasada ludzkiego poszukającego życia, które stanowi ciąg niekończących się pytań i takichże odpowiedzi. W dramatach satyrycznych dialog jest werbalnym i pozawerbalnym sposobem ekspresji paradoksów ludzkiego życia. Źró...

plik doc

biofizyka wejściówki

pytania z wejściówek 2012
ćw 12 - biokalorymetria trzeba było obliczyc najpierw wage myszy np. 20g = 0.020kg to podstawić do wzoru Kleibera log{Q}=5,44 + 0,756log(0,02) +- 0,05 z tego wyszło ze log{Q}= <4,1; 4,2> Q=<12589;15849> teraz obliczyć MOC P=Q/t= 12589/86400=ok 0.15W drugie podobnie średnie P = 0,18W i teraz z doświadczenia obliczać ciepło myszy P=U2(do kwadratu)/R średnio wychodzi ze z kalorymetru wychodzi napiecie pomiedzy 4 a 4,5V podstawiać do wzoru i obliczać...

plik doc

szacka-opr

opr
Pojęcia społeczności lokalnej i zbiorowości terytorialnej. (różnice!) Społeczność lokalna jest to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. ?Jako elementy konstytuujące społeczność lokalną wymienia się w socjologii: przestrzeń (geograficznie wydzielony obszar) i...

plik doc

Czeslaw Milosz i Zbigniew Herbert, wielcy wspolczesni morali

wypracowanie
Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - wielcy współcześni moraliści. Literatura współczesna często bywa nazywana "literaturą katastroficzną", znaczy to, że przedstawia ona zagrożenia, jakie niesie z sobą cywilizacja i neguje wartość sztuki. Sądy te są uzasadnione, ale nie mogą się one odnosić do całej literatury. Nie wszyscy twórcy współcześni są "katastrofistami", nie wszyscy piszą o upadku wartości moralnych i niebezpieczeństwach rozwoju techniki cywilizacyjnej. W poezji...

plik docx

Rozmowa też leczy

zadanie z praktyk ROZMOWA TEŻ LECZY

Przedmiot: Praktyka

ROZMOWA TEŻ LECZY

Rozmowa wydaje się być czymś zupełnie naturalnym i rzeczywistym. Jest wymianą myśli, emocji z innymi ludźmi nie tylko poprzez mowę, ale również przez gesty lub mimikę. Rozmowa jest tyleż mówieniem, ile słuchaniem, wykonywanym na przemian przez ludzi. Rozmowa w...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,