plik pdf

Irregular Verbs - Czasowniki nieregularne

Irregular Verbs - Czasowniki nieregularne
II be was/were become became begin began bite bit blow blew break broke bring brought build built burn burnt/ed buy bought catch caught choose chose come came cost cost cut cut do did draw drew drink drank drive drove eat ate fall fell feed fed feel felt fight fought find found fly flew forbid forbade forget forgot freeze froze get got give gave go went grow grew have had hear heard hide hid hit hit hold held hurt hurt keep kept know knew learn lear...

plik doc

klasyfikacja czasowników


zakończeniekategorie fleksyjneprzykładyuwagiFORMYNIEOSOBOWEbezokolicznik-ć, -cnienacechowany ze względu na żadną z kategorii czasownikapisać, strzycnacechowany jedynie ze względu na aspekt i stronębezosobnik-no, -totryb (orzekający, warunkowy)pisano, pisano bymyto, myto bygerundium (rzecz. odsłowny, odsłownik)-anie, -enie, -cieprzypadek;liczba (nie zawsze)pisanie, utonięcieimiesłówprzysłówkowy uprzedni-wszy (po samogł.),-łszy (po spółgł.)nieodmiennynapisawszy, zgniótłszytworzony od czasown...

plik pdf

Czasowniki Nieregularne - Angielski

Czasowniki Nieregularne - Angielski
II be was/were become became begin began bite bit blow blew break broke bring brought build built burn burnt/ed buy bought catch caught choose chose come came cost cost cut cut do did draw drew drink drank drive drove eat ate fall fell feed fed feel felt fight fought find found fly flew forbid forbade forget forgot freeze froze get got give gave go went grow grew have had hear heard hide hid hit hit hold held hurt hurt keep kept know knew learn learnt/ed...

plik doc

czasownik

fleksja, paradygmat, formy czasownika
Fleksja czasownika Koniugacja – ogół form czasownika. Kategorie werbalne: osoba, czas, tryb, strona, aspekt; Czasownik odmienia się także przez liczby i rodzaje, jednak te kategorie nie są charakterystyczne wyłącznie dla czasownika. Predykacja – czasownik w zdaniu pełni funkcję orzeczenia Paradygmat czasownika W skład paradygmatu czasownika wchodzą:       formy osobowe, czyli te, dla których można ustalić osobę, in. określone; &n...

plik pdf

Niemieckie czasowniki nieregularne w tabeli

Wszystkie niemieckie czasowniki nieregularne wg Dreyerai Schmidta.
Infinitiv backen befehlen beginnen beißen bergen bersten betrugen bewegen1 biegen bieten binden bitten blasen bleiben braten brechen brennen bringen denken dingen2 dreschen dringen3 dürfen empfehlen erlöschen4 erschrecken5 erwägen essen fahren6 fallen fangen fechten finden 1 3. Pers. Sg. Präsens er bäckt (backt) er befiehlt er beginnt er beißt er birgt er birst er betrügt er bewegt er biegt er bietet er bindet er bittet er...

plik doc

łacina czasowniki

czsowniki dla odmian z łaciny prawniczej, podstwawa
Do odmiany Słowa Kon. Skojarzenia Sum, esse, fui być Accuso, accusare, accusavi, accusatum oskarżać 1 Adiuvo adiuvare adiuvi, adiutum sprzyjać 1 Appello –are, -avi, -atum nazywać 1 Capto – are, -avi, -atum chwytać 1 Clamo 1 krzyczeć 1 Cogito 1...

plik doc

łacina czasowniki

czasowniki prawo, podstawa
Koniugacja Słowo tłumaczenie 1 adopto - 1 - adoptować 1 condemno, 1 - oskarżam 1 creo, creare - tworzyć 1 damno -1 – szkodzić 1 guberno, 1 – rządzić 1 interpello, 1 - wzywać 1 investigo - are - śledzę 1 iuvo, - 1 - sprzyjać 1 nego, 1 – zaprzeczać 1 obligo - 1. – zobowiązać 1 probo -1 - dowodzić 1 puto, - are - sądzę 1 servo, 1 - strzec 1 specto, 1 - oglądam 1 sto, 1 – stoję 1 supero, 1 – przewyż...

plik doc

łacina czasowniki

czasowniki prawo podstawa
Słowo Znaczenie Tłumaczenie Własna wersja tłumaczenia Wersja do porównania Adopto, –are - adoptować Adaptabantur Byli adoptowani condemno, -are - oskarżam Condemnaberis Będziesz oskarżony creo, creare - tworzyć Creat Tworzy damno –are – szkodzić Damnabit Oskarży guberno, - are – rządzić Gubernamus Rządzimy interpello, -are - wzywać Interpellamini Jesteście wzywani investigo – are - śledzę Investigor Jestem śledzony iuvo, -ar...

plik doc

czasowniki niemieckie

ćwiczenia dla studentów germanistyki, tworzenie czasu przeszłego, tworzenie zdań
I. Bilden Sie Sätze im Perfekt:         _______/10 Punkte 1. Das Gericht scheidet die Ehe._____________________________________________________________ 2. Der Autofahrer weicht dem Radfahrer aus. ______________________________________________________________________________________ 3. Der Nebel sinkt ______________________...

Ostatnie wyszukiwania