plik doc

szkoła środowiskowa

Szkoła środowiskowa
SZKOŁA ŚRODOWISKOWA Def. wg K. Czajkowskiego, J. Mikulskiego, M. Winiarskiego, J. Wołczyka szkoła środowiskowa to placówka dydaktyczno- wychowawcza, która przyjęła sobie rolę inspiratora i koordynatora poczynań i oddziaływań środowiska wychowawczego, współdziała z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, współpracuje z zakładami pracy, placówkami kulturalnymi, stosując odpowiednie formy działania organizuje dzieciom i młodzieży czas wolny, umożliwia kształtowanie zai...

plik doc

CZY WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA POWINIEN BYĆ ADAPTACYJNYM TECH

Jaki powinien być współczesny nauczyciel – wychowawca? Czy edukacja nauczycielska przejawia się najczęściej w jednokierunkowym wykształceniu specjalistycznym połączonym z namiastką wiedzy pedagogicznej, raczej bezkoncepcyjnej i wyraźnie niewystarczającej? Współczesny nauczyciel, zdaniem A. Kotusiewicz, powinien być szczególnie wrażliwy na metodę poznawania i metodę działania.
CZY WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA POWINIEN BYĆ ADAPTACYJNYM TECHNIKIEM, REFLEKSYJNYM PRAKTYKIEM CZY TRANSFORM...

plik rtf

przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego

przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego u dzieci i młodzieży
PRACA KONTROLNA Słuchacz:‭ ‬X Oddział‭ ‬:X Szkoła‭ ‬………………….. Kierunek:‭ ‬…………………………...‭ Semestr‭ "‬I‭" Temat:‭ ‬„PRZEJAWY NIEWŁAŚCIWEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO‭” Przedmiot:‭ ‬Organizacja czasu wolnego Prowadzący:‭ ‬x‭       „Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego‎”             Czas wolny jest przedmiotem zainteresowań różnych dyscyplin naukowych,‎ ‏...

plik docx

pedagofika sołeczna

pedagogika społeczna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Cele : udzielenie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielenie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem, kształc...

plik pdf

zabawa z dzieckiem

są tu zabawy z dziećmi jak wyżej
40 pomysłów na zabawę z dzieckiem "Powiedz, za ile weekendów ju zrobi się ciepło?” – choć moja pięciolatka umie odmierzać czas jedynie w dniach wolnych od przedszkola – ju od lutego zadręczała mnie pytaniem o wiosnę. Na szczęście w najbli szych miesiącach jej marzenie o słońcu w końcu się spełni. Wiosna wreszcie nadeszła, a razem z nią zaczęła się prawdziwa rewolucja! Czas otworzyć szeroko okna i odetchnąć pełną piersią. Korzystajcie z wiosennej aury. Przes...

plik doc

Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej

Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej Temat mojego warsztatu: ? Żyj bez agresji?
Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej Temat mojego warsztatu: „ Żyj bez agresji” Warsztat „Żyj bez agresji” jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej. Może on być realizowany w ramach  profilaktyki społecznej, jako sposób nauczenia młodzieży postaw i zachowań prospołecznych. Warsztat poświęcony jest problematyce agresji wśród młodzieży. Podczas za...

plik doc

Temat mojego warsztatu: ? Żyj bez agresji?

Temat mojego warsztatu: ? Żyj bez agresji? Problamatyka
Paulina Bukowska Warsztat przeciwko przemocy i agresji wśród młodzieży gimnazjalnej Temat mojego warsztatu: „ Żyj bez agresji” Warsztat „Żyj bez agresji” jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej. Może on być realizowany w ramach  profilaktyki społecznej, jako sposób nauczenia młodzieży postaw i zachowań prospołecznych. Warsztat poświęcony jest problematyce agresji wśród młodzieży. Podczas zajęć przedstawione zostaną rodzaje zach...

plik doc

agresja u dzieci i młodzieży

patologie dzieci i młodzieży częstym zjawiskiem w ówczesnym społeczeństwie niebezpieczne i wymagające natychmiastowej reakcji ze strony opiekunów
Praca samokształceniowa Agresja-problem społeczny dzieci i młodzieży Zjawiskiem niepokojącym w społeczeństwie, które w coraz większym stopniu rozszerza się, jest agresja u dzieci i młodzieży. Agresja to zachowanie, którego cechą charakterystyczną jest sprawianie bólu, wyrządzanie krzywdy drugiemu człowiekowi. Wyróżniamy kilka teori...

plik doc

Psychologia rozwojowa

Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej
1. Przedmiot cel i zadania psych. rozwojowej. Przedmiotem psych rozwoju czł (dzieci, młodzieży, dorosłych) jest cała, żywa, rozwijająca się ? od poczęcia i urodzenia aż do kresu życia ? jednostka ludzka. Psych rozwoju jest nauką o zmianach w rozwoju i zachowaniu się czł w ciągu całego życia, nauką o warunkach, procesie, wynikach oraz ogólnych prawidłowościach zmian w rozwoju i zachowaniu się społecznym. Cele psych rozwoju czł wynikają z ogó...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,