plik docx

DZIAŁANIE CZŁOWIEKA I WOLNOŚĆ WOLI

działanie człowieka i wolnośc woli.

DZIAŁANIE CZŁOWIEKA.WOLNOSC WOLI

Człowiek jest podmiotem rozmaitego typu czynności, wśród nich i czynności wolnych. Swoboda wyboru i decyzji jest uwarunkowana ludzkim poznaniem. Dzięki niej człowiek jest bytem zdolnym do autodeterminacji i samostanowienia. Jest osobą....

plik doc

Koncepcja człowieka wegług Sokratesa i Platona

koncepcja człowieka według Sokratesa i Platona
Koncepcja człowieka według Sokratesa i Platona. Sokrates który żył w latach 469-399 p.n.e. był synem ateńskiego rzeźbiarza Soforniska oraz położnej Fianarety. Urodził się w Atenach w których sędził cale swoje życie oraz również tam zmarł. Na samym początku zajmował się filozofią przyrody oraz matematyki jednak później zarzucił ją. W swoim mieście cieszył się dużym autorytetem w którym działał jako moralista i polit...

plik doc

czas ciała - czas człowieka

opis jednego z wątków poruszanych przez Tischnera w Sporze o istnienie człowieka
Czas ciała ? czas człowieka (Tischner) Według Tischnera zasadniczym błędem filozofii we wszystkich okresach jej historii jest próba określenia podmiotu uniwersalnego, nie będącego uwikłanym w płeć, ?czas ciała? czy jakiekolwiek indywidualizujące właściwości; tak czystego, że aż nieprawdziwego. Czas ciała nie jest czasem matematycznym, fizycznym. Jest on indywidualny, bez wyraźnych granic pomiędzy poszczegó...

plik doc

prawa człowieka

Bryk - ściąga na temat praw człowieka.
WOS - prawa człowieka Prawa człowieka: przyrodzone (a nawet przed narodzeniem) powszechne (każdy bez wyjątku) niezbywalne (nie można ich się zrzec) nienaruszalne (nie można ich pozbawić) I GENERACJA: życie, wolność, własność II GENERACJA: społeczne, gospodarcze, kulturowe III GENERACJA: kolektywne ? pokój, rozwój, demokracja, czyste środowisko Deklaracja Niepodległości USA ? 1776 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ? 1789 P...

plik doc

Normy i wartości,a zachowanie człowieka

Jest to praca z etyki zawierająca badania nad wpływem norm i wartości na zachowanie człowieka
Przedmiot: Etyka inżynierska Temat pracy: JAKI WPŁYW MAJĄ NORMY I WARTOŚCI NA ZACHOWANIE CZŁOWIEKA W każdym społeczeństwie istnieją różnego rodzaju normy i wartości. Każdy człowiek, niezależnie od swojej pozycji społecznej, podporządkowuje się pewnym normom i wartościom które uważa za słuszne. Człowiek nieustannie doskonali się unikając czynów, za sprawą których...

plik doc

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Historia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Początki Na Konferencji w San Francisco, gdzie 26 czerwca 1945 roku podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych, blisko 40 organizacji pozarządowych zaapelowało o poświęcenie większej uwagi przestrzeganiu praw człowieka. Karta Narodów Zjednoczonych stanowi, iż ludy Narodów Zjednoczonych są zdecydowane między innymi: "chronić następne pokolenia przed klęską wojny" oraz "przywrócić wiarę w podstawowe pra...

plik doc

Czym byłoby życie człowieka bez radości

Praca zaliczeniowa na temat radości w życiu człowieka oraz jej postrzegania przez pisarzy i poetów. Recepta na szczęście.
      Czym byłoby życie człowieka bez radości? Czym byłaby codzienność bez uśmiechu? Pytania na pozór proste, odpowiedź na nie mogłaby wydawać się oczywista. Jednak trudno nie zauważyć, że świat jest coraz bardziej zajęty swoimi sprawami, a radość, śmiech i szczęście to uczucia, które przeznaczone są dla wybrańców. Sytuacji wywołujących śmiech jest wiel...

plik doc

Fiozofia człowieka

Zarys filozofii człowieka /notatki do wykładów/
Ks. Bogdan Czupryn                         Zarys filozofii człowieka             /notatki do wykładów/       Antropologia filozoficzna bazując wyłącznie na naturalnych możliwościach poznawczych zmierza do poznania istoty i ostatecznych racji istnienia człowieka. Tak rozumiana dzieli się na dwie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,