plik doc

Czym byłoby życie człowieka bez radości

Praca zaliczeniowa na temat radości w życiu człowieka oraz jej postrzegania przez pisarzy i poetów. Recepta na szczęście.
      Czym byłoby życie człowieka bez radości? Czym byłaby codzienność bez uśmiechu? Pytania na pozór proste, odpowiedź na nie mogłaby wydawać się oczywista. Jednak trudno nie zauważyć, że świat jest coraz bardziej zajęty swoimi sprawami, a radość, śmiech i szczęście to uczucia, które przeznaczone są dla wybrańców. Sytuacji wywołujących śmiech jest wiel...

plik doc

?Rola pracy w życiu człowieka i społeczeństwa?

praca zaliczeniowa z socjologii - terapia zajęciowa
Praca jest formą działania odgrywającą szczególnie ważną rolę. Rozumiana jest jako celowa działalność człowieka polegająca na przekształceniu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Człowiek jako jedyny przetwarza dobra przyrody dla swoich potrzeb. Pojawia się uczucie sprawstwa (ja coś wnoszę).Jest też formą pozostawienia po sobie czegoś dla świata. Praca jest sposobem wyrażania siebie( tj. artyści). Praca jest...

plik doc

Porównanie koncepcji rozwojowej człowieka prezentowanej przez D. Levin


Kosela Jacek gr.11 Andragogika Porównanie koncepcji rozwojowej człowieka prezentowanej przez D. Levinsona i koncepcji stworzonej przez E. Eriksona Rozwój psychiczny, fizyczny, emocjonalny w ciągu całego życia człowieka począwszy od narodzin, a skończywszy na dojrzałym życiu jest bardzo skomplikowany. Wymaga od naszego organizmu bardzo wielu zmian, które następują bez przerwy. Koncepcje rozwoju człowieka poszukują odpowiedzi na pytanie o naturę i mechanizm rozwoju, o to, pod wpływe...

plik doc

badawcze sposoby poznania człowieka


Psychologia rozwoju człowieka BADAWCZE, SPOSOBY POZNANIA CZŁOWIEKA, ZROZUMIENIE ? W psychologii są dwie metody badawcze: obserwacja eksperyment technik badań jest o wiele więcej. Osobną grupę metod stanowią testy. Specyficzne testy to testy do badania: osobowości inteligencji - IQ Największą zaletą obserwacji jest naturalność warunków, w przypadku eksperymentu badacz wywołuje zjawisko, które go interesuje a przy obserwacji badacz jest bierny. TEST INTELIGENCJI ? D. WE...

plik doc

prawa człowieka

Bryk - ściąga na temat praw człowieka.
WOS - prawa człowieka Prawa człowieka: przyrodzone (a nawet przed narodzeniem) powszechne (każdy bez wyjątku) niezbywalne (nie można ich się zrzec) nienaruszalne (nie można ich pozbawić) I GENERACJA: życie, wolność, własność II GENERACJA: społeczne, gospodarcze, kulturowe III GENERACJA: kolektywne ? pokój, rozwój, demokracja, czyste środowisko Deklaracja Niepodległości USA ? 1776 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ? 1789 P...

Ostatnie wyszukiwania