plik doc

niepełnosprawność

ogólne inf o niepełnosprawności
Niepełnosprawność - istota i rodzaje   1.      Geneza niepełnosprawności.   Pojawienie się grupy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi powodującymi w konsekwencji niepełny udział w życiu społecznym dało przyczynę do zastanowienia się nad zagadnieniem niepełnosprawności. W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, wypadków czy też nieprawidłowych warunków życia nie mają pełnej sprawności f...

plik doc

Czym się zajmuje psychologia biologiczna?

Krótki referacik na temat psychologii biologicznej, a konkretnej po co ona właściwie jest ;)
Czym zajmuje się psychologia biologiczna? Psychologia biologiczna ma za zadanie dociec jak zmiany zachodzące w organizmie człowieka wpływają na jego funkcjonowanie w życiu codziennym. Ta dziedzina psychologii poszukuje przyczyn zachowania w działaniu genów, mózgu, układzie nerwowym oraz w wydzielaniu hormonów. Psychobiolodzy odkryli, że procesy fizjologiczne, zachodzące w ludzkim ciele silni...

plik rtf

Wprowadzenie do specjalności (reso)

Notatki zawierają 6 na 10 godzin wykładowych. Zrobione są bardzo rzetelnie :)
SOCJALIZACJA Socjalizacja:‭ ‬rozwój i kształtowanbie osobowości człowieka w dużej mierze w dużej mierze wytyczają warunki,‭ ‬wpływy i oddziaływania otoczenia społecznego na człowieka,‭ ‬to one współdecydują o przetrwaniu,‭ ‬zaspokojeniu potrzeb oraz w różnej mierze i zakresie współdecyduję o aktywności ludzi już od pierwszych dni życia‭ (‬nawet od poczęcia-‭ > ‬Korbas-Biela‭)‬. Oddziaływania socjalizacji trwają...

plik docx

Psychologia

Notatki z wykładów

psychologia

19 X 2012r.

mgr. B. Matyska

Samokształcenie dowolny temat psychologiczny (musi być zatwierdzony, max 4 5 osób), termin do końca grudnia.

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowania człowieka. Za...

plik docx

Socjalizacja wg Szackiej

Moje opracowanie tematu \"Socjalizacja\" na podstawie książki B.Szackiej \"Wprowadzenie do socjologii\".

Socjalizacja - (Malewska) -  to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek, istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultur...

plik docx

Socjalizacja wg Szackiej

Moje opracowanie tematu \"Socjalizacja\" z książki B.Szackiej \"Wprowadzenie do socjologii\".

Socjalizacja - (Malewska) -  to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek, istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury. Jest to...

plik docx

Socjologia wychowania


Socjologia wychowania

1.przedmiot socjologii wychowania

-środowisko społeczne życia jednostki

2.Środowisko społeczne-definicja,rodzaje,elementy środowiska wychowawczego wg.F.Znanieckiego

środowisko społeczne to suma warunków wytworzonych przez życie zbiorowe dla kształtowania się życia jednostek,wspólne doświadczenie i ogólna podstawa zbiorowości jedn...

plik doc

Ewolucjonizm

ewolucjonizm
Biologia - nauka przyrodnicza zajmująca się gromadzeniem wiedzy faktograficznej o biosferze – przez opis, interpretacje i wyjaśnienie. Ewolucja – wiedza o zmienności naszego świata wynikająca z faktograficznej widze przyrodniczej. Ewolucja biologiczna- część biologii, łącząca wiedzę faktograficzną dotyczącą biosfery i teorie ewolucji, obejmującą ramy pojęciowo … do opisu zmienności biosfery w czasie oraz prawa i zależności, rządzące tą zmiennością. Ewolucja biologiczna jest...

plik doc

Podstawowe pojęcia z ekologii

Podstawowe pojęcia z ekologii
Ekosystem stanowi funkcjonalną całość w której zachodzi wymiana materii między biocenozą a biotopem. Stanowi największą funkcjonalną jednostkę biosfery. Cały świat może być uznany za jeden wielki ekosystem. Biocenoza ogół organizmów występujących na danym obszarze powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami współwystępujących w określanym miejscu i czasie. Biotop nieożywione elementy tego obszaru np. powietrze woda podłoże tj środowisko zewnętrzne....

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,