plik docx

mikrobiologia i paracytologia

wykłady z mikrobioologii

Schemat budowy komórki bakteryjnej:

Ściana komorkowa, hezosom, rzęski z ciałkami podstawowymi, zbiorniczki komórkowe, rybosomy, nukleotyd, przestrzeń periplazmatyczna, ziarnistości cytoplazmatyczne, cytoplazma, ciałka lipidowe, błona komórkowa, wokóola.

plik doc

badania cytologiczne

specjalizacja
BADANIA CYTOLOGICZNE Komórki i tkanki można badać za pomocą metod cytologicznych i histologicznych. CYTOLOGIA to nauka o strukturze, funkcji, rozwoju i reprodukcji komórek. Metody cytologiczne stosowane są głównie w badaniach przesiewowych, w celu wykrywania komórek ulegających przemianie nowotworowej lub zezłośliwieniu. BIOPSJA WĄTROBY Polega na pobraniu wycinka tkanki wątrobowej w celu oceny histologicznej i cytologicznej WSKAZAN...

plik doc

Biomedyczne Podstawy Rozwoju

1. Co to jest Biologia i czym się zajmuje? Biologia jest to nauka o życiu (z grckiego: bios ? życie, logos ? nauka). Główne kierunki badań biologicznych: ? podział ze względu na przedmiot badań obejmuje: zoologię (naukę o zwierzętach), botanikę (naukę o roślinach), antropologię (biologię istot człowiekowatych i współczesnego człowieka), mykologię (naukę o grzybach), protistologię (naukę o organizmach jednokomórkowych, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), mikrobiologię (naukę o bakteriach);...

plik doc

patomorfologia

Irok
Patomorfologia ogólna i szczegółowa Jan Bręborowicz Zakład Patologii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Historia Pathos - cierpienie; logos nauka Patomorfologia i patofizjologia Rudolf Virhov - anatomia patologiczna; patologia komórkowa Rokitansky, Brodowski, Paszkiewicz, Laskowski Lubarsch, Skubiszewski, Groniowski Metody pracy patomorfologii Sekcja zwłok badanie histopatologiczne badanie cytologiczne - cytologia złuszcz...

plik rtf

Rak szyjki macicy

Choroba - rak szyjki macicy
Rak szyjki macicy wywoływany jest przez pewne typy powszechnie występującego wirusa zwanego HPV lub wirusem brodawczaka ludzkiego. Choroba polega na nieprawidłowym i niekontrolowanym rozroście komórek nabłonka szyjki macicy. Istnieje ponad 100 typów wirusa HPV. Większość z nich to typy niskiego ryzyka, które nie wywołują raka szyjki macicy. Typy wysokiego ryzyka jednakże mogą powodować rozwój nieprawidłowych komórek, prowadzący do powstania raka szyjki macicy....

plik doc

pielęgniarka srodowiskowo rodzinna

profilaktyka nowotworów
Działania profilaktyczne pielęgniarka prowadzi we współpracy z lekarzem poprzez różne formy. Pierwszą z nich, ogromnie ważną w profilaktyce chorób nowotworowych, jest PROFILAKTYKA PIERWOTNA – inaczej zapobieganie. Profilaktyka pierwotna w/g WHO jest to zespół przedsięwzięć, które mają na celu obniżenie częstości zachorowań, poprzez zmniejszenie ryzyka powstania choroby. Utrzymanie i poprawę stanu zdrowia populacji i jednostek umożliwia promocja zdrowia i zachowani...

plik pdf

badania fizykalne

Badania fizykalne
Moduł VII: OCENA STANU ZDROWIA I BADANIE FIZYKALNE Jednostka modułowa 3 – DIAGNOSTYKA – dla specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego Udział pielęgniarki i położnej w procesie diagnozowania jest określony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego...

plik doc

pisemny egz.dojrzałości z biologii

egz z biologii
Pisemny egzamin dojrzałości z biologiiwe wszystkich typach średnich szkół dla dorosłych Termin: 12 maja 2004 r. Godzina: 1530 Przedstaw na wybranych przykładach środowiskowe i genetyczne uwarunkowania schorzeń człowieka oraz sposoby profilaktyki i walki z nimi. Przedstaw główne mechanizmy i dowody na istnienie ewolucji w świetle współczesnych osiągnięć nauk biologicznych. Każdy organizm tworzy zintegrowaną całość. Uzasadnij to stw...

plik doc

Anatomia

wykłady
Wykład I Zajmuje się budową całych organizmów (całym ustrojem żywym) Należy do nauk morfologicznych (gr.morfe): szereg dziedzin cytologia embriologia histologia anatomia Pochodzenie anatomii: Gr. anatemme ? rozwarstwiać, rozdzielać ? nazwę wzięto od metodyki Pierwsze zapisy o anatomii człowieka: 3 tys. Lat mają egipskie zapisy p.n.e. Ojciec anatomii ? Hipokrates z wyspy kos (460-377 p.n.e.) /zebrał wiadomości z różnych źródeł o budowie człowieka/ I/II w p.e. wielk...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,