plik doc

postkolonializm

Z książki Anny Burzyńskiej i Michała, Pawła Markowskiego : Teorie literatury XX wieku.
XVII POSTKOLONIALIZM Jako określenie konkretnej postawy metodologicznej nazwa ?postkolonializm? pojawiła się latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku. Wspólnym celem tekstów założycielskich było poddanie w wątpliwość uniwersalistycznych roszczeń kultury zachodniej i odsłonięcie ich filozoficznych i kulturowych przesłanek. Badania postkolonialne zajmują się analizą wyobrażeń świata konstr...

plik doc

darmowe oprogramowania dla pielęgniarek

programy komputerowe używane w szpitalach
Joanna Leszczyńska Katarzyna Krakowiecka Pielęgniarstwo III rok, 3 grupa 523020602 DARMOWE OPROGRAMOWANIA W PIELĘGNIARSTWIE Komputery stosuje się na coraz większą skalę. Wprowadza się komputery i sieci komputerowe do kolejnych instytucji, przedsiębiorstw lub gałęzi przemysłu. Jedną z największych korzyści z komputeryzowania świata jest to, że mamy więcej możliwości, co za tym idzie również więcej rozwiązań. Utworzono wiele...

plik doc

ściezka edukacyjna

projekt
WZÓR OPISU PROJEKTU Nazwa i adres szkoły, nazwiska autorów Struktura opisu projektu edukacyjnego INFORMACJE WSTĘPNE: etap i rok nauczania, przedmioty nauczania, liczba uczniów klas / uczniów realizujących projekt. TEMAT PROJEKTU: UZASADNIENIE: dlaczego podjęto decyzję o tym właśnie projekcie, jakie są przyczyny sformułowania danego tematu i stosowania danych metod, ew. jakie tematy powinny być zrealizowane przed realizacją opisywanego projektu CELE PROJEKTU...

plik odt

konspekt ZACZAROWANA ZAGRODA

konspekt do omowienia lektury zaczarowana zagroda - oceniony na 5 ;)
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Czas trwania: 90 minut. temat: Poznajemy Antarktydę i jej mieszkańców. Termin realizacji: klasa II semestr II Wymagania programowe:       opiekuńczość wobec zwierząt       ogólna ciekawość świata       przestrzeganie zasad panujących w grupie       czytanie utworów literackich i lektur       wypowiadanie się zdaniami p...

plik doc

Psychofizjologia miłości w "Lalce" Bolesława Prusa

psychofizjologia miłości w \"Lalce\" Prusa; praca za którą otrzymałam 4
PREZENTACJA PSYCHOFIZJOLOGII MIŁOŚCI W ?LALCE? BOLESŁAWA PRUSA: Istnieje na świecie krótkie słowo, które wprowadza w ruch niebo i ziemię..Miłość-jeden z wymiarów naszego człowieczeństwa. Można mówić o niej nieskończenie, bowiem niejedno ma imię. Zaobserwować można to na przykładzie literatury, która jest skarbnicą różnych aspektów miłości. Sposoby mówienia o tym uczuciu są różne, w zależności od epoki, obowiązujący...

plik doc

Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty.

Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty.
Schemat imę i nazwisko autora recenzji dane bibliograficzne: imię, nazw., tytuł i podtyt., miejsce i wydawca i rok wyd., ilość stron i rozdziałów + tytuły rozd., nr wydania jeśli nie pierwsze, autor przedmowy-wstepu-posłowia, autor przekładu jeśli książka nie jest polskojęzyczna prezent. Autora?: pozycja w świecie nauki, dorobek, jakie miejsce w jego dorobku zajmuje ta książka, gdzie pracował-pracuje, jakie inne książki napisał przedstawienie gł...

plik doc

edukacja zdrowotna

edukacja
KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Nazwa uczelni: Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy Kierunek: Technik farmaceutyczny Forma studiów: rok I, semestr I Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna Forma zajęć: wykład Miejsce zajęć: sala wykładowa Data: 25.09.2012 Czas trwania zajęć:45 min. Prowadzący: mgr Małgorzata Zawadzińska Temat zajęć: Edukacja zdrowotna – cele i zadania Cel ogólny: Po zrealizowaniu tematu student potrafi określić cele i przewidyw...

plik odt

Konspekt - Pedagogika

Konspekt pedagogika

Temat: „Grypa – zapobieganie szerzeniu się zakażeń grypy”
Cele:
-Zapoznanie uczniów i rodziców z jednostką chorobową grypy
-Zapoznanie uczniów i rodziców z objawami grypy
-Zapoznanie uczniów i rodziców z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego
-Przekazanie uczniom i rodzicom materiałów informacyjnych
dotyczących zapobiegania zaka...

plik doc

plan metodyczny zajec, aborcja

plan metodyczny zajec do konspektu o aborcji
OGNIWO TOK LEKCJI UWAGI 1. Stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego - przywitanie studentów - sprawdzenie listy obecności - wyczytuję listę obecności rozpoczynając od imion 2. Uświadomienie celów i zadań lekcji - podanie tematu lekcji - prezentacja celów kształcenia - przedstawienie planu, według którego będą realizowanie treści kształcenia - zapisuje temat lekcji na tablicy - studenci notują- tempo dostosowane do osób notujących...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,