plik docx

referat socjologia

Na czym polega rola ojcostwa

Na czym polega nowy model ojcostwa?

Ojciec jest to osobą która według stereotypów uważana jest za najważniejszego żywiciela rodziny. Dawniej dominował model „ojca nieobecnego” co polegało na tym że ojcowie pracowali na utrzymanie rodziny a matki zajmowały się dziećmi i domem. Czasy wojny wygenerowały taki układ w rodzinie przez co później w rodzinach klas średnich wygenerowano zjawisko nazywane mamizmem które pol...

plik odt

socjologia

2. Ideologie edukacyjne( pojęcie ideologii edukacyjnej, klasyczny podział ideologii( Reynor, Cosin) typy nauczycieli Bennet i Jordan)
2. Ideologie edukacyjne( pojęcie ideologii edukacyjnej, klasyczny podział ideologii( Reynor, Cosin) typy nauczycieli Bennet i Jordan) Ideologie edukacyjne: Zbiór idei i przekonań wyznawanych przez ludzi na temat formalnych ram edukacji, zwłaszcza szkolnictwa i często przez rozszerzenie tego terminu lub przez implikację – także na temat nieformalnych aspektó...

plik doc

Średniowieczna poezja polska świecka

notatki ze wstępu i z treści
Średniowieczna poezja polska świecka Wstęp - to początek ewolucji literatury narodowej - Rej niesłusznie uważany jest za pierwszego wierszopisarza, który pisał po polsku; - Polska ?poezja? średniowieczna nie jest poezją w istotnym tego słowa znaczeniu. Jest to głównie proza rymowana, czasem ?wiersz?, brak jej artyzmu, wyszukanego języka i wybitnej formy; - główny temat: obserwacja życia i obyczaju, niewyszukane wyznania uczucia (miłość, nienawiść), sprawy...

plik doc

Fascynacja, czy poczucie obcości. 2

wypracowanie
Fascynacje czy poczucie obcości? Człowiek wspólczesny wobec dzieł literatury staropolskiej. Okres staropolski obejmuje trzy wielkie epoki historyczno - literackie: średniowiecze, renesans, barok. W każdej z nich ukształtował się odrębny pogląd na temat Boga, człowieka, życia i śmierci. W średniowiecznej literaturze dominowały trzy wzorce osobowe: ascety, dobrego władcy i szlachetnego rycerza. Nowa epoka - renesans przyniosła z sobą ?kult człowieka?, problem Najwyższego Dobr...

plik doc

Farmakognozja rośliny łacina

plik zawiera nazwy łacinskie roslin i wymowe :)
Jałowiec pospolity ? Juniperus communi (Juniperus kommuni) Brzoza zwyczajna ? Betula pubescens (Betula pubescens) Brzoza omszona ? Betula Verrucosa (Betula Verrukoza) Pokrzywa zwyczajna ? Urtica dioica (Urtika dioika) Róża dzika ? Rosa canina (Roza kanina) Głóg jednoszyjkowy ? Crathaegus monogyra (Krategus monogyra) Głóg dwuszyjkowy ? Crathaegus...

plik doc

Średniowieczna poezja polska świecka

notatki ze wstępu i z treści
Średniowieczna poezja polska świecka Wstęp - to początek ewolucji literatury narodowej - Rej niesłusznie uważany jest za pierwszego wierszopisarza, który pisał po polsku; - Polska ?poezja? średniowieczna nie jest poezją w istotnym tego słowa znaczeniu. Jest to głównie proza rymowana, czasem ?wiersz?, brak jej artyzmu, wyszukanego języka i wybitnej formy; - główny temat: obserwacja życia i obyczaju, niewyszukane wyznania uczucia (miłość, nienawiść), sprawy...

plik doc

August Strindberg - dramat "Ojciec" 1887

A. Strindberg- streszczenie dramatu
Akt I Scena I Rozmowa między pastorem a Rotmistrzem na temat Nojda i jego hulaszczego trybu życia(Nojg jest kawalerzystą). Scena II Rozmowa między Nojdem, Rotmistrzem i Pastorem. Ci ostatni wypytują Nojda o ciąże Emmy i czy to on będzie ojcem dziecka. Chłopak się nie wypiera ale winą chce też obarczyć Ludwika, który też do niej zachodził. Scena III Pastor nadal z Rotmistrzem rozmawiają o Emmie i stwierdzają, że?wina leży po stronie dziewczyny. Późn...

plik odt

Osobowość

Notatki o osobowości i różnych teoriach jej ujęcia w wielkim skrócie, definicja osobowosci, teoria cech, trójczynnikowa teoria osobowości, wielka piątka, poznawczo-informacyjna teoria osobowosci, konstruktywny alternatywizm wg Geogra Kelly\'ego.
OSOBOWOŚĆ – kompleks właściwości czlowieka, które zapewniaja organizacje i stalosc jego zachowania. Nadają przynajmniej niektórym elementom tego zachowania, piętno indywidualne. Zasadnicze miejsce zajmuja tu takie czynniki jak: temperament, zdolnosc...

plik docx

grzesiuk

terpia

anoreksja -->Trójkąty statyczne triangulacja stała; kiedy bulimia -->Trójkąty statyczne triangulacja zmienna

b. dużo z dynamicznej mechanizmy prymitywne, dojrzałe

Leczenie nerwicy metodą PRIMAL Janowa polega na: a) aktywizowaniu i integrowaniu przez muzykę różnych obszarów "ja" b) stymulacji organu c) "wykrzyczeniu" bólu związanego z frustracją pierwotnych potrzeb d) "poszerzaniu rzeczywistości (przez rozegranie w działaniu ukrytych dotąd...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,