plik doc

technika cieplna projekt wymiennika

projekt
Technika cieplna w inżynierii bezpieczeństwa PROJEKT Wymiennik ciepła do podgrzewania wody. Wykonała: Justyna Grębowiec gr. 12B1 1. Zaprojektować wymiennik ciepła do podgrzewania wody od temperatury 30 [0C] do 80[0C]. Natężenie przepływu wody: 45 [kg/s], ciśnienie wody: 0,6 [MPa], czynnikiem grzewczym jest para nasycona o ciśnieniu 0,7 [MPa]. Dane do projektu: - natężenie przepływu wody: 45 [kg/s] - ciśnienie wody podgrzewane...

plik doc

chłody egz


1.) Funkcje urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na statku Urządzenia wentylacyjne utrzymują w pomieszczeniach wentylowanych odpowiedni stan powietrza (temp, prędkość i czystość), zależnego od stanu powietrza zewnętrznego oraz oddziaływania zakłóceń wewnętrznych, Zadaniem urządzeń klimatyzacyjnych jest utrzymanie w pomieszczeniu klimatyzowanym wymaganej temp i wilgotności niezależnie od stanu powietrza zewnętrznego i oddziaływania zakłóceń zewnętrznych. Urządzenia te...

plik doc

Labolatorium Ciepło spalania paliw stałych

Labolatorium Ciepło Spalania paliw stałych
Sprawozdanie: Technika Cieplna Temat: Pracownia paliw stałych. Badanie paliw. Ciepło spalania. Spis treści: Oznaczenia węgla i wodoru, Wyniki, Obliczenia, Wykres, Wnioski Oznaczanie węgla i wodoru: Oznaczanie: Qs - ciepła spalania paliw stałych. Qi - wartości opałowej paliw stałych. Wyniki pomiarów: Pojemność cieplna kalorymetru: K =...

plik doc

Ciepło topnienia lodu


Ciepło topnienia lodu     Definicja: Ciepło - jest wielkością charakteryzującą przepływ energii ( analogiczną do pracy) wywołany różnicą temperatur.   1.      Wzrost temperatury od tp ( początkowej) do tk (końcowej) wymaga dostarczenia układowi ciał jednorodnych ciepła (Q) proporcjonalnego do masy i różnicy tych temperatur (tp i tk ): Współczynnik proporcjonalności c, zależy od rodzaju substancji i od warunków wymiany ciepła ( stałego ciśnienia, p = const, czy stałe...

plik docx

Znaczenie ciepła i zimna w opiece pielęgniarskiej

Znaczenie ciepła i zimna w opiece pielęgniarskiej na podstawie książek Kazimiery Zahradniczek.

Termoterapia  to ogólne określenie terapii ciepłem lub zimnem, w zależności od zastosowanego czynnika fizykalnego. W ujęciu fizycznym, polega ona na dostarczaniu, względnie odbieraniu energii cieplnej organizmowi. Pomimo różnic w fizjologicznym działaniu, efekty terapeutyczne stosowania ciepła i zimna są podobne. Prowadzą do zmniejszenia nasileni...

plik doc

Pytania na Egzamin z Termodynamiki

Pytania na Egzamin z Termodynamiki
PYTANIA Z PODSTAW TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ NA EGZAMIN ! 'N'       Co to jest stan termodynamiczny?       W jaki sposób określa się w termodynamice ilość substancji?       Co to jest umowny metr sześcienny?       Jakie są związki między ilościami substancji wyrażonymi w różnych jednostkach?       Co to jest Zerowa Zasada Termodynamiki?       Co to jest te...

plik pdf

Termodynamika - przykładowe zadania

Kilka zadań z I zasady termodynamiki
ZADANIA Z TERMODYNAMIKI Zad. 1 Woda przepływa w ilości 0,25kg/s przez wymiennik ciepła, zmienia swoja entalpie z 36000kJ/h na wlocie do 75kJ/kg na wylocie kosztem spalin które zmieniają swoja entalpie z 45kW na wlocie do 35 kW na wylocie .Masowe natęŜenie przepływu spalin 90kg/h. Oblicz straty ciepła do otoczenia ODP -1.25 Dane: kg & m1 = 0,25 ⊕ s kg kg & m 2 = 90 = 0,025 ⊕ h s kJ kJ H 1| = 36000 = 10 ⊕ h s kJ h1|| = 75 Θ kg | H 2 = 45 kW ⊕ || H 2 = 35...

plik doc

Koncepcja rozwoju wg Eriksona


Koncepcja rozwoju ego wg Eriksona       Koncentruje się wokół epigenezy (określone fazy rozwoju pojawiają się w określonym czasie). Etapy rozwoju dotyczą struktury osobowości ego – człowiek rozwija się w oparciu o zaprogramowany program oraz środowisko zewnętrzne. Przejście do kolejnego etapu umożliwia pozytywne rozwiązanie konfliktów.       Ogólne założenia koncepcji: - człowiek rozwija się zgodnie z zasadą epigenezy według gotowego planu - motorem roz...

plik docx

ból zęba

co to jest, objawy, przyczyny, leczenie

Ból zębów - to ból szczęki i twarzy. Jego przyczyną jest zwykle jakiś problem

z zębem. Ból zębów może być spowodowany przez podrażnienie nerwu korzenia,

plik docx

ból zęba

objawy, przyczyny, leczenie

Ból zębów - to ból szczęki i twarzy. Jego przyczyną jest zwykle jakiś problem

z zębem. Ból zębów może być spowodowany przez podrażnienie nerwu korzenia,

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,