plik doc

metody spawania elektrycznego

Metody spawania elektrycznego
METODY SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO Spawanie jest to proces technologiczny wykonywania połączeń nierozłącznych w różnorodnych materiałach Spawanie znajduje powszechne zastosowanie we współczesnym przemyśle maszynowym i budownictwie przy łączeniu metali i ich stopów ze sobą i z materiałami niemetalowymi ceramiki, grafitem, szkłem, tworzyw polimerowych. Spawanie jest wysoko wydajnym i ekonomicznie opłacalnym procesem łączenia części. Spa...

plik docx

metalurgia odlewnictwo

ściąga z metalurgii odlewnictwa skurcz odlewniczy itp

Etapy procesu metalurgicznego: wstępna przeróbka rudy, po której otrzymujemy koncentrat; wstępny proces metalurgiczny, otrzymujemy metal surowy; proces rafinacji, czyli usuwanie zanieczyszczeń; odlewanie metalu jako wlewki, gąski lub wytwarzanie z niego stopów.

plik doc

endoproteza stawu biodrowego i kolanowego

praca endoproteza stawu biodrowego i kolanowego
Endoproteza stawu biodrowego i kolanowego Na czym polega całkowita wymiana stawu? Całkowita wymiana stawu, czyli wszczepienie kompletnej endoprotezy stawu jest zabiegiem operacyjnym polegającym na usunięciu pewnych fragmentów zmienionego zwyrodnieniowo lub uszkodzonego stawu np. kolanowego lub biodrowego i zastąpieniem ich wykonaną z metalu lub tworzywa sztucznego endoprotezą. Endoproteza, czyli proteza umieszczana wewnątrz organizmu, zo...

plik doc

finanse

finanse sciaga
Wykład I Istota pieniądza i gospodarki pieniężnej I. Typowe postaci i rodzaje pieniądza: 1) Pierwotną (w stosunku do towarowo-pieniężnej) formę gospodarstwa społecznego była gospodarka oparta na bezpośredniej wymianie i na dokonywanym w naturze podziale. Zasadniczą rolę odgrywała w niej produkcja na potrzeby własne co powodowało, że oszczędzanie przybierało również postać oszczędzania naturalnego. Gospodarka naturalna- operuje dobrami i usługami, które posiadają wartoś...

plik doc

spawalnictwo metoda TIG

na egzamin na spawacza metoda TIG
4.omow zasadę spawania 141 i budowę palnika do spawania W procesie spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej, połączenie spawane uzyskuje się przez stopienie metalu spawanych przedmiotów i materiału dodatkowego ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy nietopliwą elektrodą i spawanym przedmiotem w osłonie gazu obojętnego lub redukcyjnego. Jest to "najczystszy" z wszystkich procesów spawania łukowego, porównywany z metalurgicznego pun...

plik docx

berylowce

Charakterystyka, występowanie, właściwości chemiczne, związki kompleksowe, związki dwuskładnikowe- Berylowców

BERYLOWCE

Zwane metalami ziem alkalicznych, stanowią grupę IIA ukł. okresowego, obejmuje następujące pierwiastki :Be, Mg, Ca, Sr, Ba i Ra. W stanie podstawowym wykazują one konfigurację  elektronów walencyjnych ns2.  Z małymi rozmiarami atomu oraz ze stosunkowo dużą elektroujemnością berylu wiąże się jego tendencja do tworzenia wiązań o charakterze kowalencyjny...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,