plik doc

EKSPRESJONIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE

EKSPRESJONIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECIE I W POLSCE. (XX-lecie międzywojenne).
2. EKSPRESJONIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECIE I W POLSCE. Ekspresjonizm (łac. expressio ? wyraz, wyrażenie) ? awangardowy prąd literacki, który pojawił się około 1910 roku w Niemczech i trwał do końca lat 20 XX wieku. Miał liczne odpowiedniki w literaturach narodowych Europy, ale nigdzie nie uzyskał takiego stopnia zaawansowania jak na niemieck...

plik pdf

medycyna sądowa skrypt

Medycyna sądowa, pojęcia ogólne i szczegółowe opisanie przypadków powołania się na tę naukę
I – KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Śmierć: definicje, rodzaje, przyczyny 1. Definicje: - tradycyjna: trwałe tj. nieodwracalne ustanie czynności życiowych człowieka - nowoczesna: śmiercią człowieka jest śmierć mózgowia – pnia mózgu * anestezjologia: - DEFINICJA KLASYCZNA: Nieodwracalne ustanie krążenia krwi oznacza śmierć człowieka jako całości. Niekoniecznie oznacza ono natychmiastową śmierć wszystkich...

plik doc

Cukrzyca, a ciąża

Cukrzyca, a ciąża - praca samokształceniowa
red0;‭ Ciąża a cukrzyca Wrocław,‭ ‬08.‭ ‬01.‭ ‬2007.r. Spis treści: 1.‎ ‏Cukrzyca‭ ‬-‭ ‬definicja,‭ ‬rodzaje,‭ ‬powikłania,‭ ‬grypy ryzyka. 2.‎ ‏Cukrzyca przedciążowa. 3.‎ ‏Cukrzyca ciążowa‭ ‬-‭ ‬wykrywanie,‭ ‬leczenie,‭ ‬nadzór nad płodem. 4.‎ ‏Poród ciężarnej z cukrzycą. 5.‎ ‏Przygotowanie ciężarnej z cukrzycą do zabiegu chirurgicznego. 6.‎ ‏Noworodek matki chorej n...

plik doc

Ciąża przeterminowana

Word
Ciąża przeterminowana (graviditas prolongata): oznacza ciążę trwającą ponad 42 tyg. (294 dni), licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki, przy założeniu, że cykl miesiączkowy kobiety wynosi 28 dni ze względu na zmienność czasu trwania cyklu miesiączkowego u zdrowych kobiet można przyjąć, że istnieją dwie kategorie ciąży, która trwa pełne 42 tyg.: ciąża rzeczywiście trwająca 42 tyg. ciąża trwająca 42 tyg., ale mniej zaawansowana biologicznie z powodu zmiennego cyklu miesiączkow...

plik doc

Niepłodność, zapłodnienie, ciąża

niepłodność, zapłodnienie, ciąża
Temat : Niepłodność, zapłodnienie, ciąża. 1. Niepłodność - brak posiadania potomstwa. Problem ten dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiety. A) Niepłodność kobiet najczęściej spowodowana jest : ~ nieprawidłową pracą układu hormonalnego ~ nieprawidłowościami w procesie oogenezy oraz zaburzeniami w procesie owulacyjnym ~ niedrożnością jajowodów ~ nieprawidłowym kształtem macicy oraz skrzywieniem szyjki macicy ~ nieprawidłowościami w budowie błony śluzowej...

plik doc

Proces pielęgnowania- ginekologia

proces pielęgnowania kobiety z ciążą + opis ciąży przenoszonej
Ciąża przenoszona, ciąża przeterminowana Ciąża po terminie to przekroczenie terminu porodu, który został ustalony na podstawie wywiadu lub badania USG wykonywanego przed 20stym tygodniem ciąży. Przenoszenie oznacza przekroczenie terminu porodu o ponad 7-10 dni. Jak dotąd przeważa pogląd, że ciąża powinna zakończyć się przed upływem 42 tygodnia, licząc od pierwszego dnia ostatniego krwawienia miesiączkowego, przy założeniu ż...

plik doc

ciaża pozamaciczna

ciaża pozamaciczna
Ciąża pozamaciczna. Objawy, rozpoznawanie, postępowanie. Ciąża pozamaciczna (graviditas ectopica) inaczej nazywana ciążą ektopową jest każda ciąża, która rozwija się poza jamą macicy. Najczęstszą postacią jest ciąża rozwijająca się w jajowodzie (około 99%), rzadziej miejscem zagnieżdżania może być jajnik oraz inne narządy jamy brzusznej lub obszar szyjki macicy. Ciąża ektopowa występuje najczęściej u kobiet między 26 a 30 rokiem życia. Przyjmuje się, że na każde 1...

plik doc

Problemy młodocianych ciężarnych

Problem ciąży u młodocianych Termin: „ciąża u młodocianych” dotyczy nastoletnich dziewcząt, które zaszły w ciąże i urodziły w okresie do 18 roku życia. Według polskiego prawa dziewczęta które nie ukończyły 16 roku życia, nie mogą podejmowac same decyzji. Decyzje dotyczące leczenia i zabiegów medycznych wymagają zgody przedstawiciela ustawowego. Z momentem ukończenia 16 roku życia przez nastoletnia ciężarną wymagana jest także jego zgoda. Jeżeli małoletnia, który ukończył 16 lat nie zgadza si...

plik docx

proces pielęgnacyjny położnictwo

Położnica lat 23 ciąża I poród I .Położenie płodu podłużne główkowe .Urodziła siłami natury w dniu 13.03.2012 o godzinie 17.30 córkę zdrową donoszoną wagi 3330g dł.54 cm w stanie ogólnym 9 punktów wg Apgar. Wypisana została do domu w dniu 15.03.2012. DATA wizyty Doba połogu Rozpoznanie Plan opieki Realizacja Ocena 16.03.2012 III Doba Nieumiejętność przystawienia noworodka do piersi Nieznaczne zaczerwienienie pośladków u noworodka Nauka te...

plik odt

ciąża przeterminowana


Ciąża przeterminowana, ciąża po terminie, ciąża przenoszona       Czas trwania ciąży:       to 281- 282 dni, licząc od daty pierwszego krwawienia ostatniej miesiączki,       licząc od daty zapłodnienia lub owulacji wynosi 269 i 267 dni Ciąża przeterminowana a przenoszona [edytuj] Ciąża przenoszona w przeciwieństwie do ciąży przeterminowanej, występuje w momencie, w którym dochodzi do przedwczesnej niewydolności maciczno-łożyskowej. W m...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,