plik doc

specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie

Pielęgniarstwo neurologiczne
Praca zaliczeniowa z pielęgniarstwa neurologicznego pod kierunkiem Temat: Specyfika procesu pielęgnowania wobec chorych neurologicznie. Specyfika pracy na oddziale neurologicznym wiąże się z wykonywaniem działań pielęgnacyjnych, profilaktycznych nad chorymi, u których doszło do uszkodzenia układu nerwowego i wiążącym się z tym zaburzeń: - świadomości ? ilościowych, jakościowych, - przytomności, - za...

plik doc

Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory

Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory ze schizofrenią.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski       Marta Grabarczyk, Wydział Nauk Medycznych       SL I˚, rok III, grupa II Kierunek Pielęgniarstwo, Praca na samokształcenie z pielęgniarstwa psychiatrycznego, Prowadzący zajęcia mgr piel. G. Lipińska-Deptuła Standardy opieki nad chorymi psychiatrycznie: chory z depresją, chory ze schizofrenią.       Czym jest Standa...

plik doc

model terapii osób chorych na schizofrenie

Na jakich przesłankach opiera się model terapii osób chorych na schizofrenię:
Marta Grabarczyk, Grupa II 2. Na jakich przesłankach opiera się model terapii osób chorych na schizofrenię:       cel terapii: Celem terapii jest pomaganie rodzinie w lepszym radzeniu sobie z chorym członkiem, cierpiącym na określoną chorobę. Rodzinę należy traktować jako sprzymierzeńca w leczeniu pacjenta chorego na schizofrenię.       rola terapeuty w udzielaniu pomocy w rodz...

plik doc

Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu.

Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu, wsparcie dla chorego, organizacja opieki.
Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu, wsparcie dla chorego, organizacja opieki. Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej spośród pielęgniarek ubezpieczenia zdrowotnego, które zawarły kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji o wyborze lekarza, pielęgniarki i położnej. Wyboru pielęgniarki m...

plik doc

komunikowanie sie z chorym umierajacym

Jak komunikowac sie z osoba umierajaca
PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA Z OPIEKI PALIATYWNEJ TEMAT PRACY: Komunikowanie się z chorym umierającym. Przewlekła choroba charakteryzuje się występowaniem kolejno po sobie następujących okresów, które zawsze wskazują na jej postępujący charakter. Ostatnim okresem choroby jest okres terminalnym w którym u chorego pojawiają się dolegliwości nieodwracalne pogarszające jego stan zdrowia i znacznie ograniczające jego spr...

Ostatnie wyszukiwania