plik docx

choroby zakaźne wieku szkolnego

Przykłady chorób zakaźnych występujących w wieku szkolnym

Choroby zakaźne w wieku szkolnym występują na porządku dziennym, dlatego warto przed opisaniem kilku z nich wprowadzić czytelnika w parę ogólników, które umożliwią łatwe i przyjemne zapoznanie się z tematem.

Większość zakaź...

plik doc

Oświata w Polsce


System oświaty w Polsce obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne i inne. W myśl zapisów Konstytucji RP każdy ma prawo do nauki. Nauka jest obowiązkowa od 6 do 18 roku życia, ale status instytucji obowiązkowych mają jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Struktura oświaty. Działalność i organizacja systemu określone są w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. W roku 1999 wpro...

plik rtf

Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1

Wykłady pierwszego semestru pedagogiki
Biomedyczne podstawy rozwoju       dr Arkadiusz Kaźmierczak       Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej teorii i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy rozwoju osobniczego (fizycznego, psychicznego i społecznego) człowieka ze wszystkimi jego uwarunkowaniami.       Liczba godzin: 15       Formy zajęć: wykłady       Środki dydaktyczne: rzutn...

plik doc

Psychologia (wykłady)

Psychologia ogólna, wybrane zagadnienia
Rodzaje działalności (charakterystyczne dla 3 etapów ontogenezy): * zabawa- działalność typowa dla wieku dziecięcego. Używa się jej dla: przyjemności, zaspokojenia potrzeb ruchu i działania, sprzyja rozwojowi psychicznemu i fizycznemu, kształtuje i wychowuje. * nauka (uczenie się)- dotyczy ona wieku szkolnego. Dzieci i młodzież przygotowują się do pełnego udziału w życiu społeczeństwa dorosłych. Nauczanie, zdobywanie wiedzy i sprawności odbywa się p...

plik doc

podstawowe zmiany w zakresie rozwoju spostrzegania u dzieci

praca na temat zmian w zakresie rozwoju spostrzegania u dzieci przedszkolnych i młodszym wieku szkolnym
Spostrzeganie jak i inne cechy ludzkie kształtuje się z wiekiem. Ludzie rodzą się z umiejętnością spostrzegania poszczególnych rzeczy, osób, kształtów, jednakże na początku jest to proces nieświadomy. Podczas zabaw dziecko rozwija ową zdolność poprzez styczność z większą ilością nowych przedmiotów. Aczkolwiek maluchy spostrzegając jakąś rzecz lub też osobę, nie dostrzegają jej cech szczeg...

plik doc

historia wychowania W. Wojdyło

historia wychowania, Witold Wojdyło, mgr, SWPW
Historia wych. Wiek XX Józef Miąso; His. Jako dyscyplina nauk. Przedmiot może być rozpatrywany w kontekście zdobywania stopni naukowych His. Wych. Ma charakter interdyscyplinarny w treściach programowych tego przedmiotu mogą się powielać treści innych dyscyplin naukowych (dyscypliny wspierające: his., ped., psych.,fil., soc., eko.,Polito) przyczyna?przebieg?skutek zmierzanie w kierunku postawienia prawidłowej diagnozy wych.-ped.: idiograf...

plik docx

Świetlica szkolna

Opracowanie

ŚWITLICE SZKOLNE

Świetlica szkolna jest integralną i niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego, która w racjonalny sposób organizuje dzieciom ich czas wolny przed i po lekcjach.

Trochę historii

...

plik doc

historia wychowania

referat wychowanie w epoce realizmu
Pedagogika epoki realizmu wieku XVII. Wiek XVII w Europie był przełomowym okresem zarówno w polityce ,gospodarce jak i nauce. Po rewolucjach i po zakończeniu wojny trzydziestoletniej utrwala się podział wyznaniowy w Europie. Na znaczeniu traci papiestwo i wraz z tym kończy się wiek teologiczny w pedagogice. Nauczanie teoretyczne przechodzi w nauczanie praktyczne. Następuje rozwój nauk przyrodniczych. Powstają nowe instytucje tzw.akademie naukowe pod pat...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,