plik pdf

choroby układu moczowego

choroby układu moczowego
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO II ROK PIELEGNIARSTWA- licencjat Malwina Pajor Joanna Nowak Marta Obrzud Malwina Pajor, Joanna Nowak, Marta Obrzud 2007 r. 1 PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 1. Choroby. Ostra niewydolność nerek Jest to stan chorobowy polegający na nagłym pogorszeniu się czynności nerek. UniemoŜliwia on usunięcie z organizmu produktów przemiany materii oraz w większości przypadków zmniejsza się ilość wydalanego moczu. Ostra nie...

plik doc

choroby cywilizacyjne

Choroby cywilizacyjne
Choroby cywilizacyjne są definiowane jako globalnie występujące, powszechne choroby, do których wystąpienia lub rozprzestrzenienia przyczynił się postęp współczesnej cywilizacji. Z tego też powodu zamiennie używa się nazwy „choroby XXI wieku”. Definicja ta odnosi się jednak do określonego czasu i miejsca. Choroba raz zakwalifikowana jako cywilizacyjna pozostaje nią jedynie do czasu, kiedy ludzkość nie upora się z owym problemem, a zachorowalność i śmiertelność z jej po...

plik doc

choroby cywilizacyjne

praca kontrolna choroby cywilizacyjne
Zagłębiając się w tematykę pracy, należy najpierw poznać znaczenie pojęcia choroby cywilizacyjnej. Zatem, chorobami cywilizacyjnymi są schorzenia wiążące się z negatywnymi czynnikami otaczającymi ludność w zamieszkiwanych przez nich środowiskach. Rzec można, że są one wytworem czasów oraz warunków w jakim społeczeństwo obecnie żyje. Inne miano tych schorzeń to choroby XXI wieku. Choroby te występują globalnie. Czynniki pozwalające na ich rozwój to:...

plik docx

choroby genetyczne

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE CHOROBY GENETYCZNE Choroby genetyczne to grupa chorób wywołana mutacjami w obrębie genu lub genów, mających znaczenie dla prawidłowej budowy i czynności organizmu.

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE CHOROBY GENETYCZNE

Genetyka- to nauka o zmienności i dziedziczności cech u istot żywych. Powstała na początku XXw. kiedy odkryto na nowo zapomniane prawa Mendla, a następnie ugruntowano chromosomową teorię dziedziczności, co dało podwaliny genetyki klasycznej....

plik doc

Choroby zakazne

Najbardziej popularne choroby zakazne u dzieci
CHOROBY ZAKAŹNE WIEKU DZIECIĘCEGO Większość zakaźnych chorób u dzieci przebiega obecnie łagodniej niż dawniej (szczepienia). Należy zdawać sobie sprawę, że każda wirusowa choroba może stwarzać zagrożenie powikłaniami, dlatego mimo dobrego stanu dziecka, powinno ono przebywać w domu i okres rekonwalescencji powinien trwać odpowiednio długo. Dziecko nie powinno przebywać w towarzystwie innych dzieci, ponieważ je zakaża. Większość zakaźnych choró...

plik doc

choroby chirurgiczne klatki piersiowej

Notatki robione na podstawie książki Fibaka.
Choroby chirurgiczne klatki piersiowej ( ropnie, nowotwory płuc i śródpiersia, odma , urazy.) Bronchofiberoskopia ? uwidocznienie zmiany w oskrzelu lub uzyskać wydzielinę albo tkankę do badania (cel diagnostyczny). Wskazaniem do bronchofiberskopii terapeutycznej jest potrzeba aspiracji nadmiernej wydzieliny zatykającej oskrzela albo uwięźnięcie ciała obcego w drzewie oskrzelowym. Jeśli przewidziana jest operacja wycięcia tkanki płucnej...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,