plik doc

Styl życia, Zachowania pro i anty zdrowotne

Zrobiłam to na zajęcia ze zdrowia publicznego. Ocena 4+. Może się komuś przyda
Styl życia – zachowania pro- i anty- zdrowotne. Sylwia Kusy Pielęgniarstwo Gr.17       Czy ktoś kiedyś zastanawiał się nad definicją zdrowia? W ujęciu słownikowym jest to „stan prawidłowo funkcjonującego, niedotkniętego chorobą, żywego organizmu”. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowała zdrowie jako „stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia,...

plik doc

wiedza o kulturze

Różne zagadnienia na egzamin z wiedzy o kulturze.
1) Antropologia ? nauka o człowieku, badająca zróżnicowanie jego cech fizycznych w zależności od rasy i okresu rozwoju. A. kulturowa ? bada wszelkie rodzaje kultury i ich sprzężenie zwrotne z człowiekiem. A. społeczna ? to kultura decyduje o regułach społecznych, nie genetyka, jak np. u owadów. Do połowy XIX w. wartościujące podejście do kultury: kultura europejska najlepsza, a kultury innych krajów Ocenianie przez jej pryzmat....

plik doc

Czeslaw Milosz i Zbigniew Herbert, wielcy wspolczesni morali

wypracowanie
Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - wielcy współcześni moraliści. Literatura współczesna często bywa nazywana "literaturą katastroficzną", znaczy to, że przedstawia ona zagrożenia, jakie niesie z sobą cywilizacja i neguje wartość sztuki. Sądy te są uzasadnione, ale nie mogą się one odnosić do całej literatury. Nie wszyscy twórcy współcześni są "katastrofistami", nie wszyscy piszą o upadku wartości moralnych i niebezpieczeństwach rozwoju techniki cywilizacyjnej. W poezji...

plik docx

wstep do literaturoznawstwa

wstep do literaturoznawstwa

LITERATUROZNAWSTWO-dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów lit. oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie tej dyscypliny formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich. Można je dzielić na 3 zasadnicze działy: historię literatury, teorię oraz krytykę literacką.

plik doc

Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura"

Wypunktowane informacje z artykułu Tatarkiewicza pt. \"cywilizacja i kultura\"
Władysław Tatarkiewicz Cywilizacja i kultura 1)Pochodzenie pojęć: a.)cywilizacja (od łac. Civis=obywatel) b.)kultura (od cultura=uprawa rolna) Pierwsze metaforyczne zastosowanie: Cyceron ? cultura animi (uprawa umysłu) 2) Rozumienie pojęcia cywilizacji: a.) Tylor ? złożona całość obejmująca wiedzę, wiarę, moralność, sztukę, obyczaje... b.) Burckhardt ? ogólny stan duchowy danego czasu i narodu c.) Tatar...

plik doc

systemy polityczne

systemy
System bizantyjski- brak rozdziału kościoła od państwa - państwa prawosławne, protestanckie (Niemcy, Rosja, państwa skandynawskie) Rosja- niszczy podstawy społeczne systemu, Piłsudzki: ?Niemcy to zagrożenie dla polskiej wolności, Rosja to zagrożenie dla polskiej duszy?, Rosja- patriarchat, car- ?ojczulek? System, cywilizacja łacińska- państwa katolickie w Europie SYSTEM POLITYCZNY TURCJI - oddziałuje na pas Azji środkowej (Uzbekistan, Azerbejdżan) - pierwsze p...

plik doc

David Landes - "Wyjątkowość Europy" i "Wynalezienie wynalazku"

Krótki opis dwóch rodziałów książki Davida Landesa
Dwa następne rozdziały (3. Wyjątkowość Europy: odmienna droga, s. 49-66; 4. Wynalezienie wynalazku, s. 67-82) traktują o osobliwościach kultury Zachodniej Europy, czyniącymi ją zdecydowanie czymś innym od pozostałych cywilizacji. Niezwykle pozytywnie ocenia Landes europejskie średniowiecze (wbrew stereotypowym opiniom). Kultura średniowiecznej Europy stanowić miała swoisty amalgamat klasycznego dziedzictwa grecko-rzymskiego, germańskich zw...

plik doc

Korupcja - esej

Nagrodzony w konkursie esej o korupcji w Polsce.
Przejrzystość życia publicznego w Polsce I Czym jest przejrzystość w życiu publicznym? Określenie to można interpretować na wiele sposobów. Moim zdaniem jest to stan, w którym wszyscy obywatele rozumieją zasady funkcjonowania różnego typu instytucji społecznych i są w stanie kontrolować poprawność ich działania. Do czynników wpływających negatywnie na przejrzystość życia publicznego należą głównie: niewiedza obywateli na temat prawidło...

plik odt

WspólczesnepProblemy globalizacjiStanisław Michalkiewicz
- Współczesne problemy globalizacji.
Wykład 1 - 2
Aspekty globalizacji. Kwestie historyczne-kształtowanie się procesów
globalizacyjnych.
Wykład 3 - 4
Geografia produktów strategicznych. Podmioty gospodarcze.
Wykład 5 - 6
Pieniądze i system monetarny. Rola banków centralnych
i państw w gospodarce.
Wykład 7 - 8
Polityczny aspekt globalizacji. Imper...

plik doc

historia mediów

:)
Historia mediów w Polsce i na świecie ks. dr Dariusz Raś (dello@poczta.fm) I. Cele wykładu: Zaznajomienie z historią przeobrażeń mediów jako narzędzi komunikacji społecznej na przestrzeni dziejów. Poszerzenie wiedzy na temat sposobów komunikowania poprzez media w historii świata ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. II. Zagadnienia egzaminacyjne: Zadania historii mediów i sposoby segmentacji procesu historycznego. Cywilizacja medialna: komunikowanie jako proces....

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,